Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022 08:30

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας στην “Ε”: Απλήρωτοι οι δικηγόροι που διορίζει το δικαστήριο

Γράφτηκε από την
Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας στην “Ε”: Απλήρωτοι οι δικηγόροι που διορίζει το δικαστήριο

 

 

Μέχρι και 3 χρόνια ή και παραπάνω σε ορισμένες περιπτώσεις κάνει να έρθει η ώρα της πληρωμής για τους δικηγόρους που διορίζονται αυτεπάγγελτα σε υποθέσεις νομικής βοήθειας.

Η τροπολογία πέρυσι τον Οκτώβριο που θα έλυνε το πρόβλημα των μεγάλων καθυστερήσεων, δεν φαίνεται στην πράξη να επισπεύδει τις διαδικασίες. Οι αυτεπάγγελτα διορισμένοι δικηγόροι παρέχουν τις υπερασπιστικές υπηρεσίες τους σε οικονομικά ανήμπορους κατηγορούμενους, που αλλιώς δεν θα είχαν συνήγορο για να τους υπερασπιστεί -και αυτές οι υποθέσεις είναι πάρα πολλές στα δικαστήρια της Καλαμάτας.

Ο Κώστας Μαργέλης μιλώντας στην “Ε” για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων λέει ότι “ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας θα θέσει μετ’ επιτάσεως στο ΤΑΧΔΙΚ το ζήτημα της αναγκαίας επίσπευσης της διαδικασίας εκκαθάρισης και εξόφλησης των οφειλομένων αμοιβών του ΤΑΧΔΙΚ προς τους δικηγόρους που προσέφεραν υπηρεσίες νομικής βοήθειας”. Μάλιστα, όπως τονίζει ο πρόεδρος του ΔΣΚ, “κατά την παρούσα χρονική συγκυρία τούτο καθίσταται ακόμη πιο επιτακτικό”.

 

ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Όπως επισημαίνει ο Κώστας Μαργέλης “η καθυστέρηση της εκκαθάρισης και εξόφλησης των οφειλομένων αμοιβών είναι πάρα πολύ μεγάλη, υπερβαίνουσα και τρία έτη σε ορισμένες περιπτώσεις, καθώς αυτή τη στιγμή λιμνάζουν χιλιάδες ανεκκαθάριστοι φάκελοι νομικής βοήθειας”. Κι επειδή ως δικαιολογία για τις παρατηρούμενες τεράστιες καθυστερήσεις προβάλλεται η έλλειψη επαρκούς προσωπικού “ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας θα θέσει μέσω της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ότι η Ολομέλεια πρέπει να συνδράμει το έργο του ΤΑΧΔΙΚ (Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων) με προσωπικό, κατά το παρόν κρίσιμο χρονικό διάστημα, ώστε να διεκπεραιωθεί το ταχύτερο δυνατόν η υφιστάμενη εκκρεμότητα των ανωτέρω φακέλων”. Το χρονίζον αυτό πρόβλημα παρατηρεί ο πρόεδρος του ΔΣΚ Καλαμάτας όχι μόνο πλήττει καίρια τους δικηγόρους, αλλά “υπονομεύει και το θεσμό της νομικής βοήθειας, ο οποίος συνδέεται άρρηκτα με την παροχή έννομης προστασίας στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας”.

 

ΚΕΝΟ ΓΡΑΜΜΑ Η ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ

Σύμφωνα δε με τη νέα νομοθετική ρύθμιση “το ήμισυ της αποζημίωσης καταβάλλεται στον δικαιούχο δικηγόρο προ της οριστικής εκκαθάρισης με την έκδοση χρηματικού εντάλματος το οποίο εκδίδεται εντός 15 ημερών αφού υποβληθούν στο ΤΑΧΔΙΚ α) η πράξη διορισμού του δικηγόρου, β) το ειδικό γραμμάτιο προκαταβολής και η βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή άλλης αρχής σχετικά με την εκπλήρωση των καθηκόντων του δικηγόρου”, ενώ “τα ανωτέρω μπορούν να διαβιβάζονται στο ΤΑΧΔΙΚ και με ηλεκτρονικά μέσα”, λέει ο Κ. Μαργέλης εξηγώντας τη διαδικασία. Και προσθέτει ότι “το υπόλοιπο της αποζημίωσης καταβάλλεται στον δικηγόρο μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και την απόδοση των νόμιμων κρατήσεων”. Στη συνέχεια “ο δικηγόρος εκδίδει το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο κατά την είσπραξη του άνω υπολοίπου της αποζημίωσης, μετά την εκκαθάριση και πριν την πλήρη εξόφληση αυτής, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής διάταξης”. Πλην όμως, επισημαίνει ο πρόεδρος του ΔΣΚ, και “η νέα νομοθετική ρύθμιση έχει καταστεί γράμμα κενό στην ουσία της, αφού υπάρχουν πάρα πολλές σοβαρές καθυστερήσεις, με συνέπεια τη δικαιολογημένη αγανάκτηση των συναδέλφων δικηγόρων”. 

 

Ο ΔΣΚ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Ο Κώστας Μαργέλης διαβεβαιώνει μέσω της “Ε” πως το συγκεκριμένο θέμα απασχολεί και προβληματίζει έντονα το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας. Επισημαίνει δε πως “θα επιδιώξουμε άμεσα την τακτοποίηση του σοβαρού αυτού προβλήματος”. Και ήδη “από τις πρώτες ημέρες που η νέα διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας ανέλαβε τα καθήκοντά της, έχει προχωρήσει τις διαδικασίες ελέγχου ώστε να διαπιστωθεί εάν τυχόν στα εξοφλημένα-εκκαθαρισμένα γραμμάτια νομικής βοήθειας έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους δικηγόρους και τα αντίστοιχα ποσά υπέρ ΕΦΚΑ” λέει καταλήγοντας ο πρόεδρος του ΔΣΚ.

Ν.Κ. 


NEWSLETTER