Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017 10:28

Σχέδιο Ασπροχώματος: 22 χρόνια κοροϊδίας

Γράφτηκε από την
Σχέδιο Ασπροχώματος: 22 χρόνια κοροϊδίας

Κύριε δήμαρχε και περιφερειάρχη, σχετικά με τις πράξεις αναλογισμού και εφαρμογής του Ασπροχώματος έχουμε να σας επισημάνουμε τα παρακάτω:

Η πολεοδομική μελέτη του οικισμού Ασπροχώματος ξεκίνησε από το ΥΠΕΧΩΔΕ το έτος 1995 για την ανάπτυξη και αναβάθμιση της περιοχής μας.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ασπροχώματος της περιόδου 1994-1998 με πρόεδρο τον κ. Δημήτριο Τσίχλη δεν γνωμοδότησε για την εισφορά σε χρήμα για να υπολογιστεί με το Π.Δ. 414/1985 οπότε ισχύει ο Ν. 2508/1997 και ο υπολογισμός θα γίνει με αυτόν τον νόμο και θα πληρώσουμε διπλάσια ως πενταπλάσια χρήματα για εισφορά σε χρήμα

Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. 18/1999 της 2/6/1999 ο τότε δήμαρχος κ. Παναγής Κουμάντος μας συνέστησε να μην πέσουμε σε παγίδες και είπε: «Προτού κλείσω λοιπόν την εισήγησή μου, κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι αγαπητοί, πολίτες του Ασπροχώματος, νομίζω ότι είναι απαραίτητο να σας διαβάσω ένα άρθρο μόνο, το άρθρο 24 παρ. 3 του Συντάγματος, για να γίνει πλήρως κατανοητό από τους ενδιαφερόμενους, μην πέφτετε σε παγίδες, θέλω να γίνει σαφές τι νόμοι λειτουργούν σε τούτη τη χώρα. Το Σύνταγμα λοιπόν, ο συνταγματικός χάρτης, στο άρθρο 24 παρ. 3 που αφορά τη διαδικασία αυτή περί εισφορών κ.λπ. γράφει: “Προς αναγνώριση περιοχής ως οικιστικής ως και διά την πολεοδομική ενεργοποίηση αυτής οι περιλαμβανομέναι αυτήν ιδιοκτησίες συμμετέχουν υποχρεωτικώς εις την διάθεσιν άνευ αποζημίωσης υπό του οικείου φορέως των απαραίτητων εκτάσεων προς τη δημιουργία οδών, πλατειών και χώρων εν γένει κοινωφελών χρήσεων και σκοπών κ.λπ. σύμφωνα με τις συγκεκριμένες διατάξεις ως ο νόμος ορίζει’’. Δηλαδή ούτε εμείς ούτε οι μελετητές ούτε το ΥΠΕΧΩΔΕ κάνουν “του κεφαλιού τους’’. Είναι συνταγματική επιταγή».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας κατά τη συνεδρίαση 431/2000 στις 11/7/2000:

“Αποφασίζει: 
Εγκρίνει τα εξής:

• Τη σύσταση επιτροπής, αποτελούμενης από τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου κ. Κονταξή, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας κ. Αντωνόπουλο και το διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας κ. Τζαμουράνη προκειμένου να συναντηθεί με τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ και να προτείνει τη μείωση των κοινόχρηστων χώρων από 38% - 40% που προβλέπεται στην πολεοδομική μελέτη του διαμερίσματος Ασπροχώματος στο 28 - 30%, για τους λόγους που αναλυτικά καταγράφονται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

• Να γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας καταγραφή των εισφορών σε γη σύμφωνα με το αναρτημένο σχέδιο.

• Τα αποτελέσματα της συνάντησης με τον αρμόδιο υπουργό ΠΕΧΩΔΕ καθώς επίσης και της καταγραφής των εισφορών θα τεθούν υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, το οποίο τελικά θα αποφασίσει για το νόμο που θα εφαρμοσθεί σχετικά με την εισφορά σε γη”.

Κατόπιν τούτου το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας κατά τη συνεδρίαση 037/2001 της 30/1/2001: “Αποφασίζει:
Συμπληρώνει την υπ’ αριθ. 384/99 προηγούμενη απόφασή του αναφορικά με τις ενστάσεις των δημοτών κατά της πολεοδομικής μελέτης του Δημοτικού Διαμερίσματος Ασπροχώματος, ως προς την παράγραφο ΙΙ του αποφασιστικού της μέρους επαναδιατυπώνοντας ως εξής:

• Υιοθετεί τις εξής γενικές αρχές και προτάσεις για την τελική διαμόρφωση της πολεοδομικής μελέτης Ασπροχώματος - “Χάνια Κουμουνδούρου” - Ακοβίτικων - Β’ φάση:

• Με τη σύνταξη της Μελέτης Πράξης Εφαρμογής να εφαρμοσθεί ο νόμος 2508/97 άρθρο 20 παρ. 2β, για το τμήμα εντός οικισμού και για την περιοχή επέκτασης”.

Δυστυχώς δεν εφαρμόσθηκαν οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας και όλα παραμένουν στα χαρτιά με 115 ιδιοκτήτες να χάνουν ολόκληρη την ιδιοκτησία τους σύμφωνα με την πράξη εφαρμογής που αναρτήθηκε το 2014, ενώ ελάχιστοι “εκλεκτοί” ευνοούνται παράνομα χωρίς να εισφέρουν ως έχουν υποχρέωση την έκταση που τους αναλογεί ως εισφορά σε γη.

Αρμόδιο θεσμοθετημένο όργανο για την υλοποίηση των πράξεων αναλογισμού και εφαρμογής είναι η Πολεοδομία Καλαμάτας και όχι κάποιοι που παριστάνουν τους “μεσάζοντες”.

Τελειώνοντας, σας υπενθυμίζουμε ότι όταν κάποιος κερδίζει το λαχείο ή το Τζόκερ οφείλει να πληρώσει τον προβλεπόμενο φόρο και δεν απαιτεί να τον πληρώσουν οι υπόλοιποι φορολογούμενοι οι οποίοι δεν έχουν κανένα όφελος.

 

Η επιτροπή για τη νόμιμη συνέχιση των πράξεων εφαρμογής και αναλογισμού

Τασόπουλος Παναγιώτης

Σταυρόπουλος Γεώργιος

Μπίτσας Αθανάσιος

Κωστόπουλος Ηλίας

Ψυρρόπουλος Παύλος


NEWSLETTER