Σάββατο, 05 Ιουνίου 2021 07:58

3,6 εκ. ευρώ για αναβάθμιση βιολογικού καθαρισμού Καλαμάτας

Γράφτηκε από την
3,6 εκ. ευρώ για αναβάθμιση βιολογικού καθαρισμού Καλαμάτας

Δύο έργα αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Καλαμάτας, συνολικού προϋπολογισμού 2.134.000 ευρώ, και ένα τρίτο για την αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού, προϋπολογισμού 3.684.400 ευρώ, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” με αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Στέλιου Πέτσα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το δήμο, το έργο βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας αφορά δύο υποέργα: Τη βελτίωση αγροτικής οδοποιίας της Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας, προϋπολογισμού 1,087 εκ., και της αγροτικής οδοποιίας Δημοτικών Ενοτήτων Θουρίας, Αριος και Αρφαρών, προϋπολογισμού 1,047 εκ. ευρώ.

Οι προς υλοποίηση επεμβάσεις στις υφιστάμενες αγροτικές οδούς, 97 χλμ. περίπου, περιλαμβάνουν εργασίες βελτίωσης της ασφαλούς βατότητας των οδών, κατασκευή μικρών τεχνικών (οχετοί απορροής ομβρίων υδάτων, φρεάτια υδροσυλλογής, επενδεδυμένες τάφροι, ιρλανδικές τάφροι κλπ.), οδοστρωσίες, ασφαλτικά, τσιμεντοστρώσεις κλπ.

Για την εξέλιξη αυτή ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του, καθώς τα δύο αυτά έργα που ξεπερνούν τα 2 εκ. ευρώ, σε συνδυασμό με την εργολαβία της αγροτικής οδοποιίας περίπου 1 εκ. που είναι σε εξέλιξη, και τις καθημερινές μικρές και μεγαλύτερες παρεμβάσεις που υλοποιούνται με μηχανήματα του δήμου, θα βοηθήσουν σημαντικά στο να αλλάξει η εικόνα στα χωριά και να βελτιωθεί η προσβασιμότητά τους.

- Για το έργο του βιολογικού με φορέα υλοποίησης τη ΔΕΥΑΚ, αναφέρεται ότι η χρηματοδότησή του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του κύριου του έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του υπουργείου Εσωτερικών.

Αντικείμενο του έργου αποτελούν:

α) Η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα ύδρευσης - λυμάτων της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, που αφορά παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας στις ενεργοβόρες υποδομές ύδρευσης και λυμάτων, καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση ευφυούς συστήματος διαχείρισης ενέργειας σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις λυμάτων, πόσιμου νερού και στην ΕΕΛ της ΔΕΥΑΚ. Προβλέπεται η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων πινάκων ισχύος με ενσωματωμένους ρυθμιστές στροφών, αναλυτών ενέργειας και λογισμικού ενεργειακής βελτιστοποίησης λειτουργίας σε 49 τοπικούς σταθμούς ελέγχου των δικτύων ύδρευσης και λυμάτων και η ενσωμάτωσή τους στο Κεντρικό Σύστημα Τηλεελέγχου Τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών των δεξαμενών και αντλιοστασίων ύδρευσης και λυμάτων της υπηρεσίας, η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων πινάκων ισχύος με ενσωματωμένους ρυθμιστές στροφών σε 5 ενδιάμεσα προωθητικά αντλητικά του δικτύου ύδρευσης και η αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων αντλητικών συγκροτημάτων, με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

β) Η προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία δυο φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 999.50 KWp<Ppv<1 το καθένα, με χρήση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

γ) Εργα σύνδεσης, μεταφοράς, αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ).


NEWSLETTER