Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019 20:36

Παρουσίαση μελέτης για βιωσιμότητα των επιχειρήσεων στη Μεσσηνία

Γράφτηκε από την
Παρουσίαση μελέτης για βιωσιμότητα των επιχειρήσεων στη Μεσσηνία

 

Ειδική ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Βιωσιμότητα - προληπτική αναδιάρθρωση - ρευστότητα» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας.

Με το τέλος της εισήγησης θα παρουσιαστούν τα συνοπτικά αποτελέσματα της ειδικής μελέτης με θέμα «Η περίπτωση του επιπέδου βιωσιμότητας των επιχειρήσεων Πελοποννήσου Και ειδικότερα του Νομού Μεσσηνίας», που έγινε με μέριμνα του διδάκτορα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ειδικού επιστήμονα σε θέματα χρηματοοικονομικής διοίκησης και επενδύσεων Δημήτρη Γ. Καμπούρη.

Σε σχετική ενημέρωση με αφορμή την εκδήλωση της 23ης Ιανουαρίου από την εταιρεία Financial Business Systems (FBS) - Δρ. Δημ. Καμπούρης & Συνεργάτες, σημειώνεται:

«Το θέμα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους επιχειρηματίες, επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων. Το πρόβλημα της ρευστότητας είναι το πρώτο στις μέρες μας τόσο για τις παραγωγικές τάξεις όσο και για ολόκληρη την οικονομία. Το πρόβλημα της ρευστότητας δεν δημιουργήθηκε και παρουσιάστηκε μόνο στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, αλλά οφείλεται και σε εγγενείς οργανωτικές αδυναμίες των επιχειρήσεων ως και στην έλλειψη κάθε χρηματοοικονομικού προγραμματισμού.

Η περιορισμένη έως και ανύπαρκτη χρηματοδότηση, η εισαγωγή των capital controls, η μεταβολή της συμπεριφοράς των προμηθευτών (μείωση του χρόνου πίστωσης ή διακοπή της πίστωσης) δημιούργησαν μια σειρά προβλημάτων από πλευράς ρευστότητας των επιχειρήσεων.

Αν στα παραπάνω προσθέσουμε και τη συρρίκνωση του κύκλου εργασιών (πωλήσεων) αντιλαμβανόμαστε την σημαντικότητα, την ένταση και την έκταση του προβλήματος.

Με βάση τα παραπάνω, η ημερίδα της FBS έρχεται να παρουσιάσει και να εξετάσει το όλο θέμα με μία πρακτική μεθοδολογία και τεχνικές για τον έλεγχο και προγραμματισμό της ρευστότητας.

Η ημερίδα αποτελείται από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

1. Βιωσιμότητα και ρευστότητα της επιχείρησης. Stress Test βιωσιμότητας, όρια και αντοχές της επιχείρησης.

2. Οι ανάγκες κεφαλαίου κινήσεως σε περίοδο κρίσης και έντονης πιστωτικής ασφυξίας.

3. Προληπτική αναδιάρθρωση και σύνταξη σχεδίου αναδιάρθρωσης.

4. Αποτελέσματα ειδικής έρευνας με Θέμα «Η Βιωσιμότητα και η χρηματοοικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων Ν. Μεσσηνίας».

Μετά το τέλος των παραπάνω εισηγήσεων θα διατεθεί ικανός χρόνος για την επιβολή ερωτήσεων στον εισηγητή κ. Καμπούρη».

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

 

6:30 – 6:45: Προσέλευση συμμετεχόντων

6:45 – 7:00: Χαιρετισμός

7:00 - 7:30: Βιωσιμότητα - Δρ. Δημήτριος Καμπούρης

7:30 – 7:50: Προληπτική αναδιάρθρωση - Δρ. Δημήτριος Καμπούρης

7:50 – 8:10: Ρευστότητα - Δρ. Δημήτριος Καμπούρης

8:10 – 8:30: Αποτελέσματα ειδικής έρευνας για τις επιχειρήσεις του Ν. Μεσσηνίας - συνεργάτης της Financial Business Systems

8:30 – 9:00: Ερωτήσεις - Τοποθετήσεις


NEWSLETTER