Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023 22:47

Δέσμευση Τατούλη για πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης πλημμυρών

Γράφτηκε από την
Δέσμευση Τατούλη για πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης πλημμυρών

 

“Μπορούμε να εγγυηθούμε ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης πλημμυρών και υδάτινων πόρων στην Πελοπόννησο”, επισημαίνει ο υποψήφιος περιφερειάρχης - επικεφαλής της παράταξης “Νέα Πελοπόννησος” Πέτρος Τατούλης.

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει χαρακτηριστικά: “Η Πελοπόννησος είναι μια Περιφέρεια που βιώνει τόσο τις πλημμύρες όσο και την έλλειψη νερού. Στην Αργολίδα και την Κορινθία η υδροδότηση των αστικών κέντρων παραμένει προβληματική. Ποσοστό μεγαλύτερο του 60% των καλλιεργούμενων εκτάσεων παραμένει απότιστο. Μεγάλες αστικές και περιαστικές περιοχές πλημμυρίζουν κάθε δυο με τρία χρόνια. Γνωρίζοντας το ύψος των διαθέσιμων πόρων, έχοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία σχεδιάσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που περιλαμβάνει:

- Την εξασφάλιση πρόσθετου θετικού ισοζυγίου για τους υπόγειους υδροφορείς, 25 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού. Με την κατασκευή κατά μήκος των μεγάλων ρεμάτων τουλάχιστον 500 μικρών ανασχετικών φραγμάτων (50.000 ευρώ/φράγμα) που θα εξασφαλίζουν ανάντη κατακλιζόμενο όγκο τουλάχιστον 10.000m3. Αξιοποιώντας ανά έτος 5 γεμίσματα με αντίστοιχες κατεισδύσεις εξασφαλίζουμε πρόσθετο εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων με 25.000.000 κυβικών μέτρων νερού.

- Την εξασφάλιση νέων επιφανειακών ταμιευτήρων συνολικής χωρητικότητας άνω των 30 εκ. κυβικών μέτρων νερού. Με την ολοκλήρωση των δυο μεγάλων ταμιευτήρων που ξεκινήσαμε πριν το 2019 (Ασωπού Κορινθίας και Λαγκουβάρδου Μεσσηνίας) και την κατασκευή ενός ακόμα στην Λακωνία (Κελεφίνας).

- Την εξασφάλιση νέων υδάτινων πόρων τουλάχιστον 25 εκ. κυβικών μέτρων με την αξιοποίηση των παράκτιων αναβάλων που θα χρησιμοποιηθούν για ύδρευση και άρδευση.

- Τον συστηματικό καθαρισμό όλων των ρεμάτων με λεκάνη απορροής μεγαλύτερη από 10 κυβικών μέτρων νερού

- Την κατασκευή έργων προστασίας σε όλες τις μεγάλες καταβόθρες με κύρια στόχευση τη συνεχή τους λειτουργία. Με τις κατάλληλες γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες σε όλες τις μεγάλες καταβόθρες θα προσδιορίσουμε και θα κατασκευάσουμε τις αναγκαίες διατάξεις εξαερισμού.

Για την ασφαλή διαχείριση των πλημμυρικών παρόχων σχεδιάζουμε έξυπνους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν: Ανασχετικά φράγματα στην ανάντη ζώνη. Αύξηση των διατομών εξόδου προς την θάλασσα. Εκτροπές τμήματος των πλημμυρικών παροχών ανάντη των αστικών περιοχών, προκειμένου να ανακουφίσουν τα υπόγεια δίκτυα ομβρίων των αστικών περιοχών. Κατασκευή έργων ασφαλούς υπερχείλισης με οργανωμένη κατάκλιση αγροτικών περιοχών για ένα δυο εικοσιτετράωρα.

Μπορούμε να εγγυηθούμε ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης πλημμυρών και υδάτινων πόρων στην Πελοπόννησο”.


NEWSLETTER