Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021 16:30

Άρθρο του πρύτανη Αθ. Κατσή: “Αναπτυξιακή η πορεία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου”

Γράφτηκε από την
Άρθρο του πρύτανη Αθ. Κατσή: “Αναπτυξιακή η πορεία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου”

Με αφορμή άρθρο του Γιώργου Παναγόπουλου στο πρόσφατο φύλλο της “Ελευθερίας Σαββατοκύριακο” με τίτλο "Προωθούν το κλείσιμο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου”  ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Αθανάσιος Κατσής απέστειλε το ακόλουθο άρθρο:

“Με την ιδιότητα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, επιτρέψετε μου ένα σύντομο σχόλιο.
Κατ' αρχάς, ευχαριστώ την εφημερίδα σας και το συγγραφέα του άρθρου για το ενδιαφέρον σχετικά με την πρόοδο και την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Μετά την πρόσφατη συγχώνευση, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είναι το μοναδικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έχοντας ως εκ τούτου κυρίαρχο ρόλο στο εκπαιδευτικό, ερευνητικό και αναπτυξιακό γίγνεσθαι της περιοχής. Με την παρουσία του σε κάθε πόλη αγκαλιάζει τις τοπικές κοινωνίες, αξιοποιεί τους πόρους που προσφέρονται και συμβάλλει στην ουσιαστική τους ανάπτυξη. Ενδεικτικό των προαναφερθέντων αποτελεί, μεταξύ άλλων, η συμμετοχή σε πλήθος νέων χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων (μόνο για φέτος, εντάσσουμε 70 νέα έργα !) σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι κάτοικοι της περιφέρειας Πελοποννήσου νιώθουν πλέον συμμέτοχοι στην πορεία του Πανεπιστημίου της Περιφέρειάς τους.
Ειδικά για την Καλαμάτα, η παρουσία του Ιδρύματος καταγράφει ένα ισχυρό αποτύπωμα με τη δραστηριοποίηση 3 Σχολών και 8 Τμημάτων, καθώς και τη λειτουργία πολλών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Αξιοσημείωτη είναι επίσης και η προγραμματιζόμενη ένταξη στο έργο Ενεργειακής Αναβάθμισης των κτιρίων του Αντικαλάμου, συνολικού προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Τα παραπάνω στοιχεία (αλλά και πολλά άλλα που δεν αναφέρω για να μην κουράσω) καταδεικνύουν την αναπτυξιακή πορεία και συμβολή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Προφανώς, υπάρχουν αρκετά ακόμα σημεία εξορθολογισμού και βελτίωσης τα οποία όμως, σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούν την απαισιόδοξη προοπτική του άρθρου.
Ειδικά, όσον αφορά το πρόσφατο νομοσχέδιο, ας περιμένουμε τις τελικές ρυθμίσεις για να δούμε αν και κατά πόσο επηρεάζει τη λειτουργία του Ιδρύματος. Η αρχική εκτίμηση είναι ότι στην Περιφέρειά μας δεν διαφαίνεται ουσιαστική επίδραση. Παρόλα αυτά, υπάρχει αδήριτη ανάγκη υλοποίησης περαιτέρω αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και στήριξης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ώστε να διαδραματίζει ένα ακόμα πιο πρωταγωνιστικό ρόλο στα πανεπιστημιακά και αναπτυξιακά δρώμενα της χώρας μας.
Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση”.


NEWSLETTER