Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020 20:47

Προγραμματική σύμβαση για αποκατάσταση μεταπυργίου της Αρχαίας Μεσσήνης

Γράφτηκε από την
Προγραμματική σύμβαση για αποκατάσταση μεταπυργίου της Αρχαίας Μεσσήνης

Το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης για την υλοποίηση του έργου αποκατάστασης και ανάδειξης μεταπυργίου μεταξύ πύργων 17 και 18 της βόρειας οχύρωσης της Αρχαίας Μεσσήνης, πρόκειται να εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας που συνεδριάζει μεθαύριο Τετάρτη, στις 10.30 το πρωί, με τηλεδιάσκεψη.

Στην ίδια συνεδρίαση όπου θα εξεταστούν συνολικά 44 θέματα, η επιτροπή αναμένεται να εγκρίνει: Τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας του έργου συντήρησης - σήμανσης εθνικής οδού Καλαμάτα - Τσακώνα - Καλό Νερό - Κυπαρισσία, προϋπολογισμού 2 εκ. ευρώ. Το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Οιχαλίας για την εκτέλεση του έργου διαμόρφωσης περιβάλλοντος προαυλείου χώρου πρώην Δημοτικού Σχολείου Αγίου Σώστη, προϋπολογισμού 49.000 ευρώ. Το 2ο πρακτικό των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού προς έγκριση για τη συνέχιση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του έργου εργασιών καθαρισμού αποστραγγιστικού δικτύου ΓΟΕΒ Παμίσου - ανοικτό δίκτυο Α’ ζώνης (2018). Το 2ο πρακτικό των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού προς έγκριση για τη συνέχιση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του έργου συντήρησης - βελτίωσης 35ης επαρχιακής οδού -Κάμπος - Κέντρο - Τσέρια, προϋπολογισμού 240.000 ευρώ. Το πρακτικό αξιολόγησης ενστάσεων του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών πληροφορικής και εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Μεσσηνίας, των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και ΚΕΣΥ Μεσσηνίας. Το 2ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών
του προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη συνέχιση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του έργου αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Πλατύ, προϋπολογισμού 175.500 ευρώ. Την επανακοστολόγηση συμβάσεων ανάθεσης μεταφοράς μαθητών με μέση τιμή καυσίμου για το μήνα Οκτώβριο. Το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ “Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου” για την πράξη “Καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον αλιευτικό τουρισμό στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”. Τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού και των τευχών δημοπρασίας του έργου συντήρησης και σήμανσης (οριζόντια και κάθετη) εθνικού οδικού δικτύου, προϋπολογισμού 5 εκ. ευρώ. Το Νο 3 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του υπ’ αριθ. 4/2020 πρόχειρου διαγωνισμού ανακήρυξης της εταιρείας “Φόρτισις Μον. ΕΠΕ”, ως οριστικού αναδόχου, για την προμήθεια 4 σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και υπηρεσιών εγκατάστασης, παρακολούθησης και διαχείρισης, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg - Med. Τη σύσταση και συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της εταιρείας C.I. Parts Μον. ΙΚΕ, για την υλοποίηση της μακροχρόνιας μίσθωσης με δικαίωμα εξαγοράς ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, στο πλαίσιο του έργου Interreg - Med. Τη σύσταση και συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της εταιρείας C.I. Parts Μον. ΙΚΕ, για την υλοποίηση της προμήθειας 4 ηλεκτρικών αυτοκινήτων, για την ενίσχυση της ηλεκτροκινητικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Τον ορισμό δικηγόρου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οικονομικού κατά τη μελέτη και εξέταση του θέματος συμμετοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις υφιστάμενες αναπτυξιακές εταιρείες, καθώς και συμμετοχής ή μη σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


NEWSLETTER