Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2020 15:54

Ο Χαρίτσης για δέσμευση ακατάσχετων λογαριασμών από τραπεζικά ιδρύματα

Γράφτηκε από την
Ο Χαρίτσης για δέσμευση ακατάσχετων λογαριασμών από τραπεζικά ιδρύματα

Το πολύ σοβαρό πρόβλημα της δέσμευσης ακατάσχετων λογαριασμών από τραπεζικά ιδρύματα έφεραν στη Βουλή με ερώτησή τους οι βουλευτές Αλέξης Χαρίτσης τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βουλευτής Μεσσηνίας και Χάρης Μαμουλάκης αναπληρωτής τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βουλευτής Ηρακλείου.

Την ερώτηση προς τον υπουργό Οικονομικών συνυπογράφουν 48 ακόμα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, ζητώντας την προστασία των οφειλετών του Δημοσίου έναντι των καταχρηστικών ενεργειών των πιστωτικών ιδρυμάτων ως προς τη δέσμευση λογαριασμών που διατηρούν σε αυτά και που είναι είτε ακατάσχετοι είτε περιλαμβάνουν ποσά ακατάσχετα.
Οι βουλευτές παρατηρούν ότι το μείζον ζήτημα των αυθαίρετων, από πλευράς πιστωτικών ιδρυμάτων, δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών, για οφειλές κυρίως προς το Δημόσιο, αναδείχθηκε ιδίως με το από 17.11.2020 δελτίο Τύπου της Ενωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, αλλά και από δημοσιεύματα στον Τύπο. Σημειώνουν ότι σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) δεν μπορεί να γίνει κατάσχεση μισθών, συντάξεων και κάθε είδους ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο από 1.000 ευρώ. Επίσης, δεν κατάσχονται τα 4/5 των ημερομισθίων, το 1/2 των εφάπαξ καταβαλλόμενων, από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα, βοηθημάτων επί τη εξόδω εκ της υπηρεσίας ή του επαγγέλματος, και οι καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα μέχρι του ποσού των 1.250 ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο ίδρυμα. Αναφορικά με τις καταθέσεις αυτές, σε πιστωτικά ιδρύματα μέχρι του ποσού των 1.250 ευρώ, απαιτείται η ηλεκτρονική γνωστοποίηση από το φυσικό πρόσωπο ενός μοναδικού τραπεζικού λογαριασμού. Επίσης, αναφέρουν πως στην παρ.2 του άρθρ. 11 της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού Covid-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’68), ορίζεται μεταξύ άλλων ότι οι εργαζόμενοι, η αποζημίωση ειδικού σκοπού των εργαζόμενων των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, είναι ακατάσχετη”.


NEWSLETTER