Δευτέρα, 13 Απριλίου 2020 11:20

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (227ο μέρος)

Γράφτηκε από τον
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (227ο μέρος)

 

Η αναγγελία του Σταφιδικού Συνεδρίου Γαργαλιάνων προκαλεί έντονες συζητήσεις στη Μεσσηνία, καθώς η οργάνωσή του δεν ελέγχεται από τους διάφορους μηχανισμούς και υπάρχει ανησυχία σχετικά με την απήχηση που μπορεί να έχει στους σταφιδοπαραγωγούς.

Με αφορμή το θόρυβο που δημιουργήθηκε ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Ζαχαρίας Κουρέτας στέλνει επιστολή στο “Θάρρος” στην οποία αναφέρεται στους δύο κόσμους που συγκρούονται γύρω από το σταφιδικό ζήτημα:

«Μεγάλος θόρυβος εδημιουργήθη γύρω από την σύγκλησιν του Σταφιδικού Συνεδρίου Γαργαλιάνων. Η ανησυχία και η νευρικότης είνε απολύτως δικαιολογημένη, διότι δημιουργείται μια κατάστασις που προοιωνίζει νέους ορίζοντας κατ’ επιταγήν της ανάγκης. Η ανησυχία αυτή αποκρυσταλλώνεται εις δύο διαφόρους μορφάς που παρουσιάζουν δύο αντίθετες καταστάσεις προστατευόμενες από διάφορους κόσμους.

Από τη μια μεριά ξεπροβάλλει μεσ’ από τα μαύρα σύννεφα που τόσα χρόνια τον πλάκωνε, ο απόκληρος των αγαθών της δουλειάς των σταφιδοπαραγωγών Αξινάς και υπό το φως της αλήθειας γυρεύει με πείσμα ό,τι δικαιούται. Ελεύθερος μελετά τα περασμένα. Τα ίδια και τα ίδια. Κάθε χρόνο που αρχίζει το μάζεμα της σταφίδας ξεχύνονται από όλα τα σημεία σαν κόρακες οι διάφοροι εκμεταλλευταί του και του τραγουδάν παρήγορα τραγούδια. Ενοιασου, εμείς θα φροντίσουμε. Συνέρχονται Κοινοβουλευτικές Επιτροπές. Το Συμβούλιον του ΑΣΟ. Μεγάλο το ενδιαφέρον τους, ως που να σηκώσουν υπό τα μαύρα φτερά τους την σταφίδα των και ούτε φωνή πια ούτε ακρόασις.

Από την άλλη μεριά είναι οι ίδιοι οι εκμεταλλευτές με τα ίδια παρήγορα τραγούδια, ως και ο Υπουργός της Εθνικής Οικονομίας κ. Στεφανόπουλος δηλώνει ότι τα οικονομικά του ΑΣΟ είναι καλύτερα από πέρυσι. Και αυτό λύει το σταφιδικό ζήτημα; Που είναι οι περυσινές άλλως τε υποσχέσεις του; Και διά να πετύχουν καλύτερα του σκοπού των επεστράτευσαν όλας των τας δυνάμεις που έχο9υν και μέσα στο σταφιδικό κόσμο, Προέδρους Ενώσεων Συνεταιρισμών κλπ. διά την διατήρησιν της παρούσης καταστάσεως σαν κεκτημένο πιά δικαίωμά τους ή το πολ΄πυ να κάμουν μίαν μικράν υποχώρησιν. Με τους πράκτοράς των αυτούς υποκινούν αφελείς για να μην του ςπούμε και αυτούς εκμεταλλευτές, προέδρους συνεταιρισμών και ρίχνουν το σύνθημα: “Βγάλτε από όλους τους συνεταιρισμούς επιτροπές να πάνε στην Αθήνα πριν ο κ. Τσαλδάρης φύσει στο εξωτερικόν να τον ικετεύσωμεν μαζύ και τους κ. κ. Πληρεξουσίους μας και υπουργούς κ. κ. Ράλλην και Σχινάν να βάλλουν όριον εξαγοράς πλεονασμάτων 3.500 δραχμές”.

Δεν εσκέφθηκαν λοιπόν οι κυβερνήται μας μέχρι τώρα, διά την σταφίδα, τους σταφιδοπαραγωγούς, από τους οποίους άλλως τε αντλούν την δύναμιν της εξουσίας των; Και αν δεν τους προλάβουμε; Εμείς θα έχουμε το άδικο. Δεν έπρεπε όμως να μας θυμηθούν αυτοί; Να ικετεύσουμε να μας δώσουν. Από πού; Δεν γυρεύουμε ζητιανιά. Αλλ’ αν μας έχουν ανάγκη, γιατί να ικετεύσουμε;

Αλλά και αν κατά τον κ. Αγγελινά Πρόεδρος Γεωργιού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Κυπαρισσίας ικετεύσουμε και μας δώσουν 100 δραχμές, αυτό θα λύσει το σταφιδικό ζήτημα;

Μα οι σταφιδοπαραγωγοί τώρα με ανοικτά τα μάτια διαδηλώνουν την απόφασίν τους, να κτυπήσουν όλους τους εκμεταλλευτές τους και να δώσουν μόνοι τους μια λύσι που πρέπει στο ζήτημά τους, αλλοιώς πεθαίνουν, ζητούν μια λύση σταθερή και προς το δίκαιόν τους. Δεν μπορούν πια να ζητιανεύουν τα δικαιώματά τους. Μέσα δε από τον αγώνα αυτόν θα αναδειχθούν νικηταί γιατί είναι η μάζα των εκατομμυρίων και έχουν το δίκαιο με το μέρος τους. Είνε ανάγκη να αλλάξη η κατάστασις» (1162).

Μετά από λίγες ημέρες το “Θάρρος” αναφέρει ότι γίνονται προσπάθειες από κυβερνητικούς παράγοντες να ματαιωθεί το Σταφιδικό Συνέδριο Γαργαλιάνων το οποίο προβλέπει ότι θα έχει επιτυχία. Στο σχετικό δημοσίευμα περιλαμβάνεται και επιστολή-κάλεσμα του Ζαχαρία Κουρέτα που θέτει και ένα πλαίσιο δράσης με πολιτικές θέσεις γύρω από το σταφιδικό, ενώ καλεί στην εκλογή αντιπροσώπων από όλα τα χωριά και τη δημιουργία επιτροπών αγώνα:

«Μεταξύ των σταφιδοπαραγωγών της υπαίθρου συνεχίζονται αι συνεννοήσεις διά την καλυτέραν οργάνωσιν του σταφιδικού συνεδρίου Γαργαλιάνων το οποίον θα συνέλθη την προσεχή Κυριακήν 28ην τρέχοντος. Καθ’ όλας τας προβλέψεις παρά τας απεγνωσμένας προσπαθείας τας οποίας καταβάλλουν ωρισμένοι κυβερνητικοί παράγοντες διά την ματαίωσιν του συνεδρίου, τούτο θα σημειώση εξαιρετικήν επιτυχίαν, θα συμμετάσχουν δ’ εις αυτό ανά εις ή δύο αντιπρόσωποι εξ εκάστης σταφιδικής περιφερείας.

Σχετικώς με την σύγκλισιν του συνεδρίου εκυκλοφόρησε χθες μεταξύ των σταφιδοπαραγωγών και η κάτωθι προκήρυξις:

Σταφιδοπαραγωγοί,

Σαράντα πέντε χρόνια παλεύουμε για να γλυτώσουμε από τα νύχια των εκμεταλλευτών μας. Κάθε χρόνο και στην περίοδο αυτή που από τη βαρειά εκμετάλλευσι ξεχειλίζει η αγανάκτησίς μας, παρουσιάζοντο ωρισμέναι δημαγωγοί σταφιδοσωτήρες (Πεσματζόγλου, Βουρλούμης, Χαρίλαος κλπ.) και μας σερβίριζαν διάφορα μέσα και μηχανές λεηλασίας για τη σωτηρία της σταφιδοπαραγωγής. Ολους τους οργανισμούς τον έναν κατόπιν του άλλου που σέρβιραν (Παρακράτημα, Σταφιδική Τράπεζα, Ενιαία, ΑΣΟ) σκοπό είχαν πώς να καλμάρουν την αγανάκτησίν μας, να εκφυλίσουν τους δίκαιους αγώνας μας και πως να μας εκμεταλλεύονται συστηματικώτερα το μαύρο χρυσάφι, τη σταφίδα μας.

Εμείς οι ανύποπτοι σταφιδοπαραγωγοί σε κάθε ψευτοϋπόσχεσί τους αδιαμαρτύρητα εδεχόμασταν τους λογής λογής εκμεταλλευτικούς αυτούς οργανισμούς. Κατ’ αυτόν τον τρόπον κατάφεραν οι εκμεταλλευταί μας τη ανοχή του κράτους να μας παίρνουν κάθε χρόνο τη σταφίδα μας και σε μας να μένη η σαρωματίνα με τα κόρτσαλα. Εφέτος βλέποντας ο ΑΣΟ το ξύπνημα των σταφιδοπαραγωγών έδωσε φαίνεται εντολή στους Διευθυντάς των Ενώσεων να σαμποτάρουν με κάθε τρόπον το Πανσταφιδικόν Συνέδριον Γαργαλιάνων και για να πάρουν βραβείο της προδοσίας, πρώτοι εσήκωσαν την σημαία εναντίον του συνεδρίου οι κ. κ. Βούρλας, Δεληγιάννης κλπ.

Σταφιδοπαραγωγοί,

Συνεταιρισμένοι και μη, περιφρονήστε τους τέτοιου είδους προδότες και να περιφρουρήστε το Συνέδριό σας. Από κάθε χωριό στείλτε δύο – τρεις αντιπροσώπους στας 28 Ιουλίου στο Συνέδριο Γαργαλιάνων. Βγάλτε σταφιδικές επιτροπές και διεκδικήστε από τώρα την κατάργησιν όλων των φορολογικών βαρών της σταφίδος, ήτοι: εγγείου φορολογίας, εξαγωγικής εισφοράς κλπ.

Διά τις σταφιδικές επιτροπές Πυλίας, Τριφυλίας, Μεσσηνίας

Ο Πρόεδρος

Ζαχαρίας Κουρέτας» (1163).

Το περιεχόμενο της προκήρυξης και το λεκτικό που χρησιμοποιείται στην προκήρυξη παραπέμπει στον Τάση Κουλαμπά και ιδιαιτέρως η φράση “μας παίρνουν κάθε χρόνο τη σταφίδα μας και σε μας μένει η σαρωματίνα με τα κόρτσαλα”. Οπως θρυλείται, ο Τάσης Κουλαμπάς μιλώντας στον Πήδασο πριν τις μεγάλες κινητοποιήσεις που ακολούθησαν είχε πει ότι «τον καρπό μας τον παίρνουν οι σταφιδέμποροι και σε εμάς αφήνουν τα κόρτσαλα και τις σαρωματίνες» (1164).


(1162) “Θάρρος” 20/7/1935

(1163) “Θάρρος” 24/7/1935

(1164) Ηλία Ε. Καραμπάτσου «Η σταφιδική εξέγερση του 1935 – Ο ατέρμονας “Μεσοπόλεμος” της αγροτιάς»


NEWSLETTER