Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015 18:19

Κυπαρισσία: Η εταιρεία για τη διακοπή εργασιών στο Νοσοκομείο

Γράφτηκε από την
Κυπαρισσία: Η εταιρεία για τη διακοπή εργασιών στο Νοσοκομείο

Απάντηση σε όσα λέγονται για την εκτέλεση του έργου αναδιαρρύθμισης του ισογείου στο Νοσοκομείου Κυπαρισσίας δίνει με επιστολή της η ανάδοχος εταιρεία «Λεωνίδας Σιώρης και ΣΙΑ Ε.Ε.». 

Στην επιστολή -η οποία κοινοποιείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, στο γραφείο του δημάρχου και στο γραφείο του υποδιοικητή του νοσοκομείου- αναφέρονται αναλυτικά τα εξής:

«Αξιότιμοι κύριοι,

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον χώρο των τεχνικών έργων και συγκεκριμένα είναι εργοληπτική - κατασκευαστική εταιρεία. Στις ευρύτερες δραστηριότητες της εταιρείας μας είναι η συμμετοχή στις δημοπρασίες δημοσίων έργων, καθώς και η ανάληψη κατασκευής έργων στα πλαίσια υπογραφής δημοσίων συμβάσεων. Στα δεκάδες και πλέον έργα τα οποία έχουμε αναλάβει να διεκπεραιώσουμε αντιμετωπίσαμε δυσκολίες, τις οποίες όμως φέραμε εξ ολοκλήρου εις πέρας. 

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ακούγονται και γράφονται διάφορα σε ημερήσια έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ του Νομού Μεσσηνίας για την εταιρεία μας, σχετικά με την διακοπή των εργασιών του εις το θέμα έργου στο Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Κυπαρισσίας. Επί αυτού θα θέλαμε να τοποθετηθούμε ανοικτά, καθότι αρκετά άρθρα  που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και εμπεριέχουν αρκετές ανακρίβειες.

Στις 11-2-2015 η εταιρεία μας υπέγραψε με την Περιφέρεια Πελοποννήσου - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Μεσσηνίας διά του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8507/11-02-2015 σύμβαση κατασκευής του έργου «Αναδιαρρύθμιση ισογείου του κτιρίου των εξωτερικών ιατρείων – Διοίκησης του Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Κυπαρισσίας» ύστερα από ανάδειξη της εταιρείας μας ως ανάδοχο κατασκευής του, στη δημοπρασία που διενεργήθηκε στις 7-1-2014 με μέση έκπτωση 43,13%.

Η εταιρεία μας προέβη σε όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, προκειμένου να είναι έτοιμη να αναλάβει τις εργασίες στο εν θέματι έργο το συντομότερο δυνατόν. Εν τέλει, ύστερα από πέντε (5) έγγραφες αιτήσεις που εστάλησαν από την εταιρεία μας προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου με αίτημα την έναρξη των εργασιών, στις 9-4-2015 η Διευθύνουσα Υπηρεσία, δύο και πλέον μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, μας κάλεσε τελικά για άμεση έναρξη αυτών μέχρι την 15-4-2015, έχοντας χωρίσει εντελώς αντισυμβατικά το έργο σε δύο (2) χωροταξικές φάσεις, χωρίς κάτι τέτοιο να αναφέρεται στη μελέτη και την προαναφερθείσα σύμβαση του έργου, έχοντας δηλαδή μονομερώς τροποποιήσει την συγκεκριμένη σύμβαση.

Περαιτέρω, η εταιρεία μας, ακολουθώντας τις εντολές της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Μεσσηνίας, παρόλο που ουδέποτε συμφώνησε στην εκτέλεση των εργασιών σε δύο χωροταξικές φάσεις (έχουν ήδη υποβληθεί οι κατά το νόμο αντίστοιχες ενστάσεις προς την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Μεσσηνίας), ξεκίνησε τις εργασίες του συγκεκριμένου έργου στις 15-4-2015, διότι εκείνη την ημέρα ολοκληρώθηκε η εκκένωση ενός μόνο τμήματος του ισογείου των υπό αναδιαρρύθμιση χώρων του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, και κανένα τμήμα από τον 1ο και 2ο όροφο, τα οποία μέχρι και σήμερα 8-6-2015 δεν έχουν εκκενωθεί και παραδοθεί προς την Ανάδοχο εταιρεία μας, προκειμένου να εκτελεστούν οι ανάλογες εργασίες.

Εν συνεχεία, στις 28-4-2015 η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου έδωσε εντολή στην εταιρεία μας, εντελώς απρόσμενα, να σταματήσει την εκτέλεση εργασιών στους εσωτερικούς ηλεκτροδοτούμενους χώρους του Νοσοκομείου. Υπενθυμίζουμε σε εσάς ότι η εταιρεία μας είχε εργαστεί μόνο οκτώ (8) ημέρες με ολοκληρωμένο ωράριο, διότι τις υπόλοιπες ημέρες η Διοίκηση του Νοσοκομείου σταματούσε τις εργασίες για πολλές ώρες, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, με αιτιολογία την πρόκληση θορύβου λόγω χειρουργείων κ.λπ.

Με βάση τα ανωτέρω περιγραφόμενα, η εταιρεία μας θεωρεί ότι είναι αδιανόητο και παράλογο να εκτελεστεί ένα τόσο μεγάλο και σημαντικό έργο μέσα σε μόλις τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες (ήτοι από τις 15-4-2015 που ξεκίνησαν επίσημα οι εργασίες μέχρι και τις 11-7-2015 που είναι η ημερομηνία περαίωσης του έργου) και μάλιστα σε δύο (2) χωροταξικές φάσεις και με συνεχή διακοπή εργασιών από πλευράς της Διοίκησης του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας.

Εν προκειμένω, και αφού πλέον η εταιρεία μας δεν είχε συμβατικό αντικείμενο να εκτελέσει, υπέβαλλε νόμιμα στις 11-5-2015 προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία του εις το θέμα έργου ειδική δήλωση διακοπής εργασιών για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτή και κυρίως διότι:

α) Δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών εσωτερικά του κτηρίου μετά από απαγόρευση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας από τις 28-4-2015 να γίνονται εργασίες στο εσωτερικό του Νοσοκομείου.

β) Δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών εξωτερικά του κτηρίου διότι τα κατασκευαστικά σχέδια της εγκεκριμένης αρχικής μελέτης ήταν ελλιπή ή λανθασμένα και κατ’ επέκταση απαιτείται η διόρθωση και η έγκριση τους από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας.

Την επόμενη ακριβώς ημέρα, ήτοι στις 12-5-2015, η Διευθύνουσα Υπηρεσία απέρριψε την ειδική δήλωση διακοπής εργασιών με την αιτιολογία ότι υπάρχει συμβατικό αντικείμενο για να εργαστούμε, εξωτερικά του κτιρίου (ανελκυστήρας κ.λπ.).

Η εν λόγω απαγόρευση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την εκτέλεση εργασιών εσωτερικά του Νοσοκομείου έγινε ύστερα από αίτημά μας, σχετικά με το πρόβλημα της συνεχούς ηλεκτροδότησης των χώρων του Νοσοκομείου, πρόβλημα το οποίο προέκυψε ύστερα από την αντισυμβατική διάσπαση της εκτέλεσης των εργασιών σε δύο χωροταξικές φάσεις από την ίδια την Υπηρεσία, παρά την έγγραφη διευκρίνιση της μελετητικής εταιρείας ότι οι εργασίες του συγκεκριμένου έργου πρέπει να εκτελεστούν σε μία φάση. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εργαζόμαστε με μόνιμη ηλεκτροδότηση και να έχουν συμβεί ήδη τέσσερα (4) ατυχήματα ηλεκτροπληξίας στο προσωπικό της εταιρείας μας. Σημειώνουμε εδώ ότι η αποτροπή κάποιου σοβαρότερου ατυχήματος στο προσωπικό της εταιρείας οφείλεται στην τήρηση από εμάς όλων των προδιαγραφών και κανόνων ασφαλείας που προβλέπονται εκ του νόμου (γάντια, αρβύλες κ.λπ.).

Λόγω αυτής της απαίτησης, θεωρούμε ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα έπρεπε να είχε μελετήσει και επιλύσει τυχόν προβλήματα που θα προέκυπταν από αυτόν τον διαχωρισμό δεδομένου της μικρής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου (πέντε μήνες) και της ιδιαίτερης σημασίας του έργου για τους κατοίκους της περιοχής.

Αντιθέτως, στις 20-5-2015, κατά τη πραγματοποιηθείσα συνάντηση με την αντιπεριφερειάρχη κ. Νικολάκου, παραδόθηκε στον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας μας, κ. Σιώρη Λεωνίδα εντελώς παράτυπα ειδική πρόσκληση για σύνταξη μελέτης για την κατασκευή προσωρινής/εναλλακτικής ρευματοδότησης για την εξυπηρέτηση των εν λειτουργία χώρων ισογείου του Νοσοκομείου, στα πλαίσια εκτέλεσης του εις το θέμα έργου, άλλως θα εφαρμοστεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 61 του Ν. 3669/2008 «Εκπτωση αναδόχου» εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, και συγκεκριμένα επτά (7) εργάσιμων ημερών.

Η εταιρεία μας, παρότι γνώριζε ότι η συγκεκριμένη ειδική πρόσκληση είναι εντελώς παράτυπη, καθώς και ότι καμία μελετητική εταιρεία δεν αναλάμβανε τη σύνταξη της σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, προέβη στα εξής: (α) κατήγγειλε την συγκεκριμένη ενέργεια της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, (β) υπέβαλε διάφορα τεχνικά ερωτήματα σχετικά με την εκπόνηση της μελέτης στα οποία η Υπηρεσία δεν έχει ακόμα απαντήσει, (γ) αιτήθηκε νομίμως παράταση της ημερομηνίας υποβολής της, η οποία απορρίφθηκε. 

Παρ' όλα αυτά, με τον κίνδυνο της έκπτωσης της εταιρείας μας να ελλοχεύει και κατ’ επέκταση την τεράστια οικονομική ζημία αυτής, υπέβαλλε τελικώς μετά από πολλές δυσκολίες την συγκεκριμένη μελέτη εντός του χρονικού διαστήματος που μας ζητήθηκε.

Μέχρι σήμερα 8-6-2015, δεν έχει γίνει καμία έγκριση της συγκεκριμένης μελέτης προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες στους εσωτερικούς χώρους του Νοσοκομείου.

Επειδή το τελευταίο διάστημα αφήνεται να εννοηθεί ότι η μη εκτέλεση εργασιών οφείλεται σε αναιτιολόγητη άρνηση της εταιρείας μας, και θέλοντας να διαφωτίσουμε τους φορείς της τοπικής κοινωνίας επί του θέματος, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα του έργου για την Υγεία και την τοπική κοινωνία καθώς και τον κίνδυνο απένταξης του συγκεκριμένου έργου από το ΔΕΠΙΝ/ΕΣΠΑ, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τα ακόλουθα :

1. Στις 9-9-2013, η Διευθύνουσα Υπηρεσία προέβη στην θεώρηση μίας κατά τις διατάξεις του νόμου μελέτης, η οποία δεν περιλαμβάνει βασικές τιμές εργασιών, λανθασμένη μελέτη ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα, σχέδια εκσκαφών, σχέδια ξυλοτύπου βάσης οπλισμένου σκυροδέματος για τη τοποθέτηση του ψυκτικού συγκροτήματος, σχέδια αεραγωγών κλιματισμού τα οποία απεικονίζουν αεραγωγούς να διέρχονται μέσα από τοιχία οπλισμένου σκυροδέματος κ.λπ., η έλλειψη των οποίων ήταν προφανές ότι θα καθυστερούσε την εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου, λόγω αναμονής σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. 

Επιπροσθέτως, μας γνωστοποιήθηκε εγγράφως από την αρχική μελετητική εταιρεία ότι ουδέποτε της χορηγήθηκε η στατική μελέτη του κτιρίου και επομένως δεν έχει γίνει έλεγχος στατικής επάρκειας ενός κτιρίου κατασκευασμένου από το έτος 1947, με ό,τι κινδύνους μπορεί αυτό να επιφέρει, μετά τις επεμβάσεις (διάτρηση τοιχείων, κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου και τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα στον 2ο όροφο κ.λπ.).

Επισημαίνουμε ότι οι ανωτέρω περιγραφόμενες ελλείψεις είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα πολύ μικρό τμήμα του έργου, με επιφύλαξη ασφαλώς από πλευράς μας για περαιτέρω τυχόν ανακύπτουσες ελλείψεις στο μέλλον.

2. Η δημοπρασία του έργου πραγματοποιήθηκε στις 7-1-2014 και η σύμβαση υπεγράφη στις 11-2-2015. Παρότι η εταιρεία μας αιτήθηκε πολλάκις εγγράφως προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία τη λήψη οδηγιών όσον αφορά την εκτέλεση του έργου, εκείνη θεωρούσε εύλογο να τις προωθεί στον αρχικό μελετητή, προκειμένου αυτός να δώσει διευκρινίσεις επί των θεμάτων που μας απασχολούσαν, με συνέπεια να καθυστερεί η εκτέλεση του έργου. 

Μάλιστα υπάρχει αίτηση της εταιρείας μας, η οποία κατατέθηκε στις 7-4-2015, σχετικά με την λανθασμένη μελέτη κατασκευής του ανελκυστήρα, η οποία απαντήθηκε μερικώς στις 27-5-2015, καθότι μέχρι σήμερα δεν μας έχουν χορηγηθεί τα εγκεκριμένα από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Τριφυλίας σχέδια και η επικαιροποιημένη μελέτη του ανελκυστήρα.

3. Η εκκένωση των χώρων του Νοσοκομείου πραγματοποιήθηκε ύστερα από έγγραφο που έστειλε η Διευθύνουσα Υπηρεσία στη Διοίκηση του Νοσοκομείου στις 3-4-2015, δύο μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, καίτοι η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του εν θέματι έργου σε μία μόνο φάση δηλ. εκκένωση όλων των υπό αναδιαρρύθμιση χώρων κατά τον μελετητή του έργου, ήταν αυτή των πέντε (5) ημερολογιακών μηνών, ήτοι από 11-2/-2015 μέχρι 11-7-2015.

4. Η εταιρεία μας έχει ήδη αιτηθεί τη χορήγηση παράτασης από τις 23-4-2015, λόγω καθυστέρησης έναρξης των εργασιών, καθώς η εκκένωση του Νοσοκομείου ξεκίνησε μετά τις 3-4-2015 και εντολή για έναρξη εργασιών μας δόθηκε στις 9-4-2015, Μεγάλη Πέμπτη και οι χώροι ενός μόνο τμήματος του ισογείου εκκενώθηκαν πλήρως στις 15-4-2015, ήτοι η εταιρεία μας εγκαταστάθηκε στο Νοσοκομείο στις 15-4-2015.

Μάλιστα, η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου μας διαβεβαίωνε εγγράφως ότι σχετικά με την προθεσμία εκτέλεσης του έργου που είχε απομείνει (τρεις ημερολογιακοί μήνες), ενός τόσο μεγάλου και δύσκολου τεχνικά έργου, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και ότι θα μας χορηγηθεί παράταση ως είθισται, γεγονός που δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα.

Επιπροσθέτως, μέχρι σήμερα, δεν έχει εκκενωθεί κανένας χώρος του Β’ ορόφου του Νοσοκομείου (παιδιατρικό τμήμα), καθότι δεν έχει δοθεί εντολή για εκκένωση από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, παρόλο που είχαν συμπεριληφθεί στην 1η χωροταξική φάση του έργου, την οποία ευλόγως εμείς δεν αποδεχθήκαμε ποτέ.

5. Μετά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή της μελέτης και μετά από πολλές αιτήσεις της εταιρείας μας προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία, στις 11-5-2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση επί τόπου του έργου των μηχανικών της εταιρείας μας με τους μηχανικούς της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, παρουσία και του μηχανολόγου μηχανικού της μελετητικής εταιρείας του συγκεκριμένου έργου, προκειμένου να επιλυθούν τα διαρκώς εμφανιζόμενα προβλήματα.

Μέχρι σήμερα, σχεδόν έναν μήνα μετά, δεν έχουμε λάβει καμία έγγραφη εντολή για εκτέλεση συγκεκριμένων, νόμιμων και εγκεκριμένων εργασιών, κανένα εγκεκριμένο από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Τριφυλίας, αναθεωρημένο σχέδιο, καμία αναθεωρημένη εγκεκριμένη μελέτη, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εκτέλεση των σχετικών εργασιών στους εξωτερικούς χώρους του Νοσοκομείου, διότι όπως παραπάνω σας έχουμε αναφέρει δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών στους εσωτερικούς χώρους του Νοσοκομείου ύστερα από την από 28-4-2015 απαγόρευση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η οποία ισχύει μέχρι και σήμερα.

Πρέπει να τονιστεί ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία εγγράφως της μας δίνει εντολή να εργαστούμε στους εξωτερικούς χώρους του Νοσοκομείου με την ύπαρξη απλών σχεδίων και όχι εγκεκριμένων από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Τριφυλίας. Σημειώνουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει η εκ του νόμου ενημέρωση του του οικείου φακέλου αδείας δόμησης στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Τριφυλίας.

6. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μας έχει δώσει εντολή να διατρήσουμε τοιχία οπλισμένου σκυροδέματος για τη διέλευση των αεραγωγών με διάμετρο οπής Φ460, χωρίς να μας χορηγήσει μέχρι σήμερα την αντίστοιχη μελέτη. Σημειώνουμε ότι υπάρχει κίνδυνος εμφανής κατά τη διάτρηση να συναντήσουμε οπλισμό, γεγονός που μπορεί να αποβεί μοιραίο για την στατική ικανότητα ενός κτιρίου που είναι κατασκευής του έτους 1947.

7. Η εταιρεία μας, έχει ήδη υποβάλλει από τις 4-5-2015, έντυπα υποβολής προς έγκριση των υλικών και των μηχανημάτων κλιματισμού κ.λπ., ακολουθώντας την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να ελεγχθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και στη συνέχεια να προχωρήσει στην παραγγελία και προμήθεια αυτών.

Μέχρι σήμερα, περισσότερο από έναν μήνα, δεν έχουμε καμία ενημέρωση σχετικά με την έγκριση ή μη των υποβαλλόμενων υλικών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στην παραγγελία αυτών και κατ’ επέκταση στην εκτέλεση των σχετικών εργασιών.

8. Η εταιρεία μας, προκειμένου να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου έχει αιτηθεί ήδη από τις 23-4-2015 τη σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Μέχρι σήμερα, περισσότερο από έναν (1) μήνα μετά, η Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν έχει προβεί στην σύνταξη και υποβολή προς έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών.

Επειδή πιθανώς δεν θα γνωρίζετε τους συγκεκριμένους τεχνικούς όρους, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το αντίστοιχο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών που αναφέρουμε πιο πάνω, συντάσσονται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσία κατασκευής Δημοσίων Εργων», προκειμένου να τακτοποιήσουν ποσότητες των εγκεκριμένων εργασιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν ύστερα από ακριβέστερη επιμέτρηση, και να τιμολογήσουν νέες εργασίες που ενώ δεν προβλέπονταν από το τιμολόγιο της μελέτης, η εκτέλεση τους κρίνεται αναγκαία για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Οι αυξήσεις και η δαπάνη των επί πλέον εργασιών προκύπτουν από παραλείψεις, σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης και απαιτήσεις της κατασκευής και οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου.

9. Η εταιρεία μας, προς διευκόλυνση εκτέλεσης του έργου και επιθυμώντας από την αρχή την καλή συνεργασία για την εκτέλεση και ολοκλήρωση αυτού, εκτέλεσε πολλές εργασίες αποξηλώσεων και εγκαταστάσεων, παρόλο που δεν περιλαμβάνονταν στην μελέτη και με τον κίνδυνο να μην πιστοποιηθούν ποτέ από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

 Θεωρούμε όμως ότι είναι απόλυτα κατανοητή και σεβαστή η λογική της εταιρείας μας να μην εκτελεί εργασίες, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη, χωρίς την ύπαρξη εγκεκριμένου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο οποίος θα τις έχει συμπεριλάβει, και με μεγάλη πιθανότητα μη πιστοποίησης και πληρωμής τους.

 Για όλα τα παραπάνω έχουν ενημερωθεί εγγράφως ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, οι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες, η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), του οποίου η εταιρεία μας είναι μέλος.

Εκτός των ενημερώσεων η εταιρεία μας έχει υποβάλει τρεις καταγγελίες προς το Περιφερειακό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τις ενέργειες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την εταιρεία μας, με αριθμούς πρωτοκόλλων 69330/25758/25-5-2015, 71488/26563/28-5-2015 και 73332/27234/2-6-2015.

 

Εν κατακλείδι:

Η εταιρεία μας ανέλαβε το εν θέματι έργο έχοντας πλήρη επίγνωση της σημασίας που έχει η καλή εκτέλεση αυτού για το Δημόσιο συμφέρον, καθώς και τη ζωτική σημασία που απορρέει από αυτό για την τοπική κοινωνία και τους πολίτες αυτής.

Σκοπός μας ήταν η εξ αρχής ολοκλήρωση του έργου εντός της τασσόμενης συμβατικής προθεσμίας των πέντε (5) ημερολογιακών μηνών, όπως άλλωστε έχουμε πράξει και σε δεκάδες άλλα Δημόσια έργα.

Με την παρούσα ανακοίνωση θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα ενδιαφερόμενα μέρη, και ειδικότερα την τοπική κοινωνία σχετικά με τα ως άνω εκτιθέμενα πραγματικά περιστατικά, που αφορούν την καθυστέρηση υλοποίησης του εν θέματι έργου, και να απαντήσουμε σε δημοσιεύματα που μας καθιστούν υπαίτιους για την μη ολοκλήρωση αυτού.

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι από πλευράς μας κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, προκειμένου να ολοκληρώσουμε την συμβατική υποχρέωση που έχουμε αναλάβει, με κόστος πλέον να κηρυχθούμε έκπτωτοι από αυτό και να υποστούμε τεράστια οικονομική βλάβη.

Σας γνωστοποιούμε επίσης ότι η ακρίβεια και αλήθεια των παραπάνω αποδεικνύονται με έγγραφα, τα οποία είναι στη διάθεση σας, οποτεδήποτε το επιθυμείτε.

Τέλος θεωρούμε ότι οι δηλώσεις του κ. δημάρχου του Δήμου Τριφυλίας στις 2-6-2015 στον Τύπο, σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών του έργου και "τα εργολαβικά παιχνίδια" δεν αρμόζουν στην σοβαρότητα του θέματος και παρακαλούμε εάν γνωρίζει κάτι που εμείς δεν γνωρίζουμε όπως ενημερώσει άμεσα την αρμόδια εισαγγελική αρχή και θα είμαστε αρωγοί στην προσπάθειά του, άλλως τον καλούμε προς αποκατάσταση της φήμης της εταιρείας μας με αντίστοιχη δήλωσή του στο Τύπο της Μεσσηνίας.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και την αποκατάσταση της αλήθειας.

 

Με εκτίμηση,

Για την ανάδοχο εταιρεία

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Λεωνίδας Σιώρης

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ»

 

 


NEWSLETTER