Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2023 08:27

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Πρόγραμμα προσέλκυσης ταλαντούχου δυναμικού

Γράφτηκε από τον
Περιφέρεια Πελοποννήσου: Πρόγραμμα προσέλκυσης ταλαντούχου δυναμικού

 

Ρεπορτάζ: Θανάσης Λαγός

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είμαι μια από τις 10 Ευρωπαϊκές Περιφέρειες που θα λάβει τεχνική βοήθεια για να διατηρήσει προσελκύσει και αναπτύξει ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό για να αντιμετωπιστεί τόσο το  Brain Drain όσο και γενικότερα τις επιπτώσεις της δημογραφικής αλλαγής. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι μια από τις 46 Ευρωπαϊκές Περιφέρειες οι οποίες βρίσκονται σε «παγίδα ανάπτυξης ταλέντων».

Η «παγίδα ανάπτυξης ταλέντων» εμφανίζεται σε περιοχές με ανεπαρκή ειδικευμένους εργάτες και πτυχιούχους πανεπιστημίων που θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν την ένταση των επιπτώσεων της μείωσης του εργατικού δυναμικού λόγω της ερήμωσης και της γήρανσης του πληθυσμού.

Η αντιμετώπιση της συρρίκνωσης του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας απαιτεί υψηλότερη παραγωγικότητα και περισσότερη καινοτομία, και επομένως ειδικευμένους εργαζομένους. Η έλλειψη οικονομικού δυναμισμού και καινοτομίας που οδηγεί σε χαμηλή ζήτηση δεξιοτήτων θα μπορούσε να παρεμποδίσει σοβαρά την ανταγωνιστικότητα και το αναπτυξιακό δυναμικό των περιφερειών.

 Αυτές οι 46  περιφέρειες αντιμετωπίζουν μια επιταχυνόμενη μείωση του πληθυσμού τους σε ηλικία εργασίας και έναν χαμηλό και στάσιμο αριθμό ατόμων με τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταξύ 2015 και 2020. Αυτή η ομάδα περιφερειών αντιπροσωπεύει το 16% του πληθυσμού της ΕΕ. Οι περισσότερες από αυτές τις περιφέρειες εμφανίζουν επίσης χαμηλότερο ΑΕΠ, με κατά κεφαλή ΑΕΠ 64% του μέσου όρου της ΕΕ και έχουν υψηλότερο πληθυσμό που ζει σε αγροτικές περιοχές 31% σε σύγκριση με 21% κατά μέσο όρο στην ΕΕ.

Στις 12 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε πρόσκληση υποβολής αιτήσεων με στόχο να βοηθήσει τις 46 περιφέρειες σε παγίδα ανάπτυξης ταλέντων και έλαβε 24 αιτήσεις. Η Επιτροπή επέλεξε 10 Περιφέρειες για να λάβουν τεχνική βοήθεια για να υποστηρίξουν τις περιφέρειες στη δημιουργία πλαισίων με δυνατότητα δράσης για την προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση ταλέντων και για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της δημογραφικής αλλαγής. Θα τους υποστηρίξει στον εντοπισμό αναγκών και προτεραιοτήτων και στην παροχή συμβουλών και μεθοδολογικής υποστήριξης. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2024 και θα συνεχιστούν έως τον Μάιο του 2026.

Οι επιλεγμένες περιοχές είναι:

  • Alentejo, Πορτογαλία
  • Champagne-Ardenne, Γαλλία
  • Dél-Dunántúl, Ουγγαρία
  • Kontinentalna Hrvatska, Κροατία
  • Łódzkie, Πολωνία
  • Πελοπόννησος, Ελλάδα
  • Απουλία, Ιταλία
  • Sachsen-Anhalt, Γερμανία
  • Vest, Ρουμανία
  • Yugoiztochen, Βουλγαρία

Η τεχνική βοήθεια  θα βοηθήσει τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να αντιμετωπίσουν το αναξιοποίητο δυναμικό τους για εργατικό δυναμικό τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να μετριάσει τις προκλήσεις που συνδέονται με τη δημογραφική αλλαγή και το Brain Drain  υποστηρίζοντας τον προσδιορισμό αναγκών και προτεραιοτήτων και παρέχοντας συμβουλές και μεθοδολογική υποστήριξη για την προσέλκυση, διατήρηση και ανάπτυξη ταλέντων.

Η παροχή της τεχνικής βοήθειας θα είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε περιοχής και  μπορεί να περιλαμβάνει επισκέψεις, εργαστήρια, ερευνητική υποστήριξη, εκπαιδεύσεις, συνεδρίες ανάπτυξης στρατηγικής και πρακτική υποστήριξη από εμπειρογνώμονες . Στόχος είναι ο εντοπισμός των αναγκών και των προτεραιοτήτων, η παροχή συμβουλών και η μεθοδολογική υποστήριξη στις περιφέρειες.

Στο τέλος της άσκησης, κάθε περιοχή θα λάβει έναν ειδικό στρατηγικό χάρτη πορείας με τη μορφή έκθεσης που θα περιλαμβάνει σχέδιο δράσης . Εκτός από την έκθεση, επιλεγμένες περιοχές θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να συμβουλευτούν ένα διαδραστικό γραφείο υποστήριξης με συγκεκριμένες ερωτήσεις, να ζητήσουν αναλυτικές εργασίες για ζητήματα που χρειάζονται βαθύτερη ανάλυση και να συζητήσουν τις ιδιαίτερες προκλήσεις τους στο πλαίσιο των τεσσάρων ειδικών ομάδων εργασίας Harnessing Talent Platform .


NEWSLETTER