Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2024 10:49

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει το streaming μουσικής όπως το ξέραμε

Γράφτηκε από την

Oι ευρωβουλευτές χτύπησαν το ‘καμπανάκι’ για την αδικία που συντελείται στο streaming μουσικής προς τους καλλιτέχνες και ετοιμάζει σχετικό νομοσχέδιο για να τους προστατεύσει.

Τη σήμερον ημέρα, το streaming είναι ο κυρίαρχος τρόπος με τον οποίον ακούει κάποιος μουσική. Στοιχεία αναφέρουν πως στην ΕΕ ήταν ο τρόπος που ‘επιστράτευσαν’ 142.2 εκατομμύρια πολίτες, μέσα στο 2023.

Μολονότι το streaming μουσικής είναι διαθέσιμο εδώ και οκτώ χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει εκπονήσει ρυθμιστικούς κανόνες.

Στις 17/1 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα που ζητά κανόνες της ΕΕ για την αντιμετώπιση των ανισορροπιών της αγοράς που αφήνει την πλειονότητα των συγγραφέων και των ερμηνευτών με ελάχιστη έως καθόλου αποζημίωση. Αφήνει και σε μειονεκτική θέση τις λιγότερο κοινές γλώσσες και τα λιγότερο κοινά είδη μουσικής.

Το ψήφισμα που συμφωνήθηκε από τους ευρωβουλευτές εστιάζει σε βασικά ζητήματα που χρήζουν προσοχής:

Δίκαιη αμοιβή για τους δημιουργούς
Προβολή ευρωπαϊκών δουλειών
Διαφάνεια των εργαλείων AI
Υποστήριξη για τη μουσική πολυμορφία
Το ψήφισμα ζητά «ένα νέο νομικό πλαίσιο της ΕΕ για τον τομέα, για τον οποίο δεν ισχύουν επί του παρόντος ευρωπαϊκοί κανόνες, παρόλο που οι υπηρεσίες streaming είναι ο κύριος τρόπος πρόσβασης των ανθρώπων στη μουσική».

TA NOYMEΡΑ ΤΟΥ STREAMING ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Τον περασμένο Νοέμβριο, οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας είχαν εγκρίνει (με ψήφους 23 υπέρ, 3 κατά και 1 αποχή) ψήφισμα που ζητούσε να αντιμετωπιστούν οι ανισορροπίες στον τομέα, καθώς αφήνουν επί του παρόντος την πλειοψηφία των δημιουργών να λαμβάνει πολύ χαμηλά έσοδα.

Συγκεκριμένα, οι ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες και οι υπηρεσίες ανταλλαγής μουσικής παρέχουν επί του παρόντος πρόσβαση σε έως και 100 εκατομμύρια κομμάτια, είτε δωρεάν είτε έναντι συγκριτικά χαμηλού μηνιαίου τέλους συνδρομής.

Το streaming αντιπροσωπεύει το 67% των παγκόσμιων εσόδων του τομέα της μουσικής.

Τα ετήσια έσοδα έχουν εκτιμηθεί σε 20.5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι δημιουργοί δεν παίρνουν ποσοστό μεγαλύτερο του 11%.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν αναθεώρηση των απαρχαιωμένων (προ-ψηφιακών) ποσοστών δικαιωμάτων, καταδικάζοντας το σύστημα «payola» που αναγκάζουν τους δημιουργούς να δέχονται χαμηλότερα ή μηδενικά έσοδα με αντάλλαγμα μεγαλύτερη προβολή.

Επιπροσθέτως, καταδικάστηκε το σύστημα «payola», πριν τονιστεί η ανάγκη για ρυθμιστικό πλαίσιο.

Περισσότερα στο news247.gr