Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015 13:33

Παράταση ισχύος αδειών για συλλεκτικά όπλα

Γράφτηκε από την
Παράταση ισχύος αδειών για συλλεκτικά όπλα

Με απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Πανούση, παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου η ισχύς των αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων.

Η παράταση ισχύει για τις άδειες που εκδόθηκαν πριν τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης και έχουν λήξει ή λήγουν μέχρι την ημερομηνία αυτή. 

Σημειώνεται ότι απαραίτητη για την ανανέωση χορήγησης αυτών των αδειών είναι η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 3009/2/84-δ΄ από 27.07.2004 Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες τοπικές αστυνομικές αρχές.


NEWSLETTER