Κυριακή, 05 Ιανουαρίου 2020 19:04

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Αύξηση της χρηματοδότησης για νέες τουριστικές επιχειρήσεις

Γράφτηκε από την
Περιφέρεια Πελοποννήσου: Αύξηση της χρηματοδότησης για νέες τουριστικές επιχειρήσεις

Κατά 6 εκατ. ευρώ αυξήθηκε, με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, η πίστωση που θα διατεθεί στο πλαίσιο του προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” του ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Πελοποννήσου), για τη δράση “Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων”, με αποτέλεσμα η χρηματοδότηση να ανέρχεται πλέον σε 19.500.000 ευρώ.

Με τη συγκεκριμένη δράση, ειδικότερα, ενισχύεται η υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και στη συνέχεια υποστηρίζεται η λειτουργία τους για διάστημα έως 6 μηνών από την έναρξη.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η δυνατότητα ενίσχυσης μεγαλύτερου αριθμού επενδυτικών σχεδίων και κάλυψης, όσο το δυνατόν περισσότερο, της υψηλής ζήτησης των ενδιαφερόμενων που σημειώθηκε στο πλαίσιο της πιο πάνω δράσης του ΕΠ ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, δεδομένης της ύπαρξης μεγάλου αριθμού θετικά αξιολογημένων προτάσεων.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER