Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024 08:57

Σύμφωνα με την κατάταξη του Happy City Index: Η Καλαμάτα στις 250 πιο ευτυχισμένες πόλεις του κόσμου

Σύμφωνα με την κατάταξη του Happy City Index: Η Καλαμάτα στις 250 πιο ευτυχισμένες πόλεις του κόσμου

Ρεπορτάζ: Θανάσης Λαγός

Η Καλαμάτα και τέσσερεις ακόμα ελληνικές πόλεις (Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Χανιά) συμπεριλαμβάνονται στις λίστα των 250 πιο ευτυχισμένων πόλεων στον κόσμο. Η Καλαμάτα στην κατάταξη του  Happy City Index  το 2024 βρίσκεται στη 236η θέση, η Αθήνα στην 126η, η Πάτρα στην 15Οη, η Θεσσαλονίκη στην 178η και τα Χανιά στην 203η. Στις δέκα πρώτες θέσεις παγκοσμίως βρίσκονται οι πόλεις Άαρχους, Ζυρίχη, Βερολίνο, Γκέτεμποργκ, Άμστερνταμ, Ελσίνκι, Μπρίστολ, Κοπεγχάγη, Γενεύη και Μόναχο. Η κατάταξη Happy City Index περιλαμβάνει όλες εκείνες τις πόλεις των οποίων η δραστηριότητα μπορεί να μετρηθεί με βάση αντικειμενικά, διαφανή και επαληθεύσιμα δεδομένα. Η αξιολόγηση των πόλεων γίνεται σε 24 διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας, χωρισμένους σε 5 βασικές κατηγορίες (Πολίτες, Διακυβέρνηση, Περιβάλλον, Οικονομία και Κινητικότητα.) Η Καλαμάτα συγκέντρωσε την πιο υψηλή βαθμολογία  στην κατηγορία «Διακυβέρνηση» και την χαμηλότερη στην «Κινητικότητα»

Στην κατηγορία «Πολίτες» βασικός τομέας είναι το εκπαιδευτικό σύστημα και συγκεκριμένα η πρόσβασης στα πιο σύγχρονα εκπαιδευτικά επιτεύγματα του εικοστού πρώτου αιώνα, η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,  ψηφιοποίηση των σχολείων, το επίπεδο ψηφιακών και μαθηματικών δεξιοτήτων και μάθησης όλου του πληθυσμού, καθώς και η ικανότητα επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα. Μετρώντας επίσης οι φιλικές λύσεις για όλες τις κοινωνικές ομάδες, κοινωνική ένταξη και η πρόσβαση στον πολιτισμό 

Στην κατηγορία «Διακυβέρνηση» μετρούνται μεταξύ άλλων η συμμετοχή των κατοίκων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην πόλη, η πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες που προσφέρει η πόλη και η  ύπαρξη στρατηγικών και οραμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη της πόλης με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου ποιότητας ζωής.

Στην κατηγορία «Οικονομία» μετρούνται το ΑΕΠ, η παραγωγικότητα, η δραστηριότητα του κλάδου των καινοτόμων και δημιουργικών επιχειρήσεων, η επιχειρηματικότητα , συμπεριλαμβανομένης της ευελιξίας της αγοράς εργασίας και των επιπέδων ανεργία και  διεθνής θέση των εταιρειών με βάση τη συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων .

Στην κατηγορία «Περιβάλλον» μετρούνται η διαχείρισης των φυσικών πόρων συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η διαχείριση των απορριμμάτων και λυμάτων και ο  σχεδιασμός και η επέκταση των  χώρων πρασίνου

Στην κατηγορία «Κινητικότητα» μετρούνται  τα έξυπνα συστήματα μεταφορών, εφαρμογές για κινητές συσκευές και άλλες λύσεις που βελτιώνουν την κυκλοφορία, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ενός φιλικού συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μετρούνται επίσης η τοπική, εθνική και διεθνής προσβασιμότητα των δημόσιων συγκοινωνιών όσο και η ασφάλεια τόσο των χρηστών του δρόμου όσο και των χρηστών των δημόσιων συγκοινωνιών.