Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου 2023 10:10

“Καθαρή” η Περιφέρεια Πελοποννήσου την έκθεση της OLAF

“Καθαρή” η Περιφέρεια Πελοποννήσου την έκθεση της OLAF

 

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας παρέλαβε την έκθεση της OLAF (Eυρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης), μετά την ολοκλήρωση της έρευνας του εν λόγω φορέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την υλοποίηση του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020.

Στην εν λόγω έκθεση η ΟLAF επισημαίνει ότι από την έρευνα δεν προέκυψε για την Περιφέρεια Πελοποννήσου οτιδήποτε επιλήψιμο αναφορικά με παρατυπίες στην εφαρμογή του πιο πάνω ευρωπαϊκού προγράμματος.