Δευτέρα, 10 Μαϊος 2021 11:14

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 279ο)

Γράφτηκε από τον
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 279ο)

Το ζήτημα της απομάκρυνσης των εκλεγμένων εκπροσώπων σταφιδοπαραγωγών απασχολεί μεγάλη κυβερνητική σύσκεψη με τη συμμετοχή και των βουλευτών από τις σταφιδοπαραγωγικές περιοχές της Πελοποννήσου:


«Εις το υπουργείον των Εξωτερικών υπό την προεδρίαν του κ. Κονδύλη συνεκροτήθη χθες την μεσημβρίαν σύσκεψις εις την οποίαν μετέσχον οι υπουργοί Εξωτερικών, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας, ο πρόεδρος του συμβουλίου του ΑΣΟ και οι πληρεξούσιοι των σταφιδοπαραγωγικών περιφερειών. Η σύσκεψις αφεώρα την εξέτασιν του σταφιδικού ζητήματος. Συγκεκριμένως συνεζητήθη το ζήτημα της μη συμμετοχής αντιπροσώπων των σταφιδοπαραγωγών εις το συμβούλιον του ΑΣΟ.
Κατά τας πληροφορίας μας η Κυβέρνησις αποκλίνει προς την άποψιν του αποκλεισμού των αντιπροσώπων των σταφιδοπαραγωγών από το συμβούλιον, διότι κατά την αντίληψίν της λόγω της συμμετοχής των αντιπροσώπων των σταφιδοπαραγωγών γίνονται τοιαύται παραχωρήσεις, ώστε ενώ προ 2ετίας ο ΑΣΟ είχε μεγάλα περισσεύματα, σήμερον αντιθέτως έχει σοβαρόν έλλειμα” (1266)».
Εκτός από την είδηση υπάρχει και το σχόλιο της “Σημαίας” από το οποίο προκύπτει ότι έχουν στοχοποιηθεί ορισμένοι από τους εκλεγμένους συμβούλους του ΑΣΟ τους οποίους υπερασπίζεται έμμεσα η εφημερίδα:
«Δεν γνωρίζομεν τους σοφούς εισηγητάς της μελετωμένης απολύσεως μερικών αιρετών συμβούλων του ΑΣΟ. Αλλ’ οιοιδήποτε και αν είναι, πρέπει να μάθουν ότι και ούτοι και οι τυχόν μέλλοντες να εγκρίνουν τοιαύτας εισηγήσεις δεν είναι δυνατόν να ενδιαφέρωνται διά τους παραγωγούς. Υπό την έποψιν ταύτην ο. κ. Σχινάς βαθύς γνώστης του σταφιδικού ζητήματος και κατά συνέπειαν γνωρίζων την δράσιν των συμβούλων του ΑΣΟ ευρίσκεται εγγύτερον εις την σταφισικύην ψυχήν και ανταποκρίνεται γνησιώτερον εις την θέλησιν των παραγωγών. Οπως και άλλοτε εγράψαμεν, εάν διεπράχθησαν σφάλματα, εάν τινές ή όλοι οι σύμβουλοι ημάρτησαν, υπάρχει στάδιον και ελέγχου και τιμωρίας των παρεκτρεπομένων. Αλλά το να γίνεται λόγος περί απολύσεως τινών μόνον αιρετών συμβούλων και αποξενώσεως των σταφιδοπαραγωγών από την διοίκησιν του ΑΣΟ αυτά αποτελούν τρομακτικόν σκάνδαλον και πρόκλησιν κατά των συνεταιρισμένων σταφιδοπαραγωγών. Θα ήτο τόλμημα το οποίον ουδέποτε θα συνεχώρει ο σταφιδικός κόσμος εις την Κυβέρνησιν. Ευτυχώς αγρυπνεί ο κ. Σχινάς και είμεθα πεπεισμένοι ότι θα υπεραμυνθή με το διακρίνον αυτόν σθένος κατά των επιβουλευομένων τους σταφιδοπαραγωγούς» (1267).
Λίγες ημέρες πριν το δημοψήφισμα και την επαναφορά της Βασιλείας, ο Κονδύλης ανακοινώνει ότι θα παραιτηθεί και ο Κώστας Αυγήτας παρεμβαίνει από τις στήλες του “Ριζοσπάστη” δίνοντας το στίγμα της πολιτικής του ΚΚΕ απέναντι στο ζήτημα της απομάκρυνσης των εκλεγμένων συμβούλων του ΑΣΟ:
«Η κυβέρνηση Κονδύλη-Θεοτόκη, πριν πέσει ασχολήθηκε με την… “εξέταση” του σταφιδικού ζητήματος. Ετσι έγινε προχθές σύσκεψη των υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και με βουλευτές των σταφιδοφόρων επαρχιών της Πελοποννήσου και του προέδρου του ΑΣΟ.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έγιναν στη σύσκεψη “συζητήθηκε το ζήτημα της μη συμμετοχής των αντιπροσώπων των σταφιδοπαραγωγών εις το συμβούλιον του ΑΣΟ”. Τέλος η σύσκεψη αναβλήθηκε για να γίνει ξανά την ερχόμενη Παρασκευή υπό την προεδρία πια του ίδιου πρωθυπουργού Κονδύλη “προς εξέτασιν του όλου σταφιδικού ζητήματος”.
Χθεσινές επίσης πληροφορίες αναφέρουν ότι στη Μεσσηνία οι σταφιδοπαραγωγοί είναι αγαναχτισμένοι για την απόλυση των συμβούλων παραγωγών από τον ΑΣΟ. Και οι ενώσεις συνεταιρισμών με έντονα τηλεγραφήματα διαμαρτυρήθηκαν για το διώξιμο των “αντιπροσώπων” των παραγωγών. Φυσικά δεν είμαστε εμείς εκείνοι που θα υπερασπιστούμε τους διαφόρους γιατρούς, πλουσιοχωρικούς και κομματάρχες που με κάθε μέσο βγήκαν στο συμβούλιο του ΑΣΟ δήθεν σαν αντιπρόσωποι των σταφιδοπαραγωγών. Γιατί είναι πολύ γνωστό ότι αυτοί οι κύριοι δεν αντιπροσωπεύουν παρά μόνον τον εαυτόν τους, όντας διορισμένοι σχεδόν από τις ενώσεις συνεταιρισμών και τις κάθε φορά πλουτοκρατικές κυβερνήσεις.
Μα και μέχρι τώρα συμμετάσχοντας στο συμβούλιο του ΑΣΟ με την όλη πολιτεία τους υποστήριξαν μοναχά και αποκλειστικά τα συμφέροντα τα ατομικά τα δικά τους (παχυλές αποζημιώσεις 5-10 χιλιάδων δραχμών το μήνα, διορισμοί συγγενών, κομματικών φίλων, ταξείδια αναψυχής κλπ. γνωστές ρεμούλες), και ταυτόχρονα βοήθησαν τον ΑΣΟ, τους οινοβιομήχανους, τους σταφιδεμπόρους και τις Εθνοτράπεζες να εκμεταλλευτούν άγρια τους σταφιδοπαραγωγούς.
Ωστόσο θα πρέπει να τονίσουμε ότι με το διώξιμο των συμβούλων παραγωγών πέφτει και το τελευταίο πρόσχημα για την “αυτονομία” του ΑΣΟ, καθώς και το δημαγωγικό επιχείρημα τάχα “ο ΑΣΟ είνε οργάνωσις εις τας χείρας των ιδίων παραγωγών” όπως διακήρυξαν την ίδρυσή του και διαλαλούν ακόμη, κυβέρνηση και κομματάρχες.
Ο ΑΣΟ είνε γνωστό ότι αποτελεί ένα ληστρικό μισοκρατικό οργανισμό που ξεζουμίζει τους σταφιδοπαραγωγούς παίρνοντας τσάμπα τη μισή σταφίδα τους με το 50% παρακράτημα, εξαγωγική εισφορά 600 δραχμές στο χιλιόλιτρο και άλλες επιβαρύνσεις. Το κράτος παίρνει κάθε χρόνο 30-50 εκατομμύρια δραχμές έγγειο φόρο, κι οι οινοπμνευματοβιομήχανοι αγοράζουν το 1/5 της αξίας τη σταφίδα που συκγεντρώνει ο ΑΣΟ. Οι εργαζόμενοι σταφιδοπαραγωγοί με τα συνέδρια και την ηρωική φετεινή τους εξέγερση ζήτησαν την κατάργηση του παρακρατήματος της εξαγωγικής εισφοράς, του εγγείου φόρου και ακόμη κατάργηση του ΑΣΟ, χρεωστάσιο κλπ.
Ετσι η κορινθιακή σταφίδα δίχως επιβαρύνσεις θα μπορεί να συναγωνισθεί τα ομοδειδή ξένα προϊόντα, στις αγορές του εξωτερικού. Κάθε άλλη λύση θα είνε στάχτη στ αμάτια των φτωχών σταφιδοπαραγωγών, που σαράντα χρόνια τώρα τους ξεγελούν οι πλουτοκράτες οινοκαρχαρίες, σταφιδέμποροι και τράπεζες με την ίδρυση διαφόρων οργανισμών (Σταφιδική Τράπεζα, Ενιαία, ΑΣΟ κλπ.). Σ’ αυτή τη λύση δεν έχουν παρά να επιμείνουν οι σταφιδοπαραγωγοί, ανεξάρτητα αν παράγουν “ευγενή” ή κατώτερης ποιότητας σταφίδα.
Παράλληλα στο σημερινό ζήτημα της απόλυσης των συμβούλων παραγωγών του ΑΣΟ μια που καταργείται ετσιθελικά το στοιχειώδικο δικαίωμα του “αιρετού” των μισών συμβούλων του ΑΣΟ χρέος έχουν να απαιτήσουν: Οχι μόνον να μην καταργηθεί το δικαίωμα της εκλογής συμβούλων, αλλά και να ευρυνθεί. Πρέπει συγκεκριμένα να ζητήσουν να εκλεγεί η απόλυτος πλειοψηφία των συμβούλων απ’ ευθείας από τις συνελεύσεις των σταφιδοπαραγωγών μελών και μη των συνεταιρισμών δίχως να μεσολαβούν οι ενώσεις (δευτεροβάθμιες εκλογές κλπ.).
Είμαστε βέβαιοι ότι οι ηρωικοί σταφιδοπαραγωγοί που έχυσαν το αίμα τους για να δοθεί στο σταφιδικό η λύσις που θα τους εξυπηρετήσει, θα συνεχίσουν ενωμένοι τον αγώνα τους για να αποχτήσουν το αναφαίρετο δικαίωμά τους: Του να φυτέψουν και πουλήσουν ελεύθερα, δίχως δεσμεύσεις, επιβαρύνσεις και ληστρικούς οργανισμούς το μοναδικό προϊόν τους, τη σταφίδα» (1268).
Στο ίδιο φύλλο της εφημερίδας υπάρχουν διαμαρτυρίες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υποχρεωτική αγροά σταφίδας με δελτίο από τους μαθητές:
«Πληροφορούμαι ότι η είδηση πως ο ΑΣΟ σε συνεργασία με την κυβέρνηση θα επιβάλει στους μαθητές των σχολείων, ιδιαίτερα της Μακεδονίας και Θράκης, να αγοράσουν δελτία 2-2,5 δραχμές για να αγοράσουν υποχρεωτικά σταφίδα, κρατεί σε αγανάχτηση τους εργαζόμενους. Κι’ έχουν δίκηο γιατί δεν είνε σωστό οι φτωχοί γονείς να υποχρεωθούν να αγοράσουν σταφίδα και μάλιστα μισοχαλασμένη, όπως μαντεύουν πως θα τους στείλει ο ΑΣΟ».

(1266) “Σημαία” 22/11/1935
(1267) “Σημαία” 22/11/1935
(1268) “Ριζοσπάστης” 24/11/1935

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER