Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 21:56

Δήμος Καλαμάτας: Διαβούλευση για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Γράφτηκε από την
Δήμος Καλαμάτας: Διαβούλευση για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

 

Διαβούλευση για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) πραγματοποιείται στο Δήμο Καλαμάτας.

Η διαβούλευση που βρίσκεται στο στάδιο 2, θα γίνει επί των επικρατέστερων σεναρίων χωροθέτησης των σημείων επαναφόρτισης. Ο Δήμος Καλαμάτας καλεί όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία να καταθέσουν τις προτάσεις τους στο https://sfhokalamata.wixsite.com/diavoulefsi έως και την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το δήμο, η μεθοδολογία που ακολουθείται κατά τη σύνταξη του ΣΦΗΟ ακολουθεί τρία στάδια: Στάδιο 1, στο οποίο αρχικά θα γίνει η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και η χαρτογράφηση της περιοχής παρέμβασης, ενώ σε επόμενο βήμα θα προκύψουν διάφορα σενάρια για τη χωροθέτηση των σημείων επαναφόρτισης, καθώς και των θέσεων στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων. Στάδιο 2, στο οποίο θα γίνει διαβούλευση επί των επικρατέστερων σεναρίων χωροθέτησης. Στάδιο 3, στο οποίο θα αναλυθούν οι διαδικασίες υλοποίησης και εφαρμογής του σχεδίου.

“Η διενέργεια της διαβούλευσης στοχεύει στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας κατά την κατάρτιση του ΣΦΗΟ, ώστε να υπάρξει η βέλτιστη χωροθέτηση των σημείων επαναφόρτισης”, αναφέρει ο Δήμος Καλαμάτας.


NEWSLETTER