Κυριακή, 14 Αυγούστου 2022 19:26

Η Δημόσια Υγεία και η καρδιοπνευμονική ανάνηψη (ΚΑΡΠΑ ή CPR)

Γράφτηκε από τον
Η Δημόσια Υγεία και η καρδιοπνευμονική ανάνηψη (ΚΑΡΠΑ ή CPR)

Του Γιάννη Α. Μπίρη

Η Δημόσια Υγεία είναι εθνικό θέμα και απαιτεί την καλύτερη δυνατή συνεργασία του υπουργείου Υγείας με άλλα υπουργεία και κυρίως αυτά της Παιδείας και της Εργασίας.

Στόχος της Δημόσιας Υγείας είναι η εξασφάλιση της ποιότητας της ζωής των πολιτών, η πρόληψη κυρίως των αιφνιδίων θανάτων καθώς και της μετάδοσης των μολυσματικών ασθενειών.

Η καρδιοπνευμονική ανάνηψη (ΚΑΡΠΑ ή CPR) είναι μια τεχνική παροχής πρώτων βοηθειών που είναι χρήσιμη για τη επιβίωση του θύματος σε περιπτώσεις εξωνοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής, δηλαδή σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όταν έχει σταματήσει η αναπνοή ή και ο καρδιακός παλμός.  

Τότε θα πρέπει να εφαρμόζεται η διαδικασία της καρδιοπνευμονικής ανάνηψης (ΚΑΡΠΑ) με εξωτερικές θωρακικές συμπιέσεις και εμφυσήσεις αέρα.

Σε περιπτώσεις εξωνοσοκομειακής ανακοπής, είναι εξαιρετικά κρίσιμο να γίνεται προσπάθεια καρδιοπνευμονικής ανάνηψης ακόμα και από μη ειδικούς, αφού η μη προσπάθεια είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει στον θάνατο. Ακόμα και χωρίς γνώσεις, η κλήση του 112, δηλαδή της ευρωπαϊκής γραμμής έκτακτης ανάγκης ή του 166, για την παροχή οδηγιών για τη διάσωση μέχρι να φθάσουν οι ειδικοί θα βοηθήσει πολύ. Το τελικό κέρδος θα είναι η σωτηρία της ζωής ενός ανθρώπου.

Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει να μείνει κανείς αδρανής μπροστά σε τέτοια περιστατικά καρδιακής προσβολής. Κάθε χρόνο, σε όλο τον κόσμο,  χάνονται χιλιάδες ζωές από καρδιακή ανακοπή. Ο θάνατος κάποιων από αυτούς τους ανθρώπους θα μπορούσε ίσως να αποφευχθεί αν κάποιοι δίπλα τους ήταν εξοικειωμένοι με την καρδιοπνευμονική ανάνηψη και ξεκινούσαν άμεσα την προσπάθεια για τη διάσωση.

Σε μια οργανωμένη κοινωνία, μετά από τη συνεργασία των αρμόδιων υπουργείων Υγείας και Παιδείας, η καρδιοπνευμονική ανάνηψη θα έμπαινε οπωσδήποτε στα σχολεία. Το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας είναι ότι σε λίγα χρόνια ο πληθυσμός θα είναι εξοικειωμένος με την παροχή υψηλής ποιότητας πρώτων βοηθειών.

Αυτό ήδη συμβαίνει σε πολλές αναπτυγμένες χώρες. Στη Δανία, η εκμάθηση της καρδιοπνευμονικής ανάνηψης έχει ενταχθεί στα σχολεία από το 2005. Εκεί οι ευκαιρίες θετικής αντιμετώπισης και ανάνηψης σε μια περίπτωση εξωνοσοκομειακής καρδιακής προσβολής είναι τριπλάσιες από αντίστοιχα περιστατικά στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Εύκολα μπορούμε να αντιληφθούμε το δικό μας χάος…

Δυο είναι οι βασικές ενέργειες στην καρδιοπνευμονική ανάνηψη:

Οι συμπιέσεις στο πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα για να επιτευχθεί κατά το δυνατόν γρηγορότερα η κυκλοφορία του αίματος και οι εμφυσήσεις διάσωσης για να φτάσει ξανά οξυγόνο στους πνεύμονες.

Το πότε και το πώς θα μπορούσε κάποιος να προσφέρει βοήθεια για τη σωτηρία μιας ανθρώπινης ζωής περνάει από την εξοικείωση και την εκμάθησης ΚΑΡΠΑ από το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού.

Ας ξεκινήσουμε, έστω και τώρα από τα σχολεία.

Το κέρδος θα είναι τεράστιο.


NEWSLETTER