Πέμπτη, 02 Απριλίου 2020 22:13

Παρέμβαση στη χωματερή Αγίου Νικολάου στην Πύλο

Γράφτηκε από την
Παρέμβαση στη χωματερή Αγίου Νικολάου στην Πύλο

Για να σώσει τη μονάδα διαλογής απορριμμάτων (ΜΟΔΙΑΚ) του δήμου στον Αγιο Νικόλαο της Πύλου, από ενδεχόμενη καταστροφή, λόγω απειλής πυρκαγιάς, ο δήμαρχος Πύλου - Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας ενέκρινε την κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση για “εργασίες αποφόρτισης χώρου ΜΟΔΙΑΚ από συσσωρευμένα απορρίμματα”.

Κρίνοντας, όπως επισημαίνει στην απόφασή του, ότι “υπάρχει άμεσος και προφανής κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της ΜΟΔΙΑΚ, με συνέπεια την καταστροφή του μηχανικού εξοπλισμού και την πρόκληση ατυχημάτων ή τραυματισμών, ενέκρινε τη μελέτη και τις «εργασίες αποφόρτισης χώρου ΜΟΔΙΑΚ από συσσωρευμένα απορρίμματα», αναθέτοντάς τες στην «Λάμπος Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε.» με ποσό 22.770 ευρώ, κατόπιν της δοθείσας έκπτωσης (1%), σύμφωνα με τεχνική μελέτη του Τ.Τ.Υ. Δήμου Πύλου – Νέστορος”. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν μέσα σε διάστημα 60 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Για την απόφασή του αυτή ο δήμαρχος έλαβε υπόψη του “το γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα στο χώρο που προορίζεται για την λειτουργία της ΜΟΔΙΑΚ, στον απορριμματοδέκτη του Αγίου Νικολάου, από συσσωρευμένα απορρίμματα, τα οποία βρίσκονται ανάμεσα στις εγκαταστάσεις και τον μηχανικό εξοπλισμό της μονάδας, απειλώντας να προκαλέσουν ζημιές ή και ολική καταστροφή αυτού σε περίπτωση αυτανάφλεξης. Κατάσταση η οποία επιδεινώνεται ενόψει της ανόδου της ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας και της συνεπακόλουθης αύξησης του κινδύνου πυρκαγιάς. Κρίνεται επιτακτική και κατεπείγουσα η ανάγκη άμεσης αποφόρτισης του χώρου από τα απορρίμματα, αλλά και η άρση του κινδύνου για τις εγκαταστάσεις”.


NEWSLETTER