Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024 17:51

Ερώτηση Βελόπουλου για τα ραβασάκια με παλιές οφειλές στον Δήμο Καλαμάτας

Ερώτηση Βελόπουλου για τα ραβασάκια με παλιές οφειλές στον Δήμο Καλαμάτας

Ερώτηση για τα χιλιάδες ραβασάκια του δήμου της μεσσηνιακής πρωτεύουσας σε δημότες, με θέμα “Καταγγελία για καταχρηστική μαζική αποστολή χρεωστικών σημειωμάτων οφειλής έναντι ύδρευσης ή προστίμων από τον Δήμο Καλαμάτας”, κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής του Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών της Ελληνικής Λύσης Βασίλειος Βιλιάρδος.

Πρόκειται για τα ραβασάκια που έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς αφορούν οφειλές πολλών χρόνων πίσω, για τις οποίες δεν είχαν λάβει προειδοποιητική ενημέρωση, με αποτέλεσμα σήμερα, με τις υπέρογκες προσαυξήσεις, να καλούνται να πληρώσουν δυσβάστακτα ποσά.

Στην ερώτησή του προς τους υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Βιλιάρδος αναφέρει:

“Δεχθήκαμε καταγγελία από κάτοικο της Μεσσηνίας που αναφέρει ότι, πρόσφατα, ο Δήμος Καλαμάτας έστειλε σε πολίτες της περιοχής χιλιάδες χρεωστικούς λογαριασμούς για ύδρευση ή πρόστιμα έναντι κλήσεων, με χρονική περίοδο αναφοράς τα έτη 2009, 2010, 2011 και 2012. Ο ανωτέρω πολίτης διαμαρτυρήθηκε για το ότι δεν προηγήθηκε μια ενημέρωση των οφειλετών, καθώς, με την θέση σε ισχύ του Ν.3852/2010 (Ν. Καλλικράτη), ο οποίος διαδέχτηκε τον πάλαι ποτέ σχετικό «Νόμο Καποδίστρια», μεταρρυθμίστηκε η διοικητική διαίρεση της χώρας και επανακαθορίστηκαν τα όρια των αυτοδιοικητικών περιφερειών.

Αποτέλεσμα ήταν η διαχείριση των εκδόσεων λογαριασμών χρέωσης για τα ανωτέρω ζητήματα να περάσει, ως δικαιοδοσία, από χωριά της Μεσσηνίας στον δήμο της Καλαμάτας, ο οποίος, κατά την διαμαρτυρία του ως άνω συμπολίτη μας, δεν έσπευσε να ενημερώσει έγκαιρα τους οφειλέτες. Αυτό είχε ως συνέπεια, όπως μας κατήγγειλε ο ανωτέρω συμπολίτηςμας, ενόψει του τεράστιου χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε από την πρώτη έκδοση των ως άνω χρεωστικών λογαριασμών, τα αρχικά χρεωμένα ποσά να επανεμφανιστούν ως ανεξόφλητο χρέος σε λογαριασμούς υπερ- πολλαπλασιασμένα, ενώ, μας καταγγέλλεται ότι διατυπώθηκαν εις βάρος των οφειλετών μέχρι και απειλές για καταφυγή σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, σε περίπτωση μη εξόφλησης, που περιλαμβάνουν κατασχέσεις από τραπεζικούς λογαριασμούς ή λογαριασμούς μισθοδοσίας. Ενόψει της παρέλευσης ολόκληρης δεκαετίας από την έγερση της όποιας οφειλής προς τους παραπάνω φορείς του Δημοσίου, μας προκαλούνται εύλογες απορίες περί των προθέσεών σας να λάβετε την απαραίτητη πρόνοια, προκειμένου να επαναδιανεμηθούν ανακοινώσεις απαλλαγής των οφειλετών πολιτών από την υποχρέωση εξόφλησης των παραπάνω χρεωστικών σημειωμάτων, ελλείψει σχετικής νομιμοποίησής τους”.

Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης ρωτάει τους υπουργούς:
“Αληθεύει η παραπάνω καταγγελία συμπολίτη μας περί μαζικής αποστολής προς πολίτες που κατοικούν στη Μεσσηνία χρεωστικών σημειωμάτων οφειλής έναντι ύδρευσης ή προστίμων από τον Δήμο Καλαμάτας; Αν ναι, προτίθεσθε να διανείμετε ανακοινώσεις προς τους ως άνω παραλήπτες, όπου θα τους γνωστοποιείτε ότι, δεν ισχύει η σχετική με τα ανωτέρω δύο αντικείμενα οφειλή, όπως την έχουν παραλάβει σε πρόσφατο χρόνο, λόγω της παρέλευσης δεκαετίας, καθώς η όλη διαχείριση του θέματος ήταν καταχρηστική και καταπιεστική εις βάρος τους, με βάσει τα προαναφερόμενα ανωτέρω, εξ’ αρχής;”.