Πέμπτη, 08 Ιουνίου 2023 18:37

Στήριξη διανομέων από Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας

Γράφτηκε από την

 

Το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας ξεκαθαρίζει με ανακοίνωσή του ότι “θα στηρίξει την πιο ευάλωτη κατηγορία των εργαζομένων, που είναι οι διανομείς σε επισιτισμό και ταχυμεταφορές, με αφορμή τα τελευταία ατυχήματα στο κλάδο τους”.

Και δηλώνει ότι “πρακτικές που μας γυρνούν χρόνια πίσω δεν θα γίνουν ανεκτές από την πλευρά μας”.

Η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου σημειώνει ότι “πάγιες θέσεις μας είναι: 1. Εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Σ.Σ.Ε), έτσι ώστε να διασφαλίζονται πλήρως τα πλήρη εργασιακά δικαιώματα (μέσα ατομικής προστασίας, ένσημα βαρέα ανθυγιεινά, εταιρικό κινητό και δίκυκλο κτλ.). 2. Να οριοθετηθούν ορθολογικά οι χιλιομετρικές αποστάσεις παραλαβής και παράδοσης, ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των διανομέων. 3. Να σταματάει η διανομή όταν επικρατούν επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, όπως καύσωνας, παγετός κ.α. σύμφωνα με την ήδη υπάρχουσα νομοθεσία για εργασίες που διεξάγονται στο ύπαιθρο και τους εξωτερικούς χώρους. 4. Χώροι με αποδυτήρια, τουαλέτα και γενική χρήση για κάθε ανάγκη των εργαζομένων διανομέων. 5. Να δοθεί τέλος στο σύστημα αξιολόγησης bonus (batch) και στα ασαφή και αυθαίρετα κριτήρια παραγωγικότητας”.

Η διοίκηση του Ε.Κ. αναφέρει πως “για τον καλύτερο και πληρέστερο συντονισμό θα επιθυμούσαμε συνάντηση με τους ίδιους τους εργαζόμενους, ώστε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας και να γίνουν πράξη τα παραπάνω”.