Τρίτη, 09 Απριλίου 2013 09:21

Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας αποφάσισε: Ιδρυση Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Την ίδρυση Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου στο Νοσοκομείο Καλαμάτας αποφάσισε σε πρόσφατη συνεδρίασή του το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας.


Πρόκειται για μονάδα στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κέντρου Ψυχικής Υγείας της μεσσηνιακής πρωτεύουσας, η οποία έχει βασικό στόχο την ψυχική μέριμνα παιδιών και εφήβων, την ενημέρωση με σκοπό την πρόληψη, αλλά και την πρωτοβάθμια περίθαλψη ατόμων που χρήζουν βοήθειας. Στους άμεσους στόχους του κέντρου θα είναι η μέριμνα για την ψυχική υγεία των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Εντός των προσεχών ημερών αναμένεται η δημοσίευση σε ΦΕΚ της απόφασης για την ίδρυση του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου. Παράλληλα έγινε και η σύσταση του οργανισμού με τις θέσεις που προβλέπονται για τη λειτουργία της νέας δομής, καθώς και με τα προσόντα που θα πρέπει να έχουν τα άτομα που θα κληθούν να το στελεχώσουν.


Δ.Πλ.