Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022 21:21

Η ανάπλαση Οιτύλου στο ΠΕΠ Πελοποννήσου

Γράφτηκε από την
Η ανάπλαση Οιτύλου στο ΠΕΠ Πελοποννήσου

 

Η ανάπλαση του Οιτύλου εντάχθηκε, με σχετική απόφαση του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, στο ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020.

Δικαιούχος της πράξης, η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη της οποίας ανέρχεται σε 397.000 ευρώ -και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)-, είναι ο Δήμος Ανατολικής Μάνης.

Ως ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίστηκε η 9 Δεκεμβρίου 2022 και λήξης η 31 Δεκεμβρίου 2023.

Το έργο αφορά στην ανάπλαση δημόσιων κοινόχρηστων χώρων του οικισμού του Οιτύλου και στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται:

– Καθαίρεση των υφιστάμενων τσιμεντοστρώσεων

– Κατασκευή της επίστρωσης της πλατείας του παλιού Δημαρχείου από παλαιωμένη πέτρα Μάνης

– Επίστρωση των οδών προς την πλατεία από πέτρα Μάνης.

– Επίσης, στον χώρο της πλατείας θα κατασκευασθεί πεζούλι, από αργολιθοδομή, στη νότια πλευρά για να καλυφθεί η υψομετρική διαφορά με το δρόμο. Στο πεζούλι που προβλέπεται στην μια πλευρά της πλατείας, θα διανοιχθεί οπή με σωλήνα, για την απορροή των ομβρίων που συγκεντρώνονται επιφανειακά.

– Διαμόρφωση ακμής στο λιθόστρωτο για τη δημιουργία σκαλοπατιών ή “λουκιών” (ρυακιών), για την επιφανειακή απορροή των ομβρίων.

– Κατασκευή της υποδομής για τη διέλευση καλωδίων, ώστε να τοποθετηθεί φωτισμός

– Τοποθέτηση φωτιστικών ιστών

– Τοποθέτηση επιτοίχιων φωτιστικών.


NEWSLETTER