Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2022 19:14

Διάλυση σύμβασης για δρόμο Ανω - Κάτω Βέργα 

Γράφτηκε από τον
Διάλυση σύμβασης για δρόμο Ανω - Κάτω Βέργα 

 

Τη διάλυση της σύμβασης με τον ανάδοχο για το έργο βελτίωσης της τοπικής οδού Ανω - Κάτω Βέργας, προϋπολογισμού 800.000 ευρώ, καλείται να εγκρίνει αύριο, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας.

Διάλυση που επικυρώνει και τυπικά τη διακοπή του έργου, μετά την απόφαση ανάκλησης της ένταξής του από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον Δεκέμβριο του 2021,

Το έργο σκόνταψε στα σοβαρά προβλήματα που είχε η μελέτη και οι διορθώσεις που έγιναν και ουσιαστικά δημιούργησαν μια νέα μελέτη, έδωσαν προϋπολογισμό αρκετά μεγαλύτερο από τον εγκεκριμένο για την υλοποίηση του έργου.

Στην εισήγηση αναφέρονται όλα τα προβλήματα στην υλοποίηση του έργου και καταγράφεται η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2021, στα γραφεία της

Περιφέρειας Πελοποννήσου παρουσία του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα και του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου, όπου αποφασίστηκε ότι το έργο θα πρέπει να απενταχθεί.

Ακολουθεί έγγραφο της ΕΥΔΕΠ όπου υποστηρίζεται ότι “…η αρχική εγκεκριμένη μελέτη χρήζει σοβαρών διορθώσεων και στην πραγματικότητα αποτελεί νέα μελέτη, καθώς προβλέπει αλλαγή χάραξης, η οποία δεν δικαιολογείται στο πλαίσιο της παρούσας εργολαβίας, διότι θέτει νέα δεδομένα τα οποία δεν ήταν γνωστά στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού”.

Με βάση το ίδιο έγγραφο “ο νέος προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με τον δικαιούχο, διαμορφώνεται περίπου στο 1.150.000 ευρώ και επομένως ξεπερνά το όριο των 800.000 ευρώ που τέθηκε με σχετική πρόσκληση της περιφέρειας Πελοποννήσου και αποτελούσε κριτήριο αποκλεισμού”, καταλήγοντας ότι “το έργο δεν μπορεί να κατασκευαστεί στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης και σύμβασης και θα πρέπει να απενταχθεί”.

Ακόμα, γίνεται γνωστό ότι “έχει κατατεθεί από τον ανάδοχο στο Δήμο Καλαμάτας η μελέτη εφαρμογής του έργου, μήκους 2.465,36 μέτρων και προϋπολογισμού 1.630.000 ευρώ, εγκεκριμένη και θεωρημένη από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, προκειμένου αυτή να ενοποιηθεί με τη μελέτη οδοποιίας που αφορά το τμήμα της Περιφέρειας, μήκους 462,40 μέτρων, ώστε να αποτελέσει μια ενιαία μελέτη η οποία θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου”.

Το έργο αφορά την κατασκευή τμήματος αγροτικής οδού. Πρόκειται για δρόμο συνολικού μήκους περίπου 2.850 μ., από τα οποία τμήμα 400 μέτρων είναι σήμερα τσιμεντοστρωμένο, ενώ θα κατασκευαστεί τμήμα 2.450 μέτρων, το οποίο συμπεριλαμβάνεται μεταξύ ασφαλτόδρομου (άνω) και τσιμεντόδρομου (κάτω).

Ανάδοχος του έργου που χρηματοδοτείτο από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ήταν ο Ευστάθιος Τζικάκης με έκπτωση 48,39%,

Γ.Σ.


NEWSLETTER