Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017 16:28

Ερώτηση Γρηγοράκου για τις ελιές Καλαμάτας

Ερώτηση Γρηγοράκου για τις ελιές Καλαμάτας

Ερώτηση στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελο Αποστόλου, με θέμα «Εγγραφή του συνωνύμου Καλαμάτα, της ποικιλίας ελιάς Καλαμών, στον κατάλογο του συστήματος FOREMATIS (Forest Reproductive Material Information System) της ΕΕ», κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Λακωνίας Λεωνίδας Γρηγοράκος.

Συγκεκριμένα ο βουλευτής ρωτά τον υπουργό: 

«Για ποιο λόγο δεν προωθήθηκε στην Ε.Ε. η απόφαση ανάκλησης της καταχώρησης του συνωνύμου Καλαμάτα στο FOREMATIS και τι μέτρα προτίθεστε να πάρετε;

Ποιες πρωτοβουλίες σκοπεύει να αναλάβει το υπουργείο για να επιτύχει τον σεβασμό των κανονισμών από τις χώρες μέλη της Ε.Ε., που έχουν καταχωρήσει το συνώνυμο Καλαμάτα στον κατάλογο ποικιλιών τους, για την αποφυγή κάθε μορφής αθέμιτου ανταγωνισμού;

Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναπτύξει το ΥΠΑΑΤ για την προώθηση της τροποποίησης των προδιαγραφών της ΠΟΠ "ελιά Καλαμάτας", για μια ευρύτερη αξιοποίηση του "brand name", περιλαμβάνοντας και τους όμορους νομούς στη ζώνη παραγωγής καθώς και την ενίσχυση της προστασίας της;».