Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017 15:33

Πώς μπορούμε να πληρώσουμε τον φόρο εισοδήματος σε 12 δόσεις

Γράφτηκε από την
Πώς μπορούμε να πληρώσουμε τον φόρο εισοδήματος σε 12 δόσεις

Του Ιωάννη Δικαίου 

Λογιστή - φοροτεχνικού Α’ τάξης 

Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν σε 12 μηνιαίες δόσεις, αντί για 3 διμηνιαίες, τον φετινό φόρο εισοδήματος που αναγράφεται στα εκκαθαριστικά τους. Αυτήν τη δυνατότητα μπορούν να την αποκτήσουν με τους εξής 3 τρόπους:

• «Πάγια ρύθμιση» του ν. 4152/2013. 

Για να υπαχθεί κάποιος φορολογούμενος στη ρύθμιση αυτή, θα πρέπει να μείνει ληξιπρόθεσμο ένα μέρος της οφειλής ή ολόκληρη η οφειλή, δηλαδή θα πρέπει οπωσδήποτε η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος που λήγει στις 31 Ιουλίου να καταστεί ληξιπρόθεσμη. Στην πάγια ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οι 4 φόροι που προκύπτουν στα εκκαθαριστικά, δηλαδή ο φόρος εισοδήματος και η προκαταβολή, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιτηδεύματος και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης.

Το ποσό που θα υπαχθεί στη ρύθμιση θα επιβαρυνθεί με ετήσιο ποσοστό τόκων 5%, ενώ στον φορολογούμενο θα χρεωθεί και η νόμιμη προσαύξηση του ληξιπρόθεσμου μέρους της οφειλής. 

Για να εγκριθεί η ρύθμιση θα πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης, ενώ οι επόμενες δόσεις θα πρέπει να πληρώνονται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Αν καθυστερήσει την πληρωμή μιας δόσης, τότε το ποσό της δόσης αυτής προσαυξάνεται κατά 15%. Η δόση αυτή με την προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας πληρωμής της επόμενης δόσης.

Για να ενταχθεί στη ρύθμιση ο φορολογούμενος θα πρέπει να έχει υποβάλει φορολογικές δηλώσεις την τελευταία πενταετία και τις περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ εφόσον έχει υποχρέωση.

Η πάγια ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του taxinet, της ιστοσελίδας της Α.Α.Δ.Ε. www.gsis.gr, όπου εκεί ο φορολογούμενος δηλώνει το μηνιαίο του εισόδημα, τις πάγιες υποχρεώσεις του προς τρίτους αν υπάρχουν και το αναμενόμενο επιπλέον εισόδημά του αν εκτιμήσει ότι θα υπάρχει. Από τα στοιχεία αυτά πρέπει να προκύπτει ότι ο φορολογούμενος που ρυθμίζει τις οφειλές του έχει τη δυνατότητα με βάση το μηνιαίο εισόδημά του να εξοφλήσει τις δόσεις της ρύθμισης. Επίσης στην αίτηση για τη ρύθμιση δηλώνεται το IBAN ενός τραπεζικού λογαριασμού, ενώ η καταβολή της οφειλής μπορεί να πραγματοποιείται μέσω πάγιας εντολής από τον τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλωθεί.

• «Πάγια ρύθμιση» ν.4174/2013 άρ. 43.

Οι διαφορές με την πρώτη ρύθμιση που αναφέραμε είναι ότι αυτή η ρύθμιση δεν γίνεται ηλεκτρονικά αλλά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του φορολογούμενου, όπου εκεί συμπληρώνει χειρόγραφα την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση για την εισοδηματική και περιουσιακή του κατάσταση, που θα του ζητηθούν. Επειτα του εκδίδουν την ταυτότητα ρυθμιζόμενης οφειλής, με την οποία πληρώνει τις δόσεις. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή δεν πρέπει να έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο μέρος ή το σύνολο της οφειλής του εκκαθαριστικού. Η ένταξη εξ ολοκλήρου μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στη συγκεκριμένη ρύθμιση συνεπάγεται την επιβάρυνσή τους με ετήσιο επιτόκιο 5%. Ολοι οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν όπως τους αναφέραμε και στην πρώτη ρύθμιση.

• Με πιστωτική κάρτα.

Οι τράπεζες προσφέρουν στους κατόχους πιστωτικής κάρτας τη δυνατότητα να εξοφλήσουν το φόρο εισοδήματος χωρίς καμία επιβάρυνση έως και σε 12 άτοκες δόσεις. Με αυτό τον τρόπο οι φορολογούμενοι μπορούν να αποφύγουν τη ρύθμιση της οφειλής τους στην Εφορία, με την οποία θα επιβαρυνθούν με τόκο. Σημειώνεται ότι για να γίνει η πληρωμή σε άτοκες δόσεις με την κάρτα, θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο όριο ίσο τουλάχιστον με το ποσό που εξοφλείται σε κάθε εντολή που δίνεται. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν τα όρια που έχουν και να αιτηθούν την αύξησή τους εάν δεν επαρκούν.

Τέλος θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στους φορολογουμένους που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, ότι θα πρέπει να δηλώσουν έναν τραπεζικό λογαριασμό ως ακατάσχετο, αν δεν το έχουν κάνει ήδη, προκειμένου να προστατεύσουν από κατάσχεση ποσά έως 1.250 ευρώ τον μήνα.

giannisdikaios@gmail.com


NEWSLETTER