Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021 08:30

Το Κέντρο Κοινότητας αποτελεί μια σημαντική κοινωνική δομή

Γράφτηκε από την
Το Κέντρο Κοινότητας αποτελεί μια σημαντική κοινωνική δομή

 

Το Κέντρο Κοινότητας αποτελεί μια κοινωνική δομή, στην οποία μπορούν να απευθυνθούν όλοι οι πολίτες του Νομού Μεσσηνίας. Πέραν της σταθερής μονάδας στη Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας, υπηρεσίες στους δήμους-εταίρους του νομού παρέχει και μια κινητή μονάδα, με στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, την κοινωνική ένταξη και την ένταξη στην αγορά εργασίας όσων χρειάζονται τη συνδρομή της πολιτείας.

Τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τους βασικούς άξονες λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καλαμάτας (με περιοχή ευθύνης την Π.Ε. Μεσσηνίας), αλλά και τα οφέλη που παρέχει η λειτουργία μιας τέτοιας δομής στον πολίτη, αναλύει στην “Ε” η Μαρία Χαριζοπούλου ψυχολόγος (PhDc), υπεύθυνη επικοινωνίας Κέντρου Κοινότητας.

 

Συνέντευξη στη Νικολέττα Κολυβάρη

 

Να εξηγήσουμε με απλά λόγια τι είναι το Κέντρο Κοινότητας;

Το Κέντρο Κοινότητας αποτελεί μια κοινωνική δομή που σχεδιάστηκε από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020».

 

Σε ποιους πολίτες απευθύνεται; Είναι μόνο για τους δημότες Καλαμάτας;

Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια κοινωνική δομή στην οποία μπορούν να απευθυνθούν όλοι οι δημότες/πολίτες του Νομού Μεσσηνίας. Καθημερινά λειτουργούν δύο μονάδες που έχουν έδρα τους το Δήμο Καλαμάτας: α) Η σταθερή μονάδα που εξυπηρετεί τους δημότες του Δήμου Καλαμάτας. β) Η κινητή μονάδα που εξυπηρετεί τους δημότες των δήμων-εταίρων της Π.Ε. Μεσσηνίας. Ιδιαίτερα δίνει βαρύτητα στους πολίτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό θέμα, οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους (π.χ. ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, ζητήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος, κοινωνικό αποκλεισμό κ.ά.) και χρειάζονται τη συνδρομή της πολιτείας.

 

Η κινητή μονάδα λειτουργεί με ξεχωριστό προσωπικό για την εξυπηρέτηση των περιφερειακών δήμων; 

Η κινητή μονάδα, βεβαίως, λειτουργεί με ξεχωριστό προσωπικό. Συγκεκριμένα, στελεχώνεται από μία ψυχολόγο, έναν κοινωνικό λειτουργό και έναν οδηγό.

 

Περιγράψτε μας λίγο ποιες είναι οι υπηρεσίες που παρέχει η κινητή μονάδα; Δρα συνεργατικά με τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων; Προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες;

Οι υπηρεσίες που παρέχει η κινητή μονάδα κινούνται σε τρεις βασικούς άξονες, με στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, την κοινωνική ένταξη και την ένταξη στην αγορά εργασίας:

Α. Υποδοχή - ενημέρωση - υποστήριξη: Πληροφορεί τους πολίτες σχετικά με επιδόματα, προγράμματα, δομές, φορείς και υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, παρέχει συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη σε ατομικό ή ομαδικό πλαίσιο (ανήλικοι, ενήλικοι, οικογένειες, σχολεία κ.ά.).

Β. Συνεργάζεται και παραπέμπει σε άλλες δομές και υπηρεσίες, προκειμένου να ανταποκριθεί όσον το δυνατόν καλύτερα στις ανάγκες και τα αιτήματα της τοπικής κοινωνίας.

Γ. Παρέχει υπηρεσίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων, καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.

Η κινητή μονάδα του Κέντρου Κοινότητας λειτουργεί συμπληρωματικά ως δομή στην κοινωνική υπηρεσία του κάθε δήμου-εταίρου και εποπτεύεται από αυτήν. Αποτελεί κεντρικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, υποστηρίζοντας, συνεργώντας και ενισχύοντας τις ήδη υπάρχουσες δομές. Επιπρόσθετα, η κινητή μονάδα προσφέρει υπηρεσίες-δράσεις με κοινωνικό, πολιτισμικό και επιμορφωτικό/ενημερωτικό περιεχόμενο. Ενδεικτικά, θα μπορούσαν να αναφερθούν δράσεις όπως: διαδραστική απασχόληση και βιωματικά παιχνίδια σε ανήλικους ασθενείς της Παιδιατρικής Κλινικής του Γ.Ν. Καλαμάτας, καθώς και σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Π.Ε. Μεσσηνίας με διάφορες θεματικές ενότητες, κάλυψη επισιτιστικών αναγκών στις περιοχές παρέμβασής της.

 

Και μιας και μιλάμε για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, να επανέλθουμε στο Κέντρο Κοινότητας και να σας ρωτήσω, ποιες είναι εκείνες οι υπηρεσίες που κάνουν απαραίτητη τη λειτουργία του προς όφελος του πολίτη; Σας ερωτώ, γιατί θα ήθελα να γίνει κατανοητό τι είναι αυτό που ξεχωρίζει το Κέντρο Κοινότητας σε σχέση με τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων;

Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί ως «τοπικό σημείο αναφοράς» σε αιτήματα και ανάγκες πολιτών με στόχο την ολοκληρωμένη προσέγγιση κοινωνικής πολιτικής, το συντονισμό δράσεων μεμονωμένων φορέων και υπηρεσιών του Νομού Μεσσηνίας και τη συνεργασία και ενοποίηση αυτών προς όφελος του πολίτη.

 

Διανύουμε μια περίοδο ιδιαίτερη και πρωτόγνωρη για όλους, ζώντας με πολλούς περιορισμούς εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης. Έχει αυτό τροποποιήσει τη λειτουργία και τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας και της κινητής μονάδας του, κι αν ναι με ποιον τρόπο; 

Το Κέντρο Κοινότητας με τις δύο μονάδες του (σταθερή και κινητή) αυτή την περίοδο έχει μεταβάλει τον τρόπο παρεχόμενων υπηρεσιών του, χωρίς όμως να μεταβάλει την ποιότητα αυτών. Χαρακτηριστικά, θα αναφέρω ότι τα αιτήματα των πολιτών διεκπεραιώνονται τηλεφωνικά, με ηλεκτρονική αλληλογραφία, αλλά και με ραντεβού, όταν δεν είναι εφικτή άλλης μορφής διαχείριση των ζητημάτων. Επίσης, κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων λόγω του Covid-19, οι συνεδρίες των πολιτών της Π.Ε. Μεσσηνίας συνεχίζονται μέσω τηλεδιάσκεψης ή τηλεφωνικά. Η κινητή μονάδα φροντίζει καθημερινά για τη διανομή και κάλυψη επισιτιστικών αναγκών ευάλωτων και ευπαθών ομάδων σε συνεργασία με άλλες κοινωνικές δομές, όπως το Δημοτικό Συσσίτιο και το Δημοτικό Παντοπωλείο και παρέχει τρόφιμα και είδη ατομικής προστασίας σε πληθυσμούς Ρομά. Τέλος, η κινητή μονάδα σε συνεργασία με την εταιρεία Unilever και την Klinex υλοποίησε το πρόγραμμα «Καθαροί ζούμε στα σχολεία» με τη σύμφωνη έγγραφη απόφαση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Μεσσηνίας. Το πρόγραμμα αφορούσε τη δωρεάν παροχή καθαριστικών προϊόντων για ένα έτος στο μεγαλύτερο σε δυναμικότητα δημοτικό σχολείο κάθε δήμου της Π.Ε. Μεσσηνίας.

 

Πείτε μας πού βρίσκεται το Κέντρο Κοινότητας και με ποιους τρόπους μπορεί κανείς να επικοινωνήσει ή και να κλείσει ραντεβού, ειδικά αυτή την περίοδο; 

Το Κέντρο Κοινότητας, όπως προαναφέρθηκε, έχει την έδρα του στο Δήμο Καλαμάτας και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Πρόνοιας. Ενημέρωση για τη διεύθυνση, τις τηλεφωνικές γραμμές και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας οι πολίτες μπορούν να έχουν από τους ηλεκτρονικούς συνδέσμους του Κέντρου Κοινότητας στις επίσημες ιστοσελίδες των δήμων του Νομού Μεσσηνίας, στη σελίδα του Κέντρου Κοινότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα διανεμόμενα, κατά τόπους, φυλλάδια της δομής και στις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων της Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER