Σάββατο, 04 Δεκεμβρίου 2021 08:49

Με βάση το Κτηματολόγιο οι ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Απαιτείται επίσπευση λύσης για τα δασικά

Γράφτηκε από την
Με βάση το Κτηματολόγιο οι ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Απαιτείται επίσπευση λύσης για τα δασικά

 

Αγροτεμάχια που εμπίπτουν εντός περιοχών ανάρτησης ή λειτουργούντος Κτηματολογίου, όπου οι εγγραφές εμφανίζουν ως κύριο το Ελληνικό Δημόσιο και εντός αυτών βρίσκονται αγροτεμάχια ΕΑΕ που έχουν δηλωθεί ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα από φυσικά πρόσωπα, θα μηδενιστούν και θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες μειώσεις και κυρώσεις.

Αυτό επισημαίνει μεταξύ άλλων ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος προχωρά μέσω δεδομένων που λαμβάνει από το Κτηματολόγιο σε διασταυρωτικούς ελέγχους για τις εκτάσεις και τα αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί για τη χορήγηση βασικής ενίσχυσης 2021.

Υπενθυμίζουμε ότι στη Μεσσηνία, με βάση την προσωρινή ανάρτηση του Κτηματολογίου, αμφισβητούνται πολλές εκτάσεις ως δασικές και ενδεχομένως να ανακύψει πρόβλημα με τις επιδοτήσεις των ιδιοκτητών τους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον σκοπό της επιβεβαίωσης ή μη των δηλωθέντων στοιχείων από τους γεωργούς στην ΕΑΕ 2021, ο Οργανισμός στο πλαίσιο της υπάρχουσας συνεργασίας και διάδρασης με άλλους φορείς της δημόσιας διοίκησης, έλαβε τα πλέον πρόσφατα δεδομένα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο ΝΠΔΔ».

Με τα δεδομένα αυτά, ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί να διευρύνει τους ελέγχους του και για πρώτη φορά να διασταυρώνει γεωχωρικά τις δηλούμενες εκτάσεις στην ΕΑΕ με τις εκτάσεις των πραγματικά κατόχων.

Έτσι, ενόψει του νεότερου διασταυρωτικού, που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο 2021 για τη χορήγηση της βασικής ενίσχυσης έτους υποβολής αιτήσεων 2021, θα πραγματοποιηθούν γεωχωρικοί διασταυρούμενοι έλεγχοι με τη βάση της ανάρτησης του Κτηματολογίου (Νοέμβριος 2021) και τη βάση του λειτουργούντος Κτηματολογίου (Οκτώβριος 2021), στις εγγραφές των οποίων καταγράφονται ως κύριοι, διάφοροι Φορείς του Ελληνικού Δημοσίου.

«Αγροτεμάχια που εμπίπτουν εντός περιοχών ανάρτησης ή λειτουργούντος Κτηματολογίου, όπου οι εγγραφές εμφανίζουν ως κύριο, το Ελληνικό Δημόσιο και εντός αυτών βρίσκονται αγροτεμάχια ΕΑΕ που έχουν δηλωθεί ως ιδιόκτητα/ μισθωμένα από φυσικά πρόσωπα θα μηδενιστούν και θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες μειώσεις/κυρώσεις» σημειώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνοντας ότι η ενέργεια αυτή «εντάσσεται στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των ελεγκτικών μηχανισμών του Οργανισμού, αποσκοπεί στην απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου, στη μείωση του διοικητικού κόστους και στην αξιοπιστία των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τη χορήγηση των ενισχύσεων».

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER