Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021 17:44

Απάντηση Μενδώνη σε Βελόπουλο για αρχαιολογικό χώρο Πεταλιδίου

Γράφτηκε από την
Απάντηση Μενδώνη σε Βελόπουλο για αρχαιολογικό χώρο Πεταλιδίου


Ρωμαϊκό μαυσωλείο αποκάλυψε το έργο του δρόμου Τζάνε - Καλαμάκι στον αρχαιολογικό χώρο του Πεταλιδίου.

Αυτό μαζί με τις άλλες αρχαιότητες που αποκαλύφθηκαν στην περιοχή, στην αρχαία Ακρόπολη, προγραμματίζεται να αναδειχθούν και να διαμορφωθούν σχετικές διαδρομές.
Τις συγκριμένες αποκαλύψεις και τους σχετικούς προγραμματισμούς κάνει η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, απαντώντας σε ερώτηση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου.
Χαρακτηριστικά η υπουργός αναφέρει στην απάντησή της: “Οι αρχαιολογικοί χώροι των Νιχωρίων, του Πεταλιδίου και του Κάστρου Πέρα χωροθετούνται δυτικά του Δήμου Μεσσήνης της Π.Ε. Μεσσηνίας. Ο αρχαιολογικός χώρος των Νιχωρίων, ο οποίος ερευνήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Minnesota τα έτη 1969-1973, με τη συνεργασία πολλών ειδικευμένων επιστημόνων, κηρύχθηκε το 1995 (ΦΕΚ 247/Β7 3-4-1995). Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας εκτίθενται σε διακριτές θεματικές ενότητες σημαντικά κινητά ευρήματα, τόσο από τον οικισμό όσο και από τα νεκροταφεία της ευρύτερης περιοχής των Νιχωρίων. Στον εν λόγω αρχαιολογικό χώρο, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας τοποθέτησε πρόσφατα ενημερωτικές πινακίδες και προγραμματίζει τη δημιουργία ήπιων διαδρομών περιήγησης στα επιμέρους μνημεία του χώρου. Σε απόσταση 2,5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του αρχαιολογικού χώρου των Νιχωρίων βρίσκεται ο κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος του Πεταλιδίου (ΦΕΚ 247/Β7 3-4-1995 και ΦΕΚ 264/Α.Α.Π./14-8-2014), όπου χωροθετείται η πόλη της αρχαίας Κορώνης. Πλήθος ευρημάτων που προέρχονται από τις σωστικές ανασκαφές της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας στον εν λόγω χώρο παρουσιάζονται στη μόνιμη έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσσηνίας. Επισημαίνεται ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επαρχιακή οδός Ριζόμυλος-Κορώνη-Τμήμα γέφυρας Τζάνε, έξοδος Καλαμακίου (ΧΘ: 2+840 έως ΧΘ: 10+160)», έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την ανάδειξη του ιστάμενου ρωμαϊκού μαυσωλείου, που αποκαλύφθηκε στη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Παράλληλα, συντάσσει πρόταση για την ανάδειξη των προσφάτως αποκαλυφθεισών αρχαιοτήτων που αποκαλύπτονται κατά τις διενεργούμενες σωστικές ανασκαφές στην αρχαία Ακρόπολη. Η εν λόγω πρόταση ανάδειξης περιλαμβάνει τη διαμόρφωση σχετικών διαδρομών και την τοποθέτηση ενημερωτικού υλικού.
Σε απόσταση 4,2 χλμ. δυτικά του αρχαιολογικού χώρου του Πεταλιδίου βρίσκεται το Κάστρο του Πέρα, που πιθανόν ταυτίζεται με το αναφερόμενο στις πηγές από το 1409 Castro Leone. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας προγραμματίζει την εκπόνηση μελέτης για τη διασύνδεση των ανωτέρω μνημείων σε μία πολιτιστική διαδρομή, κατά την οποία θα αναδεικνύονται οι εντοπισμένες αρχαιότητες και το ιστορικό πλαίσιο εντός του οποίου αυτές δημιουργήθηκαν”.


NEWSLETTER