Δευτέρα, 06 Δεκεμβρίου 2021 22:20

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (Μέρος 310ο)

Γράφτηκε από τον
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (Μέρος 310ο)

 

Οι πληροφορίες για τη συνεδρίαση της επιτροπής είναι συνεχείς και σε αυτές κυριαρχεί η υπόθεση του παρακρατήματος.

Οι αλλαγές στην εφαρμογή του νέου (τοπικού) συστήματος μετατίθενται για αργότερα. Παράλληλα τίθεται το ζήτημα του ορισμού τιμών από 3.000 μέχρι 3.600 δραχμές το χιλιόλιτρο: «Συνήλθε χθες το εσπέρας η 15μελής επιτροπή του σταφιδικού και συνέχισε την συζήτησιν σχετικώς με τον καθορισμόν ποιοτικού παρακρατήματος το οποίον εκρίθη απαραίτητον μέτρον διά την βελτίωσιν της ποιότητος της σταφίδος. Ο θεσμός του ποιοτικού παρακρατήματος λόγω τεχνικών δυσκολιών δεν θα είνε ίσως δυνατόν να εφαρμοσθή διά τας επί θύραις εσοδείας, πάντως όμως κατ’ αρχήν κρίνεται απαραίτητος η εφαρμογή αυτού διά το μέλλον καθ’ όσον θα αποτελέση σοβαρόν βήμα διά την βελτίωσιν της ποιότητος ήτις αποτελεί απαραίτητον προϋπόθεσιν προς επιτυχή αντιμετώπισιν του σταφιδικού ζητήματος.

Κατά την συνεδρίασιν παρίστατο και ο υπουργός της Γεωργίας κ. Κυριακός τον οποίον ο πρόεδρος κατέστησεν ενήμερον των γενομένων συζητήσεων. Εν σχέσει με τα γραφέντα χθες περί κοινής εξαγοράς πλεονασμάτων κλπ. ο κ. Μερκούρης παρεκάλεσε να διασαφηνθή ότι η αναγραφείσα τιμή των 2.500 δραχμών αφορά την τιμήν διαθέσεως της βιομηχανοποιήσιμου σταφίδος συμφώνως προς την σχετικήν πρότασιν του κ. Λουπινά και ουχί τιμήν εξαγοράς πλεονασμάτων υπό του ΑΣΟ.

Κατά την γενομένην συζήτησιν ο αντιπρόσωπος της παραγωγής Μπούρας υποστηρίζει όπως τα δελτία όσον και το σημερινόν σύστημα παρακρατήματος παραμείνουν ως έχουν εφ’ όσον οι ειδικοί δεν εξευρίσκουν πρακτικώτερον σύστημα διά του οποίου δεν θα επιβαρύνεται η σταφίς.

Ο κ. Λουπινάς εζήτησεν παρά του υπουργού της Γεωργίας όπως μεταβιβάση εις τον κ. Πρωθυπουργόν την άποψιν των παραγωγών όπως διά τας κατωτέρας ποιότητας Μεσσηνίας και Ηλείας, αι τιμαί ασφαλείας ορισθούν με κατώτερον όριον τας 3.000 μέχρι 3.600 δραχμάς και τούτο λόγω του ότι η εφετεινή παραγωγή ένεκα των δυσμενών καιρικών συνθηκών επιβαρύνθη με απρόβλεπτα έξοδα» (1323).

Η υποεπιτροπή όμως εισηγείται την άμεση κατάργηση του παρακρατήματος και την αντικατάσταση με την εξαγορά των ποσοτήτων που δεν εξάγονται:

«Κατά την χθεσινήν συνεδρίασιν της 15μελούς επιτροπής διά το σταφιδικόν, υπεβλήθη πόρισμα της 5μελούς υποεπιτροπής διά την αντιμετώπισιν του ζητήματος της εφετεινής εσοδείας. Διά του πορίσματός της η 5μελής συνιστά την άμεσον κατάργησιν της παρακρατήσεως και την αντικατάστασιν αυτής διά της εξαγοράς των μη εξαγομένων ποσοτήτων από της του σταφιδικού έτους και καθ’ όλην την δίοδον αυτού. Μετά την αποφασιζομένην κατάργησιν της παρακρατήσεως θα αντικρισθή η εξαγορά αύτη με υπολογισμόν παραγωγής κατά το προσεχές έτος 300 εκατομμυρίων λιτρών και εξαγωγής 150, των μη εξαχθησομένων 150 εκατομμυρίων λιτρών επί τιμή ελαχίστη δραχμάς 3.000 κατά χιλιόλιτρον και των ανωτέρων ποιοτήτων δραχμάς 3.600» (1324).

Και ενώ η επιτροπή συνεδριάζει, το ΚΚΕ οργανώνει εκστρατεία ενημέρωσης των σταφιδοπαραγωγών και οργάνωσης κινητοποιήσεων. Στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζεται επίσκεψη του Δημήτρη Γληνού στην Καλαμάτα, ο νομάρχης κινητοποιείται για να αποτραπεί η συμμετοχή κόσμου στην υποδοχή, αλλά η επίσκεψη αναβάλλεται. Ο Κώστας Αυγήτας περιοδεύει και πάλι στη Μεσσηνία προετοιμάζοντας ουσιαστικά την οργάνωση των κινητοποιήσεων. Και γράφει από το Νησί στις 29 Μαΐου για το κλίμα που επικρατεί:

«- Κάνουν ό,τι τους καπνίσει.

- Σάμπως μας ρωτάνε ποτές;

- Ακούς εκεί τους αθεόφοβους να μιλάνε για δύο χιλιάδες δραχμές.

- Τρελλαθήκανε. Τι θα κάνουμε με πεντέμιση δραχμές την οκά;

Το τραίνο διασχίζει την Ανω Μεσσηνία. Οι συζητήσεις ζωηρές μέσα στο βαγόνι-κλούβα.

Μεγάλος ο πόνος της αγροτιάς. Οι σταφιδοπαραγωγοί συζητούν απάνω στις απόψεις που εκθέτουν οι διάφοροι πολιτικάντηδες κομματάρχες και “ειδικοί” μέσα στο λεγόμενο σταφιδικό συνέδριο της Αθήνας.

Ας κοπιάσουν εδώ κάτω να μιλήσουν μπροστά στους σταφιδοπαραγωγούς. Το λιγώτερο θα γυρίσουν με κανένα επίδεσμο στο κεφάλι και μια πατερίτσα στο χέρι.

- Ας έρθουν να μας τα πούνε, οι σαχλολογάδες.

- Μωρ’ θα τους τσακίσουμε τους καλαμαράδες.

- Κάτω από οχτώ δραχμές θα τα κάνουμε γυαλιά καρφιά.

Αυτά τα λόγια ακούω μέρες τώρα διασχίζοντας τους κάμπους Ανω και Κάτω Μεσσηνίας: Στο Νησί, στη Θουρία, Μπάστα, Μελιγαλά, Ζευτολατιό και στα γύρω χωριά. Μέσα στα καφενεία, στους σταθμούς του τραίνου και μέσα στα βαγόνια.

Η συζήτηση για τη σταφίδα, για το ψωμί. Η αγανάχτηση κουφοβράζει ς’ όλα τα σταφιδοφόρα χωριά της Μεσσηνίας. Γι’ αυτό και ο Νομάρχης και ο Διοικητής Χωροφυλακής από τώρα ζητάνε άδειες. Μα παράλληλα παίρνουν και μέτρα για να τρομοκρατήσουν τους αγρότες με εντολή της χιτλερόφιλης κυβέρνησης Μεταξά-Σκυλακάκη.

Στο Νησί απαγορεύτηκε η συνέλευση του Σταφιδικού Συλλόγου. Οι χωροφύλακες παρακολουθούν άγρυπνα για να χτυπήσουν την παραμικρή κίνηση. Ο νομάρχης Καλαμάτας γυρίζει τα χωριά και απειλεί με εχτοπίσεις. Μα τις απειλές αυτές οι σταφιδοπαραγωγοί τις γράφουν στα παληά τους γουρνοτσάρουχα.

Το περασμένο Σάββατο οι αγρότες κατέβηκαν αυθόρμητα από πολλά χωριά και πλημμυρίσανε τους σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Γιατί νομίζετε;

- Πήγαμε να δούμε το Γληνό.

Μα δεν τον βλέπανε και φώναζαν στους σιδηροδρομικούς υπαλλήλους:

- Που είνε ο Γληνός;

- Γιατί τον κρύβετε; Βγάλτε τον έξω να μιλήσει.

Οι χωροφύλακες τάχασαν.

Στην Καλαμάτα κάτω από δυνατές ψιχάλες βροχής πεντακόσιοι εργάτες, υπάλληλοι, διανοούμενοι και επαγγελματίες έτρεξαν επίσης στο σταθμό για την υποδοχή του σ. Γληνού. Η περιοδεία του α. Βουλευτή αναβλήθηκε. Οι αρχές προβλέποντας μεγάλη υποδοχή βρίσκουνται σε ταραχή. Ο νομάρχης κινείται νύχτα μέρα. Κάλεσε τις διοικήσεις διαφόρων σωματείων, συσταίνοντας να βγάλουν ανακοινωθέντα αποδοκιμασίας για να μην έρθει ο σ. Γληνός. Ακόμα ο ίδιος ο νομάρχης πήγε και γύρισε τα κοντινά στους σταθμούς χωριά. Επιασε τους παπάδες και προέδρους των κοινοτήτων και τους σύστησε να δουλέψουν για να μη κατεβεί κόσμος αύριο για την υποδοχή του Γληνού. Κι’ όσοι πάνε να τους κρατήσουν τα ονόματα για να εχτοπισθούν.

- Ποιος ακούει το Νομάρχη!

- Θα πάμε όλοι, μου λέγανε οι αγρότες.

Σ’ ένα χωριό είπαν στο νομάρχη:

- Θα γίνουμε κόκκινοι.

- Θα σας στείλω στη Γαύδο, απείλησε το όργανο του Σκυλακάκη.

Τούτες τις μέρες οι σταφιδοπαραγωγοί σε πολλά χωριά είνε αγαναχτισμένοι και κατά της Αγροτικής Τράπεζας.

Με τις κακοκαιρίες ο περονόσπορος κατέστρεψε τα αμπέλια τους. Σε αρκετά χωριά των τέως Δήμων Εύας, Ιθώμης, Οιχαλίας. Αριστομένους κλπ. οι ζημιές φθάνουν μέχρι 30-40%. Η Αγροτική Τράπεζα – η “μάνα” των αγροτών – όπως μου είπαν στο Νησί της Καλαμάτας, απόσυρε το απόθεμα της γαλαζόπετρας, που είχε. Κι’ έτσι οι σταφιδοπαραγωγοί δεν έχουν χαλκό να ραντίσουν.

- Τι τους πληρώνεις αυτούς τους σοφολογιώτατους του σταφιδικού “συνεδρίου”, μου είπε ένας γέρος. Σου μιλάνε για μέτρα “υπέρ” των σταφιδοπαραγωγών. Κι’ εμείς δεν έχουμε να γαλαζώσουμε. Τι κάνει όμως και ο ΑΣΟ;

Γι’ αυτόν φυσικά δεν γίνεται λόγος. Η μέριμνα κι’ οι φροντίδες του είνε μονάχα για τους οινοπνευματάρχες και τους σταφιδοπαραγωγούς» (1325).


(1323) “Σημαία” 6/6/1936

(1324) “Σημαία” 9/6/1936

(1325) “Ριζοσπάστης” 2/6/1936


NEWSLETTER