Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011 18:24

Τοποθέτηση Στ. Μπεχράκη για το χαράτσι

Γράφτηκε από την
Τοποθέτηση Στ. Μπεχράκη για το χαράτσι

Ο Στ. Μπεχράκης για τον "άδικο, παράνομο και αντισυνταγματικό φόρο-“χαράτσι” το λεγόμενο Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών"

Ο Γκάντι έλεγε ότι ο μόνος, αποτελεσματικός τρόπος για να καταργηθεί ένας άδικος νόμος, είναι οι απλοί πολίτες της χώρας, δίχως βία, αλλά με αποφασιστικότητα, να αρνηθούν να τον εφαρμόσουν.
Στάση  δημοτικής αρχής είναι κατώτερη των περιστάσεων .Μια συζήτηση που δεν έγινε:
✔     Είναι  ο δημότης - καταναλωτής εγκαταλειμμένος στην αυθαιρεσία και τον παραλογισμό ενός άδικου νόμου;
✔    Επιτρέπεται να τιμωρούνται μαζί με κάθε φορολογούμενο και τα μέλη της οικογένειας του; 
✔    Γιατί το χαράτσι βαφτίστηκε «τέλος» και όχι «φόρος»;Τυχαίο πάντως δεν είναι, υπάρχει λόγος;
✔    Ο φόρος αυτός είναι αναλογικός  με τη φοροδοτική ικανότητα του καθενός;
✔    Παραβιάζει  τους όρους  που υπέγραψε η ανώνυμη εταιρεία με τον κάθε καταναλωτή ή όχι;
✔    Η είσπραξη φόρων, όσο και η επιβολή διοικητικών κυρώσεων λόγω της άρνησης πληρωμής φόρων, αποτελούν στοιχεία άσκησης δημόσιας εξουσίας ή όχι;
✔    Η βάση υπολογισμού του φόρου είναι σωστό να καθορίζεται από μια εταιρεία;
Η τοποθέτηση του Δικτύου. Γιατί οι καταναλωτές – πολίτες πρέπει να πουν μαζικά όχι στο χαράτσι .
1)    Το χαράτσι της ΔΕΗ πέρα του ότι είναι αντικοινωνικό, εξουθενωτικό , κατά την κοινοτική νομοθεσία είναι παράνομο. Με βάση δύο κανονισμούς της Ε.Ε., τόσο τον 72 του 2009, όπου λέει ότι ένας πάροχος ενέργειας δεν μπορεί να διακόπτει, και ιδιαίτερα σε κρίσιμες περιόδους και σε ευάλωτες κοινωνικές κατηγορίες την παροχή υπηρεσιών. Όσο και τον δεύτερο κανονισμό τον 13 του 1993 της ΕΟΚ, όπου δεν επιτρέπει καταχρηστικές ρήτρες μεταξύ παρόχου ενέργειας και καταναλωτή.
2)    Η επιβολή του φόρου ακινήτων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ ή άλλων παρόχων παραβιάζει  τους όρους της σύμβασης ιδιωτικού δικαίου που υπέγραψε η ανώνυμη εταιρεία με τον κάθε καταναλωτή.  Ακυρώνει συμβόλαια παροχής ηλεκτροδότησης που έχουν υπογράψει ιδιώτες καταναλωτές ακόμη και με 100% ιδιωτικές εταιρείες παροχής ηλεκτροδότησης.
3)    Η επιβολή του νέου τέλους ακίνητης περιουσίας συναρτάται με τις τιμές ζώνης και την παλαιότητα των κτισμάτων, αλλά δεν βρίσκεται σε συνάρτηση με το πραγματικό εισόδημα του φορολογούμενου ιδιοκτήτη. Ο φόρος για να είναι αναλογικός και συμβατός με το Σύνταγμά μας πρέπει να είναι ανάλογος με τη φοροδοτική ικανότητα του καθενός. Πληρώνουν  δηλ όλοι το ίδιο πλούσιοι και φτωχοί. Έχοντες και μη έχοντες.
4)    Η επιβολή του νέου ειδικού τέλους ακινήτων αποτελεί δεύτερη φορολόγηση των ιδιοκτητών ακινήτων για την ίδια αιτία (επί της ουσίας δεύτερος φόρος ακίνητης περιουσίας).Αν κριθεί ότι πρέπει να επιβληθεί νέος φόρος αυτό πρέπει να γίνεται  με βάση το περιουσιολογιο το Ε9 με τους νόμιμους  τρόπους.
5)     Η είσπραξη αυτή του φόρου συνδέεται με την παροχή κοινωνικού αγαθού ζωτικής σημασίας για την αξιοπρεπή διαβίωση του ανθρώπου. Επιπλέον με την απειλή διακοπής του αγαθού αυτού απειλήτε η αξία του ανθρώπου ώς προς ανυπαίτια πρόσωπα, όπως είναι τα μέλη της οικογένειας του οφειλέτη της ΔΕΗ.
6)    Διότι υποβαθμίζει τον φορολογούμενο, ακόμη και τον άνεργο και τον οικονομικά ασθενέστερο, σε αντικείμενο επίτευξης «εκτάκτων» δημοσιονομικών στόχων για τη μείωση ελλειμμάτων.
7)    Η διακοπή της ηλεκτροδότησης σε άτομα που αδυνατούν να καταβάλλουν τον φόρο τους οδηγεί σε έσχατη εξαθλίωση και θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την επιβίωσή τους.
8)    Ασκεί ένα  ψυχολογικής βίας και απειλής σε οικονομικά ασθενέστερα άτομα, τέτοια που δεν συνάδει με παραδόσεις της χώρας μας και παραμπέμπει σε ξενόφερτη κουλτούρα.
9)    Μια διάταξη που ορίζει ότι η βάση υπολογισμού του φόρου δεν καθορίζεται από τον νόμο όπως αυτός θα εφαρμοστεί από διοικητικές αρχές αλλά θα καθοριστεί (ή έχει ήδη καθοριστεί) από την ΔΕΗ ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος.
10)    Τόσο η είσπραξη φόρων, όσο και η επιβολή διοικητικών κυρώσεων λόγω της άρνησης πληρωμής φόρων, αποτελούν στοιχεία άσκησης δημόσιας εξουσίας (της εκτελεστικής), η οποία όμως αποτελεί την κατ' εξοχήν έκφραση κυριαρχίας του Κράτους και ασκείται μόνο από το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.


Από το Γραφείο Τύπου


NEWSLETTER