Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011 15:24

Προτάσεςι Γιόκαρη για την προστασία και διάσωση του αλσυλίου του Αγιώργη Τρίπολης

Γράφτηκε από την


1. Υποβολή εκ μέρους του Δήμου Τρίπολης αντιρρήσεων στην Α΄βάθμια Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Αρκαδίας (Ε.Ε.Δ.Α.Ν.Α.), κατά της υπ΄αριθ. 525/18.03.2011 Πράξης Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Τρίπολης
Με την ως άνω Πράξη Χαρακτηρισμού του δασάρχη Τρίπολης, έκταση περίπου 6,5 στρεμ. στη θέση <<Κουκούχι ή Άγιος Γεώργιος>> περιφέρειας της Τοπικής Κοινότητας Μερκοβουνίου της Δημοτικής Ενότητας Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης, χαρακτηρίστηκε ως ΄΄μη δασική έκταση΄΄.
Κατά της ως άνω Πράξης Χαρακτηρισμού έχει υποβληθεί από τη Δ/νση Δασών Αρκαδίας στην Ε.Ε.Δ.Α.Ν.Α. Αίτημα Αντιρρήσεων από τις 20 Μαῒου 2011.

Προτείνουμε όπως ο Δήμος Τρίπολης υποβάλει και αυτός ανάλογες αντιρρήσεις κατά της προαναφερόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού στην αρμόδια Ε.Ε.Δ.Α.Ν.Α. Η προθεσμία υποβολής σχετικού αιτήματος λήγει στις 8 Ιουλίου 2011. (Αν υπάρξουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς της πόλης/στο Δήμο Τρίπολης, τότε να υποβληθεί από κοινού με τον Δήμο μία και μόνον Αίτηση, η οποία και να υποστηριχθεί από κοινού).2. Ο Δήμος Τρίπολης να αναλάβει – συνεπικουρούμενος από νομικό σύμβουλό του – άμεσα συναφείς πρωτοβουλίες για την Προστασία και Διάσωση του Άλσους του Αγιώργη στο σύνολό του, προβαίνοντας σε σχετικές δραστηριότητες για το σύνολο των εκτάσεων του Άλσους του Αγιώργη, οι οποίες είτε έχουν ήδη χαρακτηριστεί όπως π.χ. η ανωτέρω αλλά και όχι μόνον αυτή ως μη δασικές, είτε σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ενδέχεται να χαρακτηριστούν και αυτές νωρίτερα ή αργότερα ως μη δασικές.


Βασίλης Γιόκαρης
Δημοτικός Σύμβουλος της <<Μαντινειακής Συμπολιτείας>>


NEWSLETTER