Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012 21:20

Ερευνα για τη χρήση του νερού στην Καλαμάτα από το Δίκτυο «Μεσόγειος SOS»

Η Καλαμάτα περιλαμβάνεται μεταξύ των 11 πόλεων της Ελλάδας στις οποίες το δίκτυο «Μεσόγειος SOS» διεξάγει έρευνα για τη χρήση του νερού, με τον γενικό τίτλο «Απο - τιμώντας το νερό».
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του δικτύου, η έρευνα έχει ως στόχο «τη διερεύνηση και αξιολόγηση της σχέσης των νεοελλήνων με τον πολύτιμο αυτό φυσικό πόρο στο επίπεδο της οικιακής χρήσης, αλλά ταυτόχρονα και την έμμεση ευαισθητοποίησή τους πάνω σε κρίσιμα θέματα για την προστασία και διατήρηση των υδατικών πόρων, όπως η εξοικονόμηση στο σπίτι, η επαναχρησιμοποίηση κ.ά».
Τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία ολοκληρώνεται στο τέλος του μήνα, θα ανακοινωθούν στις  22 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό. Θα αποτελέσουν δε, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «τη βάση για την περαιτέρω συνέχιση της πρωτοβουλίας που θα λειτουργήσει διπολικά, με εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και παρεμβάσεις προς τους αρμόδιους φορείς».