Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020 17:46

Αιτήσεις συμμετοχής στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης

Γράφτηκε από την
Αιτήσεις συμμετοχής στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης

Αιτήσεις συμμετοχής στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης μπορούν να στέλνουν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μέχρι τις 16 Νοεμβρίου.

Οι πολίτες που θα υποβάλουν αίτηση θα εγγραφούν σε ειδικό κατάλογο, από τον οποίο θα κληρωθούν τα μέλη της επιτροπής.
Αναλυτικά και σύμφωνα με την πρόσκληση της Περιφέρειας Πελοποννήσου: "Κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου καλείται να υποβάλει αίτηση για την εγγραφή του στον ειδικό κατάλογο από τον οποίο θα κληρωθούν οι δημότες - μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης.
Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης, η θητεία της οποίας ακολουθεί τη θητεία της περιφερειακής αρχής, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά με τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας.
β) Γνωμοδοτεί ως προς θέματα γενικότερου περιφερειακού ενδιαφέροντος.
γ) Εξετάζει τα προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Περιφέρειας και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Μπορεί να εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο τη διεξαγωγή περιφερειακού δημοψηφίσματος.
ε) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 78 του ν. 4172/2013.
Η αίτηση συντάσσεται στο συνημμένο υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης και περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν της αιτήσεις τους έως τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020, με τους εξής τρόπους:
- αυτοπροσώπως, στην Κεντρική Γραμματεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Πλ. Εθν. Μακαρίου στην Τρίπολη),
- ταχυδρομικώς, στη δ/νση: Περιφέρεια Πελοποννήσου, Πλ. Εθν. Μακαρίου, ΤΚ 22100, Τρίπολη,
- μέσω e-mail, στις διευθύνσεις: charalampopoulos@arcadia.gr και stratigis@arcadia.gr.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18-11-2020 και ώρα 10.00, στο γραφείο του πρόεδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου. Η παρούσα πρόσκληση, καθώς και τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα δημοσιευτούν στον τοπικό Τύπο και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου www.ppel.gov.gr".

 


NEWSLETTER