Παρασκευή, 05 Απριλίου 2024 19:35

Ερώτηση Λαμπρόπουλου για την προστασία της Ελιάς Καλαμών

Ερώτηση για την προστασία της εγχώριας παραγωγής Ελιάς Καλαμών από τον ανταγωνισμό τρίτων χωρών υπέβαλε ο βουλευτής Γιάννης Λαμπρόπουλος.

Ο Μεσσήνιος βουλευτής ρωτά πως θα αποτραπεί στην εγχώρια και ευρωπαϊκή αγορά η πώληση προϊόντος Ποικιλίας Καλαμών, με ονομασία «Καλαμάτα» από τρίτες χώρες. Ρωτά επίσης αν το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα αποτρέψει εγχώριες επιχειρήσεις, να εισάγουν προϊόν της Ποικιλίας Καλαμών από τρίτες χώρες και να το μεταπωλούν με ονομασία «Καλαμάτα»
Αναλυτικά η ερώτηση του κ. Λαμπρόπουλου: Μετά την απόρριψη της προσφυγής Συνεταιρισμών - Τυποποιητών και Φορέων της Μεσσηνίας (Δήμοι-Επιμελητήριο-Δικηγορικοί Σύλλογοι) στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με σκοπό την ακύρωση της γνωστής Υπουργικής Απόφασης, που έθετε την Προστατευόμενη Ονομασία «Καλαμάτα» ως συνώνυμο της Ποικιλίας Καλαμών, δημιουργείται μια κατάσταση, όπου ο οποιοσδήποτε στον κόσμο, θα μπορεί να διακινεί ελιές της Ποικιλίας Καλαμών, με ονομασία «Καλαμάτα» (Kalamata Olives) εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει Εμπορικές Συμφωνίες Προστασίας Προϊόντων ΠΟΠ.
Το «Ελιά Καλαμάτας» ΠΟΠ παραμένει σε ισχύ και οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο Σύστημα Ελέγχου «Ελιά Καλαμάτας ΠΟΠ», ελέγχονται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ/AGROCERT, σχετικά με την προέλευση και διάθεση κάθε προϊόντος Ελιάς Καλαμών, που προσδιορίζονται ως ΠΟΠ.
Με το σύστημα αυτό διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα και ποιότητα του εθνικού μας προϊόντος από εισαγωγές και προσμείξεις.
Επειδή, πρέπει να προστατευθεί το ελληνικό προϊόν από τον ανταγωνισμό τρίτων χωρών, που παράγουν ελιές Ποικιλίας Καλαμών ερωτάται ο κ. υπουργός:
Τι θα πράξετε, ώστε να αποτρέψετε την πώληση προϊόντος Ποικιλίας Καλαμών, με ονομασία «Καλαμάτα» από τρίτες χώρες, απευθείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή και σε χώρες, που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει Εμπορική Συμφωνία Προστασίας Προϊόντων ΠΟΠ;
Πως θα αποτρέψετε εγχώριες επιχειρήσεις, να εισάγουν προϊόν της Ποικιλίας Καλαμών από τρίτες χώρες και να το μεταπωλούν με ονομασία «Καλαμάτα» (Kalamata Olives) εις βάρος της εγχώριας παραγωγής Ελιάς Καλαμών και των Ελλήνων παραγωγών;».