Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2022 17:49

Καλαμάτα: Η ομιλία του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παν. Νίκα στο Αναπτυξιακό Συνέδριο του ΕΣΠΑ

Γράφτηκε από την
Καλαμάτα: Η ομιλία του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παν. Νίκα στο Αναπτυξιακό Συνέδριο του ΕΣΠΑ

Για την ευεργετική συμβολή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην οικονομία , για τους στόχους του νέου ΕΣΠΑ αλλά και για τα εμπόδια της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων μίλησε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας στο Αναπτυξιακό Συνέδριο

Αναλυτικά η παρέμβαση του κ. Νίκα:

"Ασφαλώς, αποτελεί μεγάλη τιμή για την Περιφέρεια Πελοποννήσου  η πραγματοποίηση αυτού του εξόχως σημαντικού συνεδρίου στην Καλαμάτα, ξεκινώντας από το Μέγαρο Χορού, του οποίου η κατασκευή στηρίχθηκε – σχεδόν απόλυτα - στη χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Κλείνοντας σήμερα -συμβολικά βέβαια -το τελευταίο πρόγραμμα 2014-2020  και αφού αναγνωρίσουμε το προφανές  ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή  Ένωση και τα Ευρωπαϊκά προγράμματα άλλαξαν κυριολεκτικά τη μοίρα της χώρας μας, εκσυγχρόνισαν τις υποδομές της και βελτίωσαν την ποιότητα ζωής μας, είναι αναγκαίος ο εντοπισμός των προβλημάτων που εμπόδισαν την πλήρη αξιοποίηση των πόρων και την επίτευξη μεγαλύτερης ωφέλειας για την πατρίδα μας .

Έτσι :

• Η μεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη της πραγματικής και ουσιαστικής εφαρμογής των προγραμμάτων, περίπου κατά 2 χρόνια

• Η συνεχής αυστηροποίηση των διαδικασιών σχεδιασμού ακόμα και για έργα μικρού προϋπολογισμού

• Η πολυπλοκότητα των διαχειριστικών σχεδιασμών,  που όμως απαιτεί πολυπληθές και υψηλού επιπέδου στελεχιακό  δυναμικό το οποίο δεν υπάρχει στους δικαιούχους – ιδιαίτερα οι μικροί Δήμοι το γνωρίζουν πολύ καλά .

• Το γνωστό πρόβλημα με τις ελλιπείς και δήθεν ώριμες μελέτες

• Τα ζητήματα που δημιουργεί κυρίως η αρχαιολογική υπηρεσία εν πολλοίς αδικαιολόγητα.

• Η μη σύνθεση των διάφορων χρηματοδοτικών προγραμμάτων ( Αντώνης Τρίτσης – ΠΔΕ/ΕΠΑ)  με το ΕΣΠΑ .

Όλα αυτά οδηγούν σε καθυστερήσεις, αστοχίες, συρρίκνωση του αναγκαίου αναπτυξιακού αποτελέσματος και οπωσδήποτε αγωνία και υπερπροσπάθεια να μη χαθούν κοινοτικοί πόροι κατά το κλείσιμο των προγραμμάτων.

 

Παρόλα τα ανωτέρω υπάρχει μια συνεχής βελτίωση και το  ΕΣΠΑ της τελευταίας περιόδου (2014-2020)  συνέβαλε αποφασιστικά και οπωσδήποτε ευεργετικά ,

• Στην αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης της εποχής των μνημονίων

• Στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, με τη στήριξη των νοσοκομείων, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων

• Στον εκσυγχρονισμό των υποδομών της χώρας σχεδόν σε όλους τους τομείς  και

• Στη στήριξη ιδιαίτερα της Ελληνικής Περιφέρειας

 

Για τη νέα περίοδο 2021-2027 πρέπει να διορθώσουμε τις γνωστές καθυστερήσεις και ανεπάρκειες , αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τους περισσότερους πόρους των προγραμμάτων,  που εξασφαλίστηκαν με τις προσπάθειες της Ελληνικής Κυβέρνησης και ιδιαίτερα του Πρωθυπουργού της Χώρας  μας.

Οι κατευθύνσεις του νέου προγράμματος , που είναι :

• ο ψηφιακός  μετασχηματισμός  της διοίκησης, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας γενικότερα,

• η περιβαλλοντική προστασία  και αειφορία, συμπεριλαμβανομένης και της αντιμετώπισης των προκλήσεων για την κλιματική αλλαγή

• η  Έξυπνη  Εξειδίκευση για ενδυνάμωση και εκσυγχρονισμό του επιχειρηματικού ιστού, με την ενσωμάτωση προϊόντων έρευνας-τεχνολογίας και καινοτομίας

• οι  παρεμβάσεις για την  ενίσχυση και εκσυγχρονισμό της Αγοράς Εργασίας,

• η  Κοινωνική  Ένταξη ,  η  πρόληψη  και καταπολέμηση  της φτώχειας, με ιδιαίτερη εστίαση στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, στα παιδιά και στους ηλικιωμένους ,

αποτελούν ελπίδα για την πραγματική και ουσιαστική ανάπτυξη με εστίαση στην ποιότητα ζωής, την κοινωνική συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα του παραγωγικού προτύπου.

Σε όλους εμάς, υπάρχει η συνευθύνη ,

• να αξιοποιήσουμε στον υπερθετικό βαθμό τα ευρωπαϊκά κονδύλια, που αποτελούν κύριο μοχλό ανάπτυξης, αξιολογώντας προτεραιότητες και ανάγκες .

• να χρησιμοποιήσουμε ορθολογικά και αποτελεσματικά το σύνολο των διαθέσιμων  πόρων ( ΕΣΠΑ, ΠΔΕ/ΕΠΑ ,Ταμείο Ανάκαμψης, Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης κτλπ..),

ώστε να δώσουμε καλύτερες προοπτικές για τον τόπο και την πατρίδα μας γενικότερα. "


NEWSLETTER