Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012 11:03

Απορρίφθηκαν 5 αιτήσεις ρύθμισης οφειλών στο Ειρηνοδικείο Καλαμάτας

Γράφτηκε από την
Απορρίφθηκαν 5 αιτήσεις ρύθμισης οφειλών στο Ειρηνοδικείο Καλαμάτας

Πέντε αιτήσεις για ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών απέρριψε το Ειρηνοδικείο Καλαμάτας. Σύμφωνα με απόφαση της ειρηνοδίκη, οι αιτούντες δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου κι έτσι οι αιτήσεις τους απορρίφθηκαν από το δικαστήριο. Σημειώνεται ότι είναι οι πρώτες απορριπτικές αποφάσεις που παίρνονται από το τοπικό Ειρηνοδικείο. Εως τώρα οι καταναλωτές οι οποίοι κατέθεταν αιτήσεις για τη ρύθμιση των οφειλών τους είτε έφευγαν από το δικαστήριο με κουρεμένο το χρέος τους, είτε ο δικαστής διέτασσε τη ρύθμιση του χρέους σε δόσεις και -αν και εφόσον υπήρχε- εκποίηση της περιουσίας τους για να ξεπληρωθεί μέρος του. Οι συγκεκριμένες 5 απορριπτικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμη καθαρογραφεί λόγω φόρτου εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων. Γι' αυτό και δεν έχει προς το παρόν γίνει γνωστό το σκεπτικό της κάθε απόφασης. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες οι αιτούντες έχουν μόνιμη εργασία και μειωμένες οικογενειακές υποχρεώσεις, ενώ διαθέτουν περιουσία. Σε μια περίπτωση -σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες - ο αιτών έχει πτωχευτική ικανότητα λόγω επαγγέλματος, κι έτσι δεν μπορεί να υπαχθεί η περίπτωσή του στο νόμο για τα υπερχρεωμένα. 


NEWSLETTER