Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022 09:04

Αντιδράσεις Δήμου και φορέων για αξιοποίηση επιπλέον 10 στρεμμάτων της μαρίνας Πύλου από το ΤΑΙΠΕΔ

Γράφτηκε από τον
Αντιδράσεις Δήμου και φορέων για αξιοποίηση επιπλέον 10 στρεμμάτων της μαρίνας Πύλου από το ΤΑΙΠΕΔ

 

Δήμος Πύλου - Νέστορος και φορείς της περιοχής αντιδρούν στη δημοπράτηση για την αξιοποίηση της μαρίνας Πύλου από το ΤΑΙΠΕΔ, γιατί περιλαμβάνει επιπλέον έκταση 10 στρεμμάτων, μεταξύ των οποίων και το χώρο του πάρκινγκ (των παλιών σφαγείων), που ανήκουν στο δήμο.

Για το θέμα αυτό υπάρχει ομόθυμη αντίδραση, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου - Νέστορος στις 9 Μαρτίου φέτος με ομόφωνη απόφασή του έχει καταψηφίσει το μνημόνιο αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας του δήμου με το ΤΑΙΠΕΔ. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην ίδια κατεύθυνση υπάρχει και τον Ιούνιο του 2014.

Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας, καθώς πλησιάζει η μέρα που ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός του ΤΑΙΠΕΔ για την αξιοποίηση της μαρίνας (στις 4 Νοεμβρίου), αναμένεται να ενταθεί η αντίδραση και να υπάρξει ξεκάθαρο κείμενο του δήμου, φορέων και πολιτών της περιοχής υπέρ της δημιουργίας και αξιοποίησης της μαρίνας, αλλά με ισχυρό κατά της αξιοποίησης με τον τρόπο και την έκταση που προωθεί το ΤΑΙΠΕΔ.

Ειδικότερα, στο Δ.Σ. Πύλου - Νέστορος στις 9 Μαρτίου, όπου καταψηφίστηκε ομόφωνα το μνημόνιο αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας του δήμου με το ΤΑΙΠΕΔ, ο δήμαρχος Παναγιώτης Καρβέλας είχε σημειώσει, μεταξύ άλλων, για την έκταση των 2.746 τ.μ. του χώρου του πάρκινγκ: “Δεν μπορεί να δεχθούμε μια φερόμενη παραχώρηση μιας δικής μας ιδιοκτησιακά έκτασης επί της οποίας εμείς - οι ιδιοκτήτες - θα υποχρεούμαστε σε συγκεκριμένες χρήσεις και όχι μόνο αυτό, θα υποχρεούμαστε στην έκταση αυτή να ανεχόμαστε να βρίσκονται οι κάδοι απορριμμάτων της μαρίνας, στην ουσία δηλαδή θα είμαστε ο «σκουπιδότοπος», η «χωματερή» της μαρίνας.

Αυτή η απαράδεκτη προσέγγιση του ΤΑΙΠΕΔ που προδιαγράφει και την αυτή ή και επί το χείρον προσέγγιση του όποιου μελλοντικού επενδυτή θα έχει, κατά την άποψή μου, ως άμεση συνέπεια αφενός ο Δήμος Πύλου - Νέστορος να απολέσει ένα πάγιο ιδιοκτησιακό του στοιχείο, το οποίο έχει πληρωθεί και αξιοποιηθεί με χρήματα των δημοτών του και αφετέρου να υπάρξει ανεπίτρεπτη συρρίκνωση του παραλιακού μετώπου της πόλης της Πύλου με ότι αυτό συνεπάγεται για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της πόλης. Φυσικά και η δημιουργία της μαρίνας μας βρίσκει σύμφωνους, όπως και οι επενδύσεις, αλλά η όποια επένδυση, εν προκειμένω η μαρίνα, θα πρέπει να σέβεται το φυσικό, οικιστικό και πολιτιστικό περιβάλλον και κυρίως να σέβεται τους κατοίκους της περιοχής. Η ισόρροπη ανάπτυξη είναι το ζητούμενο και όχι η άνευ όρων παράδοση στο ΤΑΙΠΕΔ ή στον όποιο μελλοντικό επενδυτή”.

Είχε αναφέρει, ακόμα, ότι “δεν θα μπούμε σε καμία λογική συμβάσεων προσχώρησης - άνευ όρων παράδοσης - όπως απαιτεί το ΤΑΙΠΕΔ, υποθηκεύοντας το μέλλον της Πύλου, Ο Δήμος Πύλου - Νέστορος σε οποιαδήποτε επένδυση εντός των γεωγραφικών του ορίων θα πρέπει να έχει την απόλυτη εποπτεία και έλεγχο και όχι να είναι ουραγός. Η αξιοποίηση της μαρίνας στο χώρο που πραγματικά της ανήκει και όχι εντός της ιδιοκτησίας μας, θα πρέπει να γίνει με γνώμονα το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας και κυρίως σε συνεργασία με τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην αλιεία και στον τουρισμό”.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 2014

Στις 24 Ιουνίου 2014 το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου - Νέστορος, είχε κατά πλειοψηφία, αποφασίσει:

“Την αποδοχή της εισήγησης του δημάρχου (Δημήτρη Καφαντάρη), όπως λεπτομερώς αναφέρονται οι θέσεις και διεξοδικά διατυπώνονται σε αυτή, δηλαδή: 1) Εμμένουμε στη θέση μας, για την αξιοποίηση της μαρίνας Πύλου, όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί και παραχωρήθηκε από τον ΕΟΤ στο ΤΑΙΠΕΔ προς ανεύρεση ιδιώτη επενδυτή, λαμβάνοντας υπόψη ότι κατασκευάστηκε στο πλαίσιο του Ν. 2160/1993, με σκοπό να εμπλουτίσει το τουριστικό προϊόν της περιοχής. Αυτό αποτελεί όραμα και ομόθυμη προσδοκία των δημοτών μας. Οι υπηρεσίες του φορέα αξιοποίησης (ΤΑΙΠΕΔ) πρέπει να απεμπλακούν από ενέργειες που έρχονται σε αντίθεση με τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας και να λάβουν υπόψη πως η μαρίνα Πύλου πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά με τα συμφέροντα των δημοτών, των επαγγελματιών και της τοπικής κοινωνίας. 2) Η επέκταση της χερσαίας ζώνης στην περιοχή «Παλαιών Σφαγείων» που προσφέρει ήδη αναντικατάστατες υπηρεσίες ζωτικής σημασίας (χώρου σταθμεύσεως) για την εξυπηρέτηση όλων των τουριστικών δραστηριοτήτων της πόλης, δεν είναι αποδεκτή για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στην εισήγηση του δημάρχου. 3) Το ΤΑΙΠΕΔ πρέπει να μεριμνήσει για την κατασκευή των απαραίτητων και αναγκαίων λιμενικών έργων στη λιμενολεκάνη για την προστασία των σκαφών που θα μεταφερθούν από τη μαρίνα. Προς τούτο είναι αναγκαία η εκβάθυνση και η τοποθέτηση πλωτών εξεδρών για την πρόσδεση και ασφάλεια των σκαφών. Σε κάθε πείπτωση το ΤΑΙΠΕΔ πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις θέσεις της δημοτικής αρχής και των τοπικών φορέων για την αξιοποίηση της μαρίνας Πύλου και να μην παραβλέπει τον παράγοντα της σύνδεσης και αλληλεπίδρασης με την υπόλοιπη τουριστική υποδομή της πόλης, καθώς αυτό αποτελεί το καθοριστικό στοιχείο για τη μορφή και τη λειτουργία της. Η δημοτική αρχή εμμένει στις απόψεις της και προσδοκά στη δημιουργική συνεργασία για την επίλυση κάθε προβλήματος και εξεύρεση της βέλτιστης λύσης για την αξιοποίηση της μαρίνας Πύλου”.

* Ο διαγωνισμός του ΤΑΙΠΕΔ για την αξιοποίηση της μαρίνας Πύλου έχει πάρει παράταση και ολοκληρώνεται στις 4 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ενδιαφέρον προφορικό έχουν εκδηλώσει 2 σχήματα, αλλά μένει να επιβεβαιωθεί στην πράξη. Στη μαρίνα Πύλου προβλέπονται οι ακόλουθες χρήσεις γης: α) τουρισμού - αναψυχής β) κατοικίας προς μίσθωση, γ) διοίκησης και λειτουργίας της μαρίνας και δ) χρήσεις χερσαίας απόθεσης και συντήρησης σκαφών.

Με βάση τα στοιχεία του ΤΑΙΠΕΔ, η μαρίνα Πύλου έχει δυνατότητα ελλιμενισμού περίπου 129 τουριστικών σκαφών με μήκος από 8 έως 30 μέτρα. Το εμβαδόν της χερσαίας ζώνης της είναι 32.195 τ.μ., ενώ το εμβαδόν της θαλάσσιας ζώνης είναι 85.379 τ.μ. Με το από 14.12.2018 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 329/Α.Α.Π./31.12.2018) εγκρίθηκε ο γενικός σχεδιασμός της μαρίνας Πύλου, ο οποίος προβλέπει την εξυπηρέτηση του θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής και τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ποιοτικού πόλου τουρισμού, αναψυχής και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Γ.Σ.


NEWSLETTER