Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2020 19:20

Δήμος Καλαμάτας: Υποβολή πρότασης για “ενεργειακή παρακολούθηση”

Γράφτηκε από την
Δήμος Καλαμάτας: Υποβολή πρότασης για “ενεργειακή παρακολούθηση”

Την υποβολή πρότασης για συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στο πρόγραμμα “Ενεργειακή παρακολούθηση και υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος κτηρίων και εγκαταστάσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση” ενέκρινε χθες η Οικονομική Επιτροπή του δήμου.


Η υποβολή πρότασης αφορά την πρόσκληση του Δικτύου Πόλεων “Βιώσιμη Πόλη”, έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα”Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2019” του Πράσινου Ταμείου.
Στόχος της Ε.Ε. και των κρατών μελών της είναι, έως το 2030, η εκπομπή των ρύπων του CO2 να έχει μειωθεί κατά 40% τουλάχιστον.
Ο Δήμος Καλαμάτας συμμετέχοντας στο Σύμφωνο Δημάρχων, ως το σημαντικότερο φορέα της Ε.Ε. για την εφαρμογή πολιτικών αντιμετώπισης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, έχει σε υπηρεσιακό τουλάχιστον επίπεδο αποκτήσει τεχνογνωσία καλών πρακτικών υψηλού επιπέδου για τον σχεδιασμό ανάλογων δράσεων.
Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης όλων των ενεργοβόρων καταναλωτών του δήμου είναι, μεταξύ άλλων, επιλογή που θα συμβάλει στην επίτευξη του πιο πάνω στόχου. Ενα βήμα είναι και η υποβολή πρότασης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί από τη “Βιώσιμη Πόλη”.
Με την έγκριση της πρότασης, στο Δήμο Καλαμάτας θα εγκατασταθεί μια ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία θα συγκεντρώνονται και θα καταχωρούνται όλα τα ιστορικά στοιχεία των ενεργειακών καταναλωτών, καθώς και οι καταναλώσεις αυτών σε πραγματικό χρόνο.
Η χρήση της εφαρμογής θα βοηθήσει το Δήμο Καλαμάτας στο σχεδιασμό στοχευμένων παρεμβάσεων ενεργειακής βελτίωσης των κτηρίων και των εγκαταστάσεων, που θα αποσκοπούν στο να μειωθούν οι καταναλώσεις, το ενεργειακό κόστος, καθώς και το ανθρακικό τους αποτύπωμα.
Οι υποχρεώσεις που θα αναλάβει ο δήμος, στο πλαίσιο του έργου, θα είναι η υποστήριξη της ομάδας έργου στη συλλογή των αναγκαίων στοιχείων για την καταχώρησή τους στην ψηφιακή πλατφόρμα, καθώς και στην υποστήριξη λειτουργίας της πλατφόρμας με υπαλλήλους του, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το πέρας του έργου.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER