Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020 13:58

Πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικών υλοποιεί το Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. “Ορίζων”

Γράφτηκε από την
Πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικών υλοποιεί το Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. “Ορίζων”

Το εξ αποστάσεως πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικών «Μιλώ καλά ελληνικά» υλοποιεί το Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. “Ορίζων” στην Καλαμάτα, για ενήλικους που θέλουν να μάθουν ή να βελτιώσουν τα ελληνικά τους.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικους εργαζόμενους και μη, μετανάστες και επαναπατριζόμενους, επαγγελματίες, τουρίστες, επισκέπτες, κατοίκους του εξωτερικού που έχουν καταγωγή ή ρίζες ελληνικές, δασκάλους και εκπαιδευτές της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά που στοχεύει στην ουσιαστική μελέτη και κατανόηση της ελληνικής γλώσσας και στη χρήση της σε κάθε επίπεδο και στάδιο της ζωής. Η συνολική διάρκειά του είναι 400 ώρες, ενώ οι 180 από αυτές έχουν τη μορφή σύγχρονης επικοινωνίας με τους διδάσκοντες. Οι υπόλοιπες 220 είναι ασύγχρονης διδασκαλίας, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να το παρακολουθήσουν τις ώρες που επιθυμούν.
Το κόστος ανέρχεται στα 500 ευρώ με δυνατότητα πληρωμής σε 4 δόσεις και συμπεριλαμβάνεται προετοιμασία εξέτασης για την απόκτηση πτυχίου ελληνικής γλωσσομάθειας, μέσω ειδικά διαμορφωμένων τεστ.
Για περισσότερα στοιχεία, τηλ. 6982-179239, 27210 92122 - 92022 (Εκπαιδευτήρια Μπουγά).


NEWSLETTER