Τρίτη, 07 Φεβρουαρίου 2012 13:48

Συνεχίζεται η εναπόθεση σκουπιδιών στη χωματερή Αφυσσού;Την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012 σας επιδόθηκαν μέσω δικαστικού επιμελητή όλες οι δικαστικές αποφάσεις (Ασφαλιστικά Μέτρα Πρωτοδικείου Σπάρτης, Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης) που υποχρεώνουν τον Δήμο Σπάρτης:

- να παύσει την λειτουργία του ΧΑΔΑ Αφυσσού,
- να παραλείψει την τοποθέτηση Δεματοποιητή στον Χαδα Αφυσσού
- να μην εναποθέτει λυματολάσπη – απορρίμματα στον ΧΑΔΑ Αφυσσού.

Μάλιστα για κάθε μελλοντική εναπόθεση απορριμμάτων επιβάλλεται χρηματική ποινή 3.000,00 € προς τον Δήμο από το Πολυμελές Πρωτοδικείο

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε όπως επίσης ενημερώσετε τους δημότες και το Σώμα εάν συνεχίζεται ως σήμερα η εναπόθεση των απορριμμάτων στον ΧΑΔΑ Αφυσσού.


Αγροτικός Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Αφυσσού

Εκπολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Κοκκινόραχης