Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2022 19:05

Ο Θανάσης Πετράκος για το Τζάνε - Καλαμάκι

Γράφτηκε από την
Ο Θανάσης Πετράκος για το Τζάνε - Καλαμάκι

 

«Η "Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου" συνεπής στη δέσμευση της για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος κατήγγειλε και ζήτησε εξηγήσεις, πέραν των άλλων και γιατί η υπηρεσία εισηγήθηκε και η περιφερειακή αρχή αποφάσισε, να αποζημιωθεί ο εργολάβος στο έργο Τζάνε- Καλαμάκι  για το λεγόμενο "πρόσθετο μεταφορικό έργο" με υπερδιπλάσια τιμή το τονοχιλιόμετρο από αυτή που ορίζει το κρατικό τιμολόγιο.»

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωση της η παράταξη του Θανάση Πετράκου και καταλήγει «Ευτυχώς το Περιφερειακό Συμβούλιο στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και κατά πλειοψηφία αποφάσισε  παρά την αντίθετη θέση της παράταξης του περιφερειάρχη  

«1. Να ανασταλεί η υλοποίηση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου η οποία, αποφάσισε να εγκρίνει επιπλέον αποζημίωση ύψους 2.099.320 ευρώ στην ανάδοχο εταιρεία του δρόμου Τζάνε – Καλαμάκι "Γ. Πετρής ΑΤΕ", με το αιτιολογικό του "πρόσθετου μεταφορικού έργου"

2. Να μην προχωρήσει καμία πληρωμή αποζημιωτικού αιτήματος πριν γνωστοποιηθούν στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου επανυπολογιστούν με ειδική τεκμηρίωση και διαφάνεια τα συνολικά στοιχεία που συνεκτιμώνται για τον καθορισμό της επιπλέον αποζημίωσης. Αφού ληφθούν υπόψιν όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη συνεδρίαση, ελεγχθούν όλα τα τιμολόγια αγοράς των υλικών και όλα αποδεικτικά μεταφοράς των υλικών, και αφαιρεθούν οι ποσότητες των υλικών που χρησιμοποίησε η ανάδοχος εταιρεία απ’ την περιοχή του έργου όπως ο νόμος ορίζει. Επιπλέον να κατατεθούν όλα τα στοιχεία και τα πρακτικά της συνεδρίασης σε όλες τις ελεγκτικές αρχές και στην Εισαγγελία .

3. Να διερευνηθούν όλες οι αποκαλύψεις και να γίνει Ένορκη Διοικητική Εξέταση ώστε να αποκαλυφθεί ποιοι ευθύνονται για τα ψευδή δεδομένα σε σχέση με την νομιμότητα ή μη του αρχικά επιλεγμένου λατομείου.

4. Να ενημερωθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο για τυχόν επιπλέον απαιτήσεις της αναδόχου εταιρείας, ποιες είναι αυτές και πως θα τις αντικρούσει η περιφερειακή αρχή ώστε να προστατεύσει το δημόσιο συμφέρον.»

 


NEWSLETTER