Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 17:43

Εως 6 Νοεμβρίου οι υποψηφιότητες για το Επιμελητήριο Μεσσηνίας

Γράφτηκε από την
Εως 6 Νοεμβρίου οι υποψηφιότητες για το Επιμελητήριο Μεσσηνίας

 

Στις 7, 8, 9 και 10 Δεκεμβρίου θα γίνουν οι επιμελητηριακές εκλογές του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. Αυτό γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου.

Συγκεκριμένα, οι εκλογές για την ανάδειξη νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθούν τις ακόλουθες ημερομηνίες ως εξής: 

- Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου στο Δημαρχείο Κυπαρισσίας, από τις 12 μ. έως τις 6 μ.μ.

- Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου στο Δημαρχείο Πύλου, από τις 12 μ. έως τις 6 μ.μ.

- Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Δεκεμβρίου στο χώρο του Επιμελητηρίου στην Καλαμάτα, από τις 10 π.μ. έως τις 6 μ.μ.

Ο συνολικός αριθμός των αντιπροσώπων (εδρών) που θα εκλεγούν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου είναι 21, και σε κάθε τμήμα του Επιμελητηρίου έχει ως εξής: 

Εμπορικό: 6 έδρες. Υπηρεσιών (Επαγγελματικό): 5 έδρες. Μεταποίησης (Βιοτεχνικό): 5 έδρες. Εξαγωγικό: 2 έδρες. Μεταφορών: 1 έδρα. Τουρισμού - Πολιτισμού: 2 έδρες. 

Στους εκλογικούς καταλόγους θα συμπεριληφθούν τα μέλη που έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο εγγραφής τους στο Επιμελητήριο, από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Ταμειακώς ενήμερα θεωρούνται τα νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος 2016, ενώ τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα εφόσον έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ ή την ετήσια συνδρομή έτους 2016 στο Επιμελητήριο. 

Οσα μέλη του Επιμελητηρίου επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα ή να ψηφίσουν, πρέπει να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις το αργότερο μέχρι τις 27 Οκτωβρίου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι εταιρείες (Α.Ε. - ΕΠΕ - ΙΚΕ - ΣΥΝ.ΠΕ. - Ο.Ε. - Ε.Ε.) οι οποίες σύμφωνα με το νόμο εκπροσωπούνται στις εκλογές με νόμιμους αντιπροσώπους τους, υποχρεούνται να τους υποδείξουν εγγράφως με εξουσιοδότηση μέχρι 30 Οκτωβρίου (ημερομηνία σύνταξης προσωρινών εκλογικών καταλόγων) και το αργότερο μέχρι 7 Νοεμβρίου (ημερομηνία σύνταξης οριστικών εκλογικών καταλόγων), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι υποψήφιοι κατέρχονται στις εκλογές κατά συνδυασμούς. Το ψηφοδέλτιο ενός συνδυασμού περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν υποψήφιο από κάθε τμήμα του Επιμελητηρίου. Ο αριθμός των υποψηφίων ανά συνδυασμό από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τον επικεφαλής του συνδυασμού δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν τα μέλη του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας που έχουν τα προσόντα του εκλογέα, διατελούν μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία χρόνια, είτε ατομικά είτε ως μέλη εταιρειών, πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. 

Κάθε αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από γραμμάτιο είσπραξης ταμείου του Επιμελητηρίου ποσού 50 ευρώ και υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 (για προϋποθέσεις και ασυμβίβαστα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 Π.Δ. 372/92 και του άρθρου 3γ παρ. 4 του Ν. 2081/92). Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από τον επικεφαλής του συνδυασμού στη γραμματεία της Εκλογικής Επιτροπής (στα γραφεία του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, Πλ. 23ης Μαρτίου - Καλαμάτα), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τελευταία προθεσμία κατάθεσης υποψηφιότητας ορίζεται η 6η Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 3 μ.μ. Η προθεσμία υποβολής εξουσιοδοτήσεων για τους εκπροσώπους είναι 7 ημέρες πριν από τις εκλογές, δηλαδή μέχρι τις 29 Νοεμβρίου (άρθρο 3, παρ. 2, ΠΔ 372/1992).

Εντυπα αιτήσεων υποψηφιότητας, υπευθύνων δηλώσεων και δηλώσεων εξουσιοδότησης εκπροσώπων των εταιρειών χορηγούνται από τα γραφεία του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. Επίσης είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου www.messinianchamber.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και απαραίτητες διευκρινίσεις στα γραφεία του Επιμελητηρίου ή στα τηλέφωνα 27210 62222 - 63548 (αρμόδιος Γιώργος Κυριακόπουλος).


NEWSLETTER