Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2021 11:10

Πρόσληψη σχολικών καθαριστριών σε 3 δήμους της Μεσσηνίας

Γράφτηκε από την
Πρόσληψη σχολικών καθαριστριών σε 3 δήμους της Μεσσηνίας

 

Την πρόσληψη σχολικών καθαριστριών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη νέα σχολική χρονιά 2021 -2022, προκήρυξαν οι Δήμοι Καλαμάτας, Πύλου - Νέστορος και Δυτικής Μάνης.


Ειδικότερα, ο Δήμος Καλαμάτας αναμένεται να προσλάβει συνολικά 122 καθαρίστριες: 20 πλήρους απασχόλησης (6,5 ώρες) και 102 μερικής απασχόλησης (3 ώρες).
Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου, καθώς και στον διαδικτυακό τόπο
του δήμου (www.kalamata.gr). Οσον αφορά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο τη συνημμένη αίτηση με αριθμό πρωτ. 73327/11-08-2021 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση protokolo@kalamata.gr.
Ο Δήμος Πύλου - Νέστορος αναμένεται να προσλάβει συνολικά 30 καθαρίστριες μερικής απασχόλησης: 4 για 6 ώρες, 13 για 3 ώρες και 13 για 2 ώρες.
Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου, καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του δήμου https://pylos-nestor.gr. Οσον αφορά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο τη συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 2/2021 και να την
υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση prosopiko@1488.syzefxis.gov.gr.
Ο Δήμος Δυτικής Μάνης αναμένεται να προσλάβει 5 καθαρίστριες μερικής απασχόλησης.
Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Δυτικής Μάνης καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του δήμου www.dimosdytikismanis.gr. Οσον αφορά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο τη συνημμένη αίτηση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αριθμ. πρωτ. 5552/10-8-2021 ανακοίνωσης και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dlef@ath.forthnet.gr.
Στις προκηρύξεις των 3 δήμων αναφέρεται ότι η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 5 εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER