Σάββατο, 07 Οκτωβρίου 2023 08:49

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Η πληροφορική στη μουσική εκπαίδευση και πράξη

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Η πληροφορική στη μουσική εκπαίδευση και πράξη

 

Το Διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο λεγόμενος κυβερνοχώρος δηλαδή, αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας. Το πώς μπορεί να συμφιλιωθεί με διάφορες επιστήμες, αποτελεί αντικείμενο έρευνας πολλών πανεπιστημίων, όπως το πρόγραμμα Musense, δηλαδή η χρήση του κυβερνοχώρου στη μουσική εκπαίδευση και πράξη.