Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022 22:17

Ένταξη πολιτιστικής διαδρομής «Πύργοι της Μάνης» στο ΠΕΠ Πελοποννήσου

Γράφτηκε από την
Ένταξη πολιτιστικής διαδρομής «Πύργοι της Μάνης» στο ΠΕΠ Πελοποννήσου

 

Με απόφαση του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα εντάχθηκε στο ΠΕΠ Πελοπονήσου και συγκεκριμένα στον Αξονα Προτεραιότητας “Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον”, η πράξη με τίτλο “Δράσεις marketing πολιτιστικής διαδρομής Πύργοι της Μανης”.

Δικαιούχος της πράξης, η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη της οποίας ανέρχεται σε 400.000 ευρώ -και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)-, είναι ο Δήμος Δυτικής Μάνης.

Ως ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίστηκε η 30ή Νοεμβρίου 2022 και λήξης η 30ή Δεκεμβρίου 2023.

Αυτό που επιδιώκεται είναι η υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την προώθηση και προβολή της πολιτιστικής διαδρομής των Πύργων της Μάνης, που ανήκουν στα διοικητικά όρια του Δήμου Δυτικής Μάνης.

Στόχος του ολιστικού αυτού προγράμματος -συγκερασμού όλων των θεματικών τουριστικών προϊόντων, έχοντας ως βάση τους εν λόγω πύργους και καθετί σχετιζόμενο με το περιβάλλον επιρροής τους-, είναι η ποσοτική και ποιοτική αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού, η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και η συνολική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και των τουριστικών της επιχειρήσεων.


NEWSLETTER