Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016 21:06

Μια νέα «Συμφωνία για την ανάπτυξη της Καλαμάτας»

Γράφτηκε από
Μια νέα «Συμφωνία για την ανάπτυξη της Καλαμάτας»

Του Νικολάου Ε. Θεοδώρου* 

Οι τρέχουσες, επώδυνες εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, φέρνουν ξανά επιτακτικά στο προσκήνιο το στοίχημα της ανάπτυξης. Τόσο στην πατρίδα μας όσο και στον τόπο μας προέχει η διαμόρφωση αλλά κυρίως η υλοποίηση μιας συνεκτικής και οραματικής αναπτυξιακής στρατηγικής με έμφαση στα βασικά μας προτερήματα: τα ποιοτικά μας  προϊόντα, τη γεωπολιτική μας αξία και πάνω απ’ όλα το ανθρώπινο κεφάλαιο. 

Για την Καλαμάτα, η στρατηγική αυτή μπορεί να αναπτυχθεί με επίκεντρο την "παρθένα" περιοχή δυτικά των Ακοβιτίκων και νότια του υφιστάμενου δρόμου Καλαμάτας-Μεσσήνης. Η περιοχή αυτή, ευρισκόμενη δίπλα στο Μεσσηνιακό Κόλπο και σε απόσταση αναπνοής από το Διεθνή Αερολιμένα, το Λιμάνι, τη Μαρίνα, τον αυτοκινητόδρομο αλλά και τη νέα Περιμετρική της Καλαμάτας παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα. Στο υφιστάμενο Γ.Π.Σ Καλαμάτας έχει άλλωστε προβλεφθεί για τη μεν παράκτια περιοχή η ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων με προστατευτική ζώνη υψηλού πρασίνου, ενώ η περιοχή βόρεια της παραπάνω είναι χαρακτηρισμένη ως «γη υψηλής παραγωγικότητας» και προτείνεται η αναδιάρθρωση  των καλλιεργειών της. Ακόμα, νότια της υφιστάμενης ΒΙΠΕ, προβλέπεται οργανωμένη ανάπτυξη μεταποιητικών δραστηριοτήτων μέσης και χαμηλής όχλησης. 

Για τη στρατηγική αξιοποίηση της περιοχής, θα μπορούσε να ιδρυθεί με πρωτοβουλία του Δήμου, και κατάλληλη μόχλευση ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων, ένα «Διεθνές Κέντρο Καινοτομίας και Ανάπτυξης». Αποστολή του φορέα αυτού, που θα διοικείται και θα λειτουργεί με διαφανείς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, θα είναι ο συντονισμός παραγωγικών δραστηριοτήτων με δύο άξονες: αφενός τη δημιουργία μιας Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α) με σχεδιασμό φιλικό προς το περιβάλλον και με σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις και αφετέρου τη λειτουργία μιας Ζώνης Ερευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας με ειδίκευση στην ανάπτυξη πρότυπων καλλιεργειών, στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας και στη δημιουργία πρότυπων τεχνολογικών εφαρμογών που προορίζονται για σημαντικούς κλάδους της οικονομίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Η λειτουργία του Κέντρου θα έχει, συνεπώς, πολλαπλή προστιθέμενη αξία: Από τη μια θα εντάξει την Καλαμάτα στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, αξιοποιώντας και τις υφιστάμενες υποδομές της περιοχής. Η συναφής δημιουργία ποιοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων θα συμβάλει στην ανάδειξη της πόλης ως διεθνούς προπονητικού και αγωνιστικού κέντρου με προφανή οφέλη για την πόλη. Από την άλλη, η ζώνη καινοτομίας θα προσελκύσει ειδικευμένο επιστημονικό και εργατικό δυναμικό και επενδύσεις, δίνοντας ευκαιρίες για δημιουργία και ανοίγοντας το δρόμο της επιστροφής στους νέους, ειδικά στους Καλαματιανούς και τους Μεσσήνιους. 

Το εγχείρημα απαιτεί κατάλληλους χειρισμούς, ώστε να συνδυαστεί αρμονικά η παρουσία στρατηγικού επενδυτή με την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και κυρίως καταξιωμένων φορέων (Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ, Ινστιτούτο Ελαιολάδου, Επιμελητήριο, κοινωφελή  ιδρύματα) αλλά και κάθε δημόσιου και ιδιωτικού φορέα που αποδεδειγμένα μοιράζεται το κοινό όραμα. Θα μπορούσε μάλιστα να διεκδικηθεί με αξιώσεις και η ίδρυση παραρτήματος του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Ενωσης με ειδίκευση σε συναφή αντικείμενα. Για όλα τα παραπάνω απαιτείται, πέραν της λειτουργίας του Κέντρου, και η εγγυητική και συντονιστική λειτουργία ενός Δήμου με νέα αντίληψη για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. 

Σε προηγούμενη παρέμβασή μας, υποστηρίξαμε πως, για να κερδίσει το μέλλον της, η Καλαμάτα χρειάζεται επανάσταση. Και η επανάσταση αυτή θα προέλθει προπάντων με την επωφελή αξιοποίηση δημιουργικών ιδεών μέσα από την κατάλληλη θεσμική έκφραση. Εδαφος για την ανάπτυξη του τόπου μας υπάρχει. Αρκεί να το καλλιεργήσουμε. 

 

*Ο Νίκος Θεοδώρου είναι Δικηγόρος και Διδάκτωρ Δημοσίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilians του Μονάχου. 


NEWSLETTER