Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2024 20:24

Πόσο αξιόπιστοι είναι οι συντελεστές του προγράμματος Νέων Γεωργών; - Ανεπιθύμητη η ελαιοκαλλιέργεια;

Πόσο αξιόπιστοι είναι οι συντελεστές του προγράμματος Νέων Γεωργών; - Ανεπιθύμητη η ελαιοκαλλιέργεια;

 

Του Σταύρου Χρυσαδάκου – Γεωπόνου (Σπάρτη)

Πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα  από τις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ η «προδημοσίευση» του προγράμματος «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023– 2027».

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού στην Ελλάδα αλλά και στην ΕΕ και  περιλαμβάνει σειρά από σοβαρά κίνητρα .

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι το πρόγραμμα έχει ευρεία απήχηση ανάμεσα στους νέους ανθρώπους και είναι αρκετοί αυτοί που επιλέγουν να ενταχθούν στην γεωργία.

Η επιλογή αυτή φαίνεται να ενισχύεται μετά την πρόσφατη κρίση όπου ο κλάδος της παραγωγής  τροφίμων παρουσίασε αξιοσημείωτη αντοχή.

Από την προδημοσίευση των όρων και τεχνικών λεπτομερειών του προγράμματος  δεν  διαφαίνεται η θέληση της ηγεσίας του ΤΠΑΑΤ να διευκολύνει την ένταξη των υποψηφίων  στο μέτρο,  δηλαδή  την εγκατάσταση νέων ανθρώπων στη γεωργία.

Αντίθετα, για κάποιους ανεξήγητους λόγους, σε κάθε νέα πρόσκληση τίθενται όλο και νέες αυξημένες προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις που λειτουργούν ως «κόφτες» για τα νέα παιδιά  που επιθυμούν να  δουλέψουν στο πρωτογενή τομέα .

Η δυνατότητα υποβολής πρότασης – φακέλου προϋποθέτει την κατοχή ενός αγροτικού νοικοκυριού ελάχιστου  τεκμαρτού  οικονομικού  μεγέθους (τζίρου)των 12.000 €.

Για κάθε καλλιέργεια εκδόθηκε ένας  μέσος πανελλήνιος συντελεστής  - τζίρος ανά στρέμμα (μέση παραγόμενη ποσότητα Χ μέση τιμή πώλησης).

Για την ελαιοκαλλιέργεια  οι συντελεστές που δόθηκαν απέχουν από την πραγματικότητα και υψώνουν σοβαρά εμπόδια στα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά.

Για την ελαιοποιήσιμη  ελιά ο συντελεστής είναι 182,1 €ανά στρέμμα.

Για την επιτραπέζια  ελιά – Κάλαμών ο συντελεστής είναι 273,6 € ανά στρέμμα

Αν ο υποψήφιος  διαθέτει μόνο λαδοελιές για να φτάσει το ελάχιστο όριο 

απαιτούνται 12.000€/182,1 €/στρ. = 66 στρ/τα!

Αν ο υποψήφιος  διαθέτει  μόνο ελιές καλαμών για να  πιάσει το όριο απαιτούνται 12000 € / 273,6 €/στρ.=44 στρ/τα!

Τα μεγέθη αυτά είναι υπερβολικά μεγάλα, μακριά από την Ελληνική πραγματικότητα, και ουσιαστικά παρεμποδίζουν τους  υποψηφίους να υποβάλλουν φάκελο εγκατάστασης στη γεωργία με αντικείμενο την ελαιοκαλλιέργεια.

Η αξιοπιστία των παραπάνω συντελεστών ελέγχεται σοβαρά.

Πως δηλαδή προέκυψαν;

Από πόσα αγροτικά νοικοκυριά; Από ποιές περιφέρειες;

Πόσο  αντιπροσωπευτικοί είναι;

Τα ερωτηματικά πληθαίνουν αν οι παραπάνω δείκτες του προγράμματος συγκριθούν με τους αντίστοιχους του ΕΛΓΑ. Αυτούς δηλαδή που χρησιμοποιεί ο ΕΛΓΑ για να καθορίσει τα ετήσια ασφάλιστρα στην ελαιοκαλλιέργεια.

Από την επεξεργασία των αντίστοιχων επίσημων στοιχείων του ΕΛΓΑ που έχουν δημοσιευτεί κατ΄ έτος στο ΦΕΚ αλλά υπάρχουν και στον ιστότοπο του ΕΛΓΑ,

 προκύπτουν τεράστιες αποκλίσεις.

 

Ελιές ελαιοποιήσιμες

Τυπική απόδοση – τζίρος : Μέσος όρος εξαετίας (2017-2022) = 277 € / στρ.

Αρα  για να πιάσει ένα υποψήφιος το όριο των 12.000 € θα απαιτούνταν 12.000/277 €/στρ.=43 στρ/τα.

Ελιές επιτραπέζιες ποικιλίας Καλαμών

Τυπική απόδοση – τζίρος: Μέσος  όρος πενταετίας (2017-2022 )=768 € / στρ.

Αρα  για να πιάσει ένας υποψήφιος το όριο  των 12.000 θα απαιτούνταν

12.000 €/768€/στρ.=16 στρ/τα.

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι υπάρχει θέμα αξιοπιστίας των συντελεστών της ελαιοκαλλιέργειας.

Στην ουσία «διώκονται, τόσο η ελαιοκαλλιέργεια, όσο και οι υποψήφιοι που επιθυμούν να ασχοληθούν με αυτή.

Στην Ενότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της ελαιοκαλλιέργειας αποτελεί στρατηγική επιλογή.

Και τούτο διότι ως καλλιέργεια αντέχει στις συνθήκες της κλιματικής κρίσης και ταυτόχρονα αξιοποιεί εδάφη οριακής γονιμότητας.

Το πολιτικό προσωπικό της Περιφέρειας, Βουλευτές, Περιφερειακή Αρχή και Δημοτικές Αρχές , οφείλουν άμεσα να ζητήσουν αφενός  εξηγήσεις και αφετέρου την βελτίωση των κρίσιμων συντελεστών.

Είναι προφανές ότι  κάποια από τις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ απέχει από την πραγματικότητα.

Είναι τουλάχιστον «παράδοξο» όταν οι παραγωγοί καλούνται να πληρώσουν τα ασφάλιστρα στον ΕΛΓΑ  να  έχουν υψηλή απόδοση ανα στρέμμα, αλλά όταν είναι τα ενταχθούν σε αναπτυξιακά προγράμματα και να ωφεληθούν να  έχουν μικρές αποδόσεις!

Κύριοι Βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχη, κύριοι Δήμαρχοι ο λόγος σε εσάς.