Τετάρτη, 15 Μαϊος 2019 09:42

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών του 3ου Λυκείου Καλαμάτας σε Ιταλία και Φινλανδία

Γράφτηκε από την
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών του 3ου Λυκείου Καλαμάτας σε Ιταλία και Φινλανδία

 

 

Σχέδιο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 12μηνης διάρκειας υλοποιεί το 3ο Λύκειο Καλαμάτας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατάρτισης προσωπικού Erasmus+ (ΚΑ1).

Το πρόγραμμα γίνεται με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών του σχολείου σε δύο δομημένους κύκλους σεμιναρίων  στην Ιταλία και Φινλανδία. Το πρόγραμμα έχει ως τίτλο «Τεχνικές διδασκαλίας 21ου αιώνα: Ευέλικτη εναντίον παραδοσιακής τάξης».

Η διαδικασία υλοποίησης του σχεδίου περιλάμβανε τα ακόλουθα στάδια: αρχικά, 7 εκπαιδευτικοί (διαφόρων ειδικοτήτων) που επιλέχθηκαν σύμφωνα με κριτήρια που καθορίστηκαν σε ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, συμμετείχαν σε 2 βραχυχρόνια επιμορφωτικά προγράμματα. Κάθε πρόγραμμα εστίασε σε διαφορετική καινοτόμο μαθητοκεντρική μέθοδο.

Πιο συγκεκριμένα: οι εκπαιδευτικοί Βασιλική Κέλλη (Αγγλικής φιλολογίας και διευθύντρια του σχολείου), Ελένη Μαυρουδέα (Αγγλικής φιλολογίας), Παναγιώτα Μπούρα (κοινωνιολόγος) και Γρηγορία Σιψά (πληροφορικής) παρακολούθησαν το δομημένο κύκλο σεμιναρίων "Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminar" στο  Ελσίνκι της Φινλανδίας. Σε αυτό το πρόγραμμα δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες, μέσα από επισκέψεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, να παρακολουθήσουν μια μεγάλη ποικιλία καλών διδακτικών τεχνικών  και να ωφεληθούν από αυτό.  Το πρόγραμμα ήταν ένας οδηγός για τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων στην εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας με επίκεντρο τον μαθητή και τα ενδιαφέροντά του. Επίσης κατανόησαν τη διαδικασία των field projects και είχαν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τη βάση δεδομένων των διδακτικών πηγών της ειδικότητας τους. Επιπλέον μετά τη λήξη του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί ήταν σε θέση να συντονίζουν και να ενεργοποιούν με διασκεδαστικό και δημιουργικό τρόπο, τη διαδικασία της μάθησης ώστε να αποτελεί πηγή απόλαυσης και δημιουργίας για τους μαθητές, λαμβάνοντας  υπόψη τις κλίσεις και τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή.

Οι εκπαιδευτικοί Κυριακή Θωμά (βιολόγος), Στυλιανή Μακρίδη (φυσικός) και Ελένη Νικητάκη (φιλόλογος) παρακολούθησαν το δομημένο κύκλο σεμιναρίων "Flipped classroom» στη Φλωρεντία της  Ιταλίας. Σε αυτό το πρόγραμμα οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν το σκεπτικό της «Aντίστροφης τάξης»  και πώς αυτό μπορεί να εφαρμοστεί στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το δεύτερο σημαντικό στάδιο του σχεδίου αφορούσε τη διάχυση της γνώσης που αποκτήθηκε από τους εκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς, στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Αυτό έγινε μέσω παρουσιάσεων και βιωματικών εργαστηρίων.

Αρχικά, όλα τα νέα εργαλεία και οι τεχνικές εφαρμόστηκαν πειραματικά σε μεμονωμένα τμήματα ή ομάδες μαθητών. Τα μαθησιακά αποτελέσματα αξιολογήθηκαν από τους συμμετέχοντες, έτσι ώστε πλέον ολόκληρο το σχολείο είναι σε θέση να εφαρμόσει με αυτοπεποίθηση τις νέες μεθόδους. Η τελική φάση του σχεδίου περιλαμβάνει τη διάχυση της αποκτηθείσας γνώσης και εμπειρίας στην τοπική αλλά και ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων) με κάθε πρόσφορο μέσο, ώστε να υπάρξει πληροφόρηση και εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, το σχολείο θα κάνει ανοιχτή ημερίδα τη Δευτέρα 20 Μαΐου στις 12 μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του.


NEWSLETTER